Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku

 wykaz tel

Zadaniem Apteki jest dostarczanie oddziałom leków, płynów infuzyjnych i wyrobów medycznych, m.in. szwów chirurgicznych, obłożeń pola operacyjnego, kompresów czy bandaży. Apteka zabezpiecza potrzeby Szpitala, nie świadczy usług komercyjnych.

Nasze zadania obejmują nadto:

  • prowadzenie ścisłej ewidencji i kontroli leków,
  • sporządzanie leków recepturowych,
  • współuczestniczenie w prowadzeniu gospodarki lekami i wyrobami medycznymi w Szpitalu,
  • nadzorowanie procedur związanych z wstrzymaniem i wycofaniem ze stosowania i obrotu leków.

Codziennie Apteka wydaje ok. 1000 butelek płynów infuzyjnych, ok.100 opakowań leków w postaci stałej (tabletki, kapsułki, itp.), ok.600 opakowań leków iniekcyjnych oraz ok. 100 opakowań innych postaci leków (zawiesiny, maści, aerozole itp.).