Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku

BANK KRWI Z PRACOWNIĄ SEROLOGII

Kontakt 
Kierownik (54) 412 94 09
Pracownia serologiczna (54) 412 92 72
Technicy (54) 412 93 26
Lokalizacja

Budynek główny
Główna klatka schodowa lub winda
II piętro

 

Do zadań Banku Krwi należy:

  • składanie zamówień na krew i jej składniki w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy,
  • przechowywanie zapasów krwi i jej składników do czasu ich wydania na potrzeby oddziałów lub innych jednostek Szpitala,
  • wydawanie krwi i jej składników do oddziałów szpitalnych,
  • prowadzenie dokumentacji przychodów i rozchodów krwi, zapewniającej identyfikację dawcy i biorcy krwi.

Krew i preparaty krwiopochodne przechowywane są w specjalnie do tego przygotowanych lodówkach, które podlegają kontroli temperatury 3 razy w ciągu doby.

Dla chorych w nagłych przypadkach z zaburzeniami krzepnięcia przechowujemy i wydajemy czynniki krzepnięcia.

Pracownia Serologii wykonuje badania dla pacjentów Szpitala, a także dla pacjentów zewnętrznych (wówczas analizy są odpłatne). Zakres naszej pracy obejmuje:

  • oznaczanie grup krwi układu ABO i antygenu D z układu Rh,
  • wykrywanie alloprzeciwciał u chorych i kobiet w ciąży,
  • wykonywanie próby zgodności serologicznej,
  • wykonywanie bezpośredniego testu antyglobulinowego (BTA),
  • badanie kwalifikacyjne do podanie immunoglobuliny anty-D w ramach profilaktyki konfliktu serologicznego matczyno-płodowego.

Krew do badań serologicznych pacjentom zewnętrznym pobierana jest w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej, wyniki są do odbioru w naszej Pracowni.