Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku

Ogłoszenie o naborze na stanowisko psychologa

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki ogłasza nabór na stanowisko psychologa. Umowa na wykonywanie usługi przez psychologa zostanie zawarta na okres 12 miesięcy w ramach umowy zlecenia. Usługa wykonywana będzie w dniach i godzinach określonych harmonogramem. Oferty należy składać w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku, ul. Wieniecka 49, w Budynku nr 9 - Administracja II piętro, pok. 2009 w terminie do dnia 19.07.2019 r. do godz. 10.00.


p.o. DYREKTORA
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki
we Włocławku
mgr inż. Karolina Welka

DOKUMENTY DO POBRANIA

2019.07.11 Ogłoszenie o naborze na stanowisko psychologa

 

 

 

Ogłoszenie - Oddział Chirurgii Dziecięcej

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku Oddział Chirurgii Dziecięcej zawiesił działalność w okresie od 1.04.2019 do 30.09.2019
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku uruchomił Oddział Chirurgii Dziecięcej - Leczenie jednego dnia od 24.04.2019