Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku

 wykaz tel

KIEDY WZYWAĆ POGOTOWIE RATUNKOWE?

Zadaniem Pogotowia Ratunkowego jest udzielanie pomocy wyłącznie w stanach nagłego zagrożenia życia lub zdrowia, czyli w sytuacjach, które wymagają natychmiastowego podjęcia czynności ratunkowych. Jeżeli bowiem takie czynności nie zostaną podjęte, pacjent może doznać trwałego i nieodwracalnego uszkodzenia funkcji organizmu.

Mogą to być następujące objawy lub zdarzenia:

 • wypadki komunikacyjne
 • utrata przytomności lub zaburzenia świadomości
 • drgawki
 • nagły, ostry ból w klatce piersiowej
 • zaburzenia rytmu serca i nasilona duszność
 • nagły ostry ból brzucha
 • uporczywe wymioty, zwłaszcza z domieszką krwi (przypominające fusy kawy)
 • masywny krwotok z dolnego odcinka przewodu pokarmowego
 • masywny krwotok z dróg rodnych
 • gwałtownie postępujący poród
 • ostre i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, duszność, obrzęk), będące efektem zażycia leku, ukąszenia czy użądlenia przez jadowite zwierzęta lub uczulenia na pokarmy
 • zatrucia lekami, środkami chemicznymi lub gazami
 • rozległe oparzenia
 • udar cieplny
 • wyziębienie organizmu
 • porażenie prądem
 • podtopienie lub utonięcie
 • upadek z dużej wysokości
 • rozległa rana, będąca efektem urazu
 • urazy kończyny dolnej, uniemożliwiające samodzielne poruszanie się
 • agresja spowodowana chorobą psychiczną
 • dokonana próba samobójcza

CO ROBIĆ W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH ?

Jeżeli stan pacjenta nie zagraża bezpośrednio jego zdrowiu lub życiu, prosimy zgłaszać się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, a w nocy lub w dni wolne od pracy korzystać ze świadczeń nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej.

Mogą to być następujące sytuacje:

 • zaostrzenie lub nasilenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością)
 • infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką
 • bóle brzucha i bóle głowy, nie ustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych
 • biegunka lub wymioty
 • nagłe bóle kręgosłupa, stawów, kończyn itp.

Informacje o nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej (adresy, numery telefonów) powinny być dostępne u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz w placówce medycznej, w której on przyjmuje. W ramach nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej udzielane są porady ambulatoryjne, a także wizyty domowe.