Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku

 wykaz tel

BANK KRWI Z PRACOWNIĄ SEROLOGII

Lokalizacja

Budynek główny
Główna klatka schodowa lub winda
II piętro

 

Do zadań Banku Krwi należy:

  • składanie zamówień na krew i jej składniki w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy,
  • przechowywanie zapasów krwi i jej składników do czasu ich wydania na potrzeby oddziałów lub innych jednostek Szpitala,
  • wydawanie krwi i jej składników do oddziałów szpitalnych,
  • prowadzenie dokumentacji przychodów i rozchodów krwi, zapewniającej identyfikację dawcy i biorcy krwi.

Krew i preparaty krwiopochodne przechowywane są w specjalnie do tego przygotowanych lodówkach, które podlegają kontroli temperatury 3 razy w ciągu doby.

Dla chorych w nagłych przypadkach z zaburzeniami krzepnięcia przechowujemy i wydajemy czynniki krzepnięcia.

Pracownia Serologii wykonuje badania dla pacjentów Szpitala, a także dla pacjentów zewnętrznych (wówczas analizy są odpłatne). Zakres naszej pracy obejmuje:

  • oznaczanie grup krwi układu ABO i antygenu D z układu Rh,
  • wykrywanie alloprzeciwciał u chorych i kobiet w ciąży,
  • wykonywanie próby zgodności serologicznej,
  • wykonywanie bezpośredniego testu antyglobulinowego (BTA),
  • badanie kwalifikacyjne do podanie immunoglobuliny anty-D w ramach profilaktyki konfliktu serologicznego matczyno-płodowego.

Krew do badań serologicznych pacjentom zewnętrznym pobierana jest w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej, wyniki są do odbioru w naszej Pracowni.