Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku

 wykaz tel

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA

Zasady korzystania z Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 do 8.00 dnia następnego. Świadczenia realizowane są przy ulicy Wienieckiej 49 (siedziba Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku).

Świadczona pomoc nie jest związana z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, do którego jesteśmy zapisani. Ubezpieczeni w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia mogą korzystać z pomocy dowolnego punktu nocnej opieki, na terenie całej Polski.

Świadczenia lekarskie

Dyżurujący lekarze udzielają porad:

 • w warunkach ambulatoryjnych,
 • telefonicznie,
 • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych).

Świadczenia udzielane są w przypadku:

 • nagłego zachorowania,
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy.

W ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej nie można uzyskać:

 • wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem,
 • recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym,
 • rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia,
 • skierowania do specjalisty.

Zawsze, kiedy wydaje nam się, że nasze lub czyjeś życie jest zagrożone, należy bezwzględnie telefonować pod numer alarmowy Centrum Powiadamiania Ratunkowego, tel. 112 lub 999. Karetka wyposażona w specjalistyczny sprzęt ma fachowy zespół ratowniczy, który szybko dojedzie pod wskazany adres. Przyjmujący zgłoszenie dyspozytor potrafi ocenić czy stan zdrowia pacjenta wymaga wysłania karetki, czy też odesłania do Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

Świadczenia pielęgniarskie

Pacjentom przysługują zabiegi pielęgniarskie (np. zastrzyki) w ramach porady udzielonej przez lekarza POZ, oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub, w uzasadnionych medycznie przypadkach, w domu pacjenta.

Dla usprawnienia pracy gabinetu zabiegowego, zabiegi wykonywane są w ustalonych godzinach:

 • 7:30 - 10:30, oraz 17:00 - 22:00 - zabiegi wykonywane dwa razy dziennie,
 • 11:30 - 15:00 - zabiegi wykonywane raz dziennie

Do gabinetu zabiegowego zgłaszamy się z dokumentem tożsamości, oraz z otrzymanym w POZ aktualnym zleceniem na zabieg.