Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku

 wykaz tel

 

Przetarg na sprzedaż tomografu komputerowego TOSHIBA TSX-101A/IC AQILION 32

Cena wywoławcza: 1 277 900,00 zł brutto (słownie: jeden milion dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset złotych 00/100)
Ofertę należy złożyć w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku przy ul. Wienieckiej 49, budynek nr 9, Sekretariat pok. nr 5 lub przysłać w formie elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., do godz. 12.00 w dniu 12.06.2023r.
Do upływu terminu składania ofert, celem zabezpieczenia dotrzymania warunków umowy w ramach niniejszego przetargu, Kupujący wpłaci wadium w kwocie 30 000,00 zł na rachunek bankowy: 75 1130 1075 0002 6165 1920 0003 z oznaczeniem "WADIUM - PRZETARG NA SPRZEDAŻ TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO". Niniejszy termin zostanie zachowany jeśli do godz. 10.00 w dniu 12.06.2023r. powyższa kwota wpłynie na konto Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku. Prawidłowe wniesienie wadium jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży.
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.06.2023r. o godz. 12.30 w pok. nr 301 (sala konferencyjna) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku z siedzibą przy ul. Wienieckiej 49, budynek nr 9.
Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w terminie do 19.06.2023r.

DOKUMENTY DO POBRANIA

30.05.2023 Ogłoszenie o przetargu na sprzeaż TK AQUILION - poprawka błedu pisarskiego
29.05.2023 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż TK AQUILION 32
29.05.2023 Wzór umowy kupna - sprzedaży TK AQUILION
29.05.2023 Wzór oświadczenia o zastosowaniu zwolnienia z VAT

 

Zapytanie ofertowe DZP/29/2022 - opracowanie dokumentacji

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku - zakup sprzętu i wyposażenia jako wsparcie systemu ochrony zdrowia w warunkach epidemiologicznych", zleci opracowanie dokumentacji związanej z aplikowaniem o środki w ramach: WEZWANIA DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W TRYBIE POZAKONKURSOWYM Nabór nr RPKP.13.01.00-IZ.00-04-10R/22
Ofertę należy złożyć do dnia 21.04.2022 r. do godziny 13.00

DOKUMENTY DO POBRANIA

19.04.2022 Ogłoszenie
19.04.2022 Projekt umowy
19.04.2022 Wezwanie do złożenia wniosku
20.04.2022 Odpowiedź na zapytanie ofertowe
22.04.2022 Informacja z otwarcia ofert
22.04.2022 Ogłoszenie o wyborze

 

Ogłoszenie - Zawieszenie pracy Poradni Chorób Zakaźnych od 24.01.2022

Poradnia Chorób Zakaźnych zostaje zawieszona od dnia 24 stycznia 2022r. Do tego czasu zostaną udzielone świadczenia pacjentom, którzy są w trakcie diagnostyki i mają już zlecone i wykonane badania diagnostyczne, aby zakończyć ich leczenie do czasu objęcia opieką przez nowe Poradnie.
Jednocześnie informujemy, że z uwagi na brak możliwości kontynuacji leczenia nowych pacjentów od dnia 24 stycznia 2022r., Poradnia Chorób Zakaźnych nie będzie rejestrować i przyjmować w tym czasie pacjentów pierwszorazowych.