Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku

 wykaz tel

ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

Lokalizacja Budynek główny
Z głównego korytarza w lewo
Parter

 

Zespół medyczny Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii uczestniczy we wszystkich zabiegach operacyjnych (leczniczych i diagnostycznych) wykonywanych w Szpitalu. Naszym zadaniem jest bezpieczne przeprowadzenie Pacjenta przez zabieg i okres pooperacyjny. W zakresie anestezjologii zajmujemy się m.in. wykonywaniem:

 • znieczuleń ogólnych złożonych,
 • znieczuleń dożylnych, w tym całkowitych (TIVA),
 • całkowitych znieczuleń wziewnych (VIMA),
 • znieczuleń podpajączynówkowych i zewnątrzoponowych,
 • złożonych blokad centralnych (CSE),
 • innych interwencji, np. reanimacji, zakładania cewników do żył centralnych oraz elektrod do czasowej stymulacji serca.

Nasz zespół jest również odpowiedzialny za leczenie Pacjentów w stanach bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia, takich jak:

 • ciężkie zespoły kardiologiczne, np. po nagłym zatrzymaniu krążenia,
 • ciężkie stany pooperacyjne,
 • urazy wielonarządowe i czaszkowo-mózgowe,
 • zespoły niewydolności oddechowej,
 • śpiączki różnego pochodzenia.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Infomacja o znieczuleniu, ryzyko
Ankieta anestezjologiczna
Zgoda na wykonanie znieczulenia