Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku

ODDZIAŁ NEUROLOGII I ODDZIAŁ UDAROWY

Kontakt 
Kierownik Oddziału (54) 412 94 81
p.o. Pielęgniarka oddziałowa (54) 412 92 28
Gabinet lekarski (54) 412 93 25
Gabinet pielęgniarek (54) 412 93 27
Pracownia EEG (54) 412 91 32, (54) 412 98 76
Lokalizacja Budynek boczny
Za główną Izbą Przyjęć
Parter

 

W Oddziale Neurologii diagnozujemy i leczymy Pacjentów z chorobami obwodowego i centralnego układu nerwowego, między innymi z:

  • guzami mózgu,
  • padaczką i stanami padaczkowymi,
  • zespołami bólowymi (szyjnymi, lędźwiowymi),
  • uszkodzeniami rdzenia kręgowego,
  • chorobami nerwowo-mięśniowymi (m. in. miastenią, zapaleniem wielomięśniowym),
  • chorobami demielinizacyjnymi (m. in. stwardnieniem rozsianym),
  • chorobami zwyrodnieniowymi ośrodkowego układu nerwowego, w tym m. in. chorobami i zespołami parkinsonowskimi, zespołami otępiennymi,
  • chorobami zapalnymi ośrodkowego układu nerwowego,
  • zespołami wielokorzeniowo-wielonerwowymi,
  • innymi chorobami neurologicznymi (m. in. utratami przytomności).

Oddział posiada własną Pracownię EEG do wykonywania badań elektroencefalograficznych, niezbędnych w diagnozowaniu i różnicowaniu m. in. bólów głowy, padaczek i guzów. W Oddziale Udarowym leczymy Pacjentów z niedokrwiennymi i krwotocznymi udarami mózgu. W przypadku chorych z niedokrwiennym udarem mózgu wykonujemy leczenie trombolityczne. Tromboliza jest jedną z najnowocześniejszych terapii farmakologicznych, która znacząco obniża śmiertelność i niesprawność chorych spowodowaną udarem.

W Oddziale znajduje się też sala do rehabilitacji pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi lub zmagającymi się z konsekwencjami tych schorzeń.