Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku

 wykaz tel

ODDZIAŁ NEUROLOGII I ODDZIAŁ UDAROWY

Lokalizacja Budynek boczny
Za główną Izbą Przyjęć
Parter

 

W Oddziale Neurologii diagnozujemy i leczymy Pacjentów z chorobami obwodowego i centralnego układu nerwowego, między innymi z:

  • guzami mózgu,
  • padaczką i stanami padaczkowymi,
  • zespołami bólowymi (szyjnymi, lędźwiowymi),
  • uszkodzeniami rdzenia kręgowego,
  • chorobami nerwowo-mięśniowymi (m. in. miastenią, zapaleniem wielomięśniowym),
  • chorobami demielinizacyjnymi (m. in. stwardnieniem rozsianym),
  • chorobami zwyrodnieniowymi ośrodkowego układu nerwowego, w tym m. in. chorobami i zespołami parkinsonowskimi, zespołami otępiennymi,
  • chorobami zapalnymi ośrodkowego układu nerwowego,
  • zespołami wielokorzeniowo-wielonerwowymi,
  • innymi chorobami neurologicznymi (m. in. utratami przytomności).

Oddział posiada własną Pracownię EEG do wykonywania badań elektroencefalograficznych, niezbędnych w diagnozowaniu i różnicowaniu m. in. bólów głowy, padaczek i guzów. W Oddziale Udarowym leczymy Pacjentów z niedokrwiennymi i krwotocznymi udarami mózgu. W przypadku chorych z niedokrwiennym udarem mózgu wykonujemy leczenie trombolityczne. Tromboliza jest jedną z najnowocześniejszych terapii farmakologicznych, która znacząco obniża śmiertelność i niesprawność chorych spowodowaną udarem.

W Oddziale znajduje się też sala do rehabilitacji pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi lub zmagającymi się z konsekwencjami tych schorzeń.