Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku

 wykaz tel

Nabór wniosków dla studentów medycyny V i VI roku kierunku lekarskiego chcących odbyć nauczanie praktyczne w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku w ramach programu „Medyk Jutra”

 

Studenci V i VI roku kierunku lekarskiego, którzy chcieliby rozpocząć pracę po zakończeniu studiów w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku mogą skorzystać z oferty stypendialnej w ramach programu „Medyk Jutra”.
Każdy stypendysta programu:
- w miesiącach nauki październik – czerwiec otrzymuje stypendium fundowane w wysokości 2 000 zł brutto
- jeżeli odbędzie miesięczne praktyki studenckie w miesiącach wakacyjnych, za te miesiące również otrzyma stypendium
- jeżeli odbędzie staż podyplomowy w WSS we Włocławku otrzyma dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 40% zasadniczego wynagrodzenia lekarza stażysty
Warunkiem otrzymania stypendium jest:
- Zobowiązanie się stypendysty do pracy w WSS we Włocławku po zakończeniu edukacji przez okres wynoszący dwukrotność czasu pobierania stypendium
- Zobowiązanie się do podjęcia specjalizacji deficytowej dla WSS we Włocławku (lista specjalizacji deficytowych znajduje się w pliku do pobrania)
Kompletny wniosek stypendialny zawiera:
- Wniosek o przyznanie stypendium
- Oświadczenie RODO
- Oświadczenie studenta o zobowiązaniu się do pracy w WSS we Włocławku
- Zaświadczenie z dziekanatu o posiadaniu statusu studenta wraz ze średnią ocen za zakończony okres edukacji na dzień składania wniosku
- Zaświadczenie z dziekanatu o realizacji toku studiów zgodnie z jego programem i niekorzystaniu z urlopów określonych w regulaminie studiów w okresie, na który student ubiega się o przyznanie stypendium
Wnioski stypendialne rozpatrywane są do 15 dnia danego miesiąca przez Komisję Stypendialną. Koordynator programu informuje studenta o rozpatrzeniu jego wniosku i ustala z nim termin podpisania umowy stypendialnej.
W razie jakichkolwiek pytań, chęci zapoznania się z dokładnym regulaminem programu lub chęci złożenia wniosku prosimy o kontakt z koordynatorem programu stypendialnego.
Kordynatorem Programu Medyk Jutra jest Pan Dr Krystian Przybyłowski, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Na dzień 24.03.2022 pozostaje 5 wolnych z 20 miejsc stypendialnych.

DOKUMENTY DO POBRANIA

 30.12.2021 Medyk Jutra specjalizacje deficytowe
 31.12.2021 Medyk Jutra Informacja o naborze