Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku

ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

Kontakt  
Kierownik Oddziału (54) 412 94 04
(54) 412 93 85
Pielęgniarka oddziałowa (54) 412 93 84
Gabinet lekarski (54) 412 93 86
(54) 412 92 55
Gabinet pielęgniarek (54) 412 93 87
(54) 412 92 62
Lokalizacja Budynek główny
Z głównego korytarza w lewo
Parter

 

Zespół medyczny Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii uczestniczy we wszystkich zabiegach operacyjnych (leczniczych i diagnostycznych) wykonywanych w Szpitalu. Naszym zadaniem jest bezpieczne przeprowadzenie Pacjenta przez zabieg i okres pooperacyjny. W zakresie anestezjologii zajmujemy się m.in. wykonywaniem:

 • znieczuleń ogólnych złożonych,
 • znieczuleń dożylnych, w tym całkowitych (TIVA),
 • całkowitych znieczuleń wziewnych (VIMA),
 • znieczuleń podpajączynówkowych i zewnątrzoponowych,
 • złożonych blokad centralnych (CSE),
 • innych interwencji, np. reanimacji, zakładania cewników do żył centralnych oraz elektrod do czasowej stymulacji serca.

Nasz zespół jest również odpowiedzialny za leczenie Pacjentów w stanach bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia, takich jak:

 • ciężkie zespoły kardiologiczne, np. po nagłym zatrzymaniu krążenia,
 • ciężkie stany pooperacyjne,
 • urazy wielonarządowe i czaszkowo-mózgowe,
 • zespoły niewydolności oddechowej,
 • śpiączki różnego pochodzenia.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Infomacja o znieczuleniu, ryzyko
Ankieta anestezjologiczna
Zgoda na wykonanie znieczulenia