Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku

 wykaz tel

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

Lokalizacja Budynek główny
Parter

 

Szpitalny Oddział Ratunkowy wchodzi w skład systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, w związku z czym naszym głównym zadaniem jest udzielanie pomocy pacjentom w stanach nagłego i bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia. Są to sytuacje, które wymagają natychmiastowego podjęcia czynności ratunkowych. Jeżeli bowiem czynności ratunkowe nie zostaną podjęte w odpowiednim czasie, pacjent może doznać trwałego i nieodwracalnego uszkodzenia funkcji organizmu. Sytuacjami oraz objawami, mogącymi wskazywać na poważne zagrożenie funkcji życiowych są między innymi:

 • wypadki komunikacyjne,
 • nagły szkodliwy wpływ środowiska (udar cieplny, porażenie prądem, podtopienie, rozległe oparzenia, ostre reakcje uczuleniowe),
 • ostre zatrucia, np. lekami, środkami chemicznymi,
 • nagła silna duszność,
 • nagły ostry ból w klatce piersiowej,
 • utrata przytomności,
 • masywne wymioty z krwią.

W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym udzielamy świadczeń pacjentom:

 • przywiezionym przez zespoły ratownictwa medycznego,
 • zgłaszającym się bez skierowania, jeżeli istnieje niebezpieczeństwo trwałej utraty zdrowia lub w stanach nagłego zagrożenia życia.

Ze względu na swoje zadania Szpitalny Oddział Ratunkowy dzieli się na następujące obszary:

 • segregacji medycznej, gdzie oceniamy stan pacjentów i decydujemy, komu w pierwszej kolejności udzielić pomocy; w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym nie obowiązuje tradycyjnie rozumiana kolejka, bezwzględne pierwszeństwo mają chorzy w stanach zagrożenia życia lub trwałej utraty zdrowia,
 • resuscytacyjno-zabiegowy, gdzie przeprowadzamy zabiegi ratujące zdrowie i życie > resuscytację krążeniowo?oddechowo?mózgową oraz okołourazową,
 • wstępnej intensywnej terapii, gdzie monitorujemy i podtrzymujemy funkcje życiowe, wykonujemy diagnostykę i wdrażamy wczesne leczenie,
 • terapii natychmiastowej, gdzie wykonujemy drobne zabiegi chirurgiczne oraz opatrunki gipsowe,
 • obserwacji, gdzie monitorujemy funkcje życiowe pacjenta w trakcie przedłużonego pobytu (maksymalnie hospitalizujemy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym na 72 godziny),
 • konsultacyjny, gdzie lekarze specjaliści badają i konsultują pacjentów zgłaszających się samodzielnie do szpitala (wyłącznie w trybie nagłym!).

SZANOWNI PACJENCI!

Przypominamy, że najważniejszym zadaniem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego jest ratowanie życia i zdrowia, czyli udzielanie pomocy chorym w stanach nagłych. Dlatego prosimy, by nie mylić naszych zadań z zadaniami przychodni i bez skierowania zgłaszać się do nas wyłącznie w najpilniejszych przypadkach, nie zaś w celu uzyskania porady czy konsultacji lekarskiej, wypisania recepty, powtórzenia recepty, zmiany opatrunków, wykonania iniekcji, zdejmowania szwów czy opatrunków gipsowych itp.

Prosimy pamiętać, że ze względu na charakterystykę Oddziału czas udzielenia pomocy nie jest taki sam dla wszystkich pacjentów. Przypominamy, że w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym nie obowiązuje kolejka. W zależności od kwalifikacji pacjent może więc otrzymać pomoc natychmiast, jak i oczekiwać na badanie lekarskie nawet do kilku godzin.

W takiej sytuacji prosimy o cierpliwość i zrozumienie. Oczekiwanie nie oznacza, że personel medyczny ignoruje Państwa przypadek, ale że są pacjenci, których stan wymaga, by zająć się nimi bezwarunkowo w pierwszej kolejności.

Jeżeli stan pacjenta nie zagraża jego zdrowiu lub życiu, prosimy zgłaszać się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, a w nocy lub w dni wolne od pracy korzystać ze świadczeń nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej. Mogą to być następujące sytuacje:

 • zaostrzenie lub nasilenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością),
 • infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką,
 • bóle brzucha i bóle głowy, nie ustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych,
 • biegunka lub wymioty,
 • nagłe bóle kręgosłupa, stawów, kończyn itp.

Informacje o nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej (adresy, numery telefonów) powinny być dostępne u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz w placówce medycznej, w której Państwa przyjmuje. W ramach nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej udzielane są porady ambulatoryjne, a także wizyty domowe.