Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku

 wykaz tel

Ogłoszenie o sprzedaży rezonansu magnetycznego VANTAGE ELAN MRT-2020 firmy TOSHIBA nr seryjny S1B1572167 nr inwentarzowy T-4-40-9-1 wraz z wyposażeniem"

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku (87-800) z siedzibą przy ul. Wienieckiej 49 ogłasza przetarg na sprzedaż rezonansu magnetycznego VANTAGE ELAN MRT-2020 firmy TOSHIBA nr seryjny S1B1572167 nr inwentarzowy T-4-40-9-1 wraz z wyposażeniem Cena wywoławcza: 1 407 600,00 zł brutto (słownie: jeden milion czterysta siedem tysięcy sześćset złotych 00/100) Ofertę należy złożyć w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku przy ul. Wienieckiej 49, budynek nr 9, Sekretariat pok. nr 5 do godz. 10.00 w dniu 22.03.2024r.

DOKUMENTY DO POBRANIA

10.03.2024 Ogłoszenie o sprzedaży
10.03.2024 Wzór umowy
10.03.2024 Wzór oświadczenia
26.03.2024 Zawiadomienie o uniewaznieniu postępowania

Pismo informacyjne w sprawie naruszenia danych osobowych

W dniu 11.01.2024 r. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Bł. Ks. J. Popiełuszki we Włocławku (dalej: ADO) ujawnił utratę jednego z nośników danych. Nośnik ten co do zasady był terminalem dostępowym do aplikacji i nie służył do przechowywania danych osobowych, jednak ze względu na jego utratę na chwilę obecną nie ma możliwości, aby dokonać jego weryfikacji.
Z uwagi na potencjalną możliwość naruszenia poufności części danych osobowych z Oddziału Kardiologii ADO, kierując się dobrem pacjentów i osób, do których z przyczyn od nas niezależnych nie możemy doręczyć indywidualnego powiadomienia, zamieszczamy jego treść na naszej stronie internetowej.

DOKUMENTY DO POBRANIA

14.01.2024 Pismo informacyjne w sprawie naruszenia danych osobowych