Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku

OPŁATY ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Obowiązują następujące opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii:

 • jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 10,14 zł brutto,
 • jedna strona kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – 0,35 zł brutto,
 • sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych – 2,02 zł brutto.

Osoby, którym udostępniania jest dokumentacja medyczna pokrywają także koszty przesyłki, jeżeli żądane dokumenty nie są odbierane osobiście lub przez upoważnione osoby w wysokości pokrywającej opłatę pocztową i koszt koperty:

 • opłata pocztowa:
  • 5,20 zł – za wysyłkę przesyłki do 350g wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej,
  • 5,90 zł – za wysyłkę przesyłki ponad 350g do 1000g wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej,
  • 8,50 zł – za wysyłkę przesyłki ponad 1000 g do 2000g wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej,
  • za wysyłkę dokumentacji powyżej 2 kg wyciągu, odpisu lub kopii opłata jest ustalana indywidualnie w wysokości kosztów wysyłki dokumentacji.
 • koszt koperty:
  • koperta biała, format B5 (18 cm x 25 cm) – 0,06 zł;
  • koperta biała, format B4/HK (25 cm x35,3 cm x 4 cm) – 0,32 zł;
  • koperta biała, format C4 (22,9 cm x 32,4 cm) – 0,12 zł;
  • koperta biała, format C5 (16,2 cm x 22,9 cm) – 0,06 zł;
  • koperta biała, format C6 (11,4 cm x 16,2 cm) – 0,03 zł;
  • koperta biała, format E4 z rozszerzanymi bokami i spodem (28 cm x 40 cm x 4 cm) – 0,63 zł;
  • koperta biała, format E4/HK (28 cm x 40 cm) – 0,32 zł;
  • koperta brązowa, format B4/SK (25 cm x 35,3 cm) – 0,11 zł.

Opłaty za wysyłkę nie pobiera się w przypadku odbioru osobistego.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Procedura - udostępnienie dokumentacji medycznej z 20.08.2018

UE EFRR