Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku

 wykaz tel

WARUNKI UŻYTKOWANIA

Wszystkie zamieszczone na stronie fotografie są chronione prawami autorskimi. Majątkowe prawa autorskie do fotografii umieszczonych na tych stronach przysługują Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu we Włocławku. Zabronione jest kopiowanie, edytowanie, rozpowszechnianie, utrwalanie i wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków elektronicznych, fotograficznych, mechanicznych, rejestrujących fotografii ani ich części, bez uprzedniej zgody Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku z zastrzeżeniem korzystania o charakterze niekomercyjnym i dla użytku osobistego.
Wszelkie działania naruszające prawa autorskie są zabronione. Wszelkie treści zawarte na  stronie internetowej można wykorzystywać wyłącznie do niekomercyjnego użytku prywatnego. Treści i materiały udostępnione na stronie internetowej nie mogą być bez pisemnej zgody Szpitala wykorzystywane w celach publicznych lub komercyjnych.

UE EFRR