Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku

 wykaz tel

Wykaz telefonów

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna
Rejestracja – 54 412 97 17, 54 412 97 18
Poradnie Specjalistyczne
Rejestracja – 54 412 90 30
Pielęgniarka Koordynująca – 54 412 90 60
Punkt Pobrań – 54 412 96 99
Poradnia Zdrowia Psychicznego – 54 231 38 00
Szpitalny Oddział Ratunkowy, Izba Przyjęć
Sekretariat – 54 412 99 19
Rejestracja Izba Przyjęć – 54 412 91 57, 54 412 92 11
Dyżurka SOR Internistyczny – 54 412 96 35
Rejestracja SOR – 54 412 97 83, 54 412 99 83
Oddział Chorób Wewnętrznych i Nefrologii Odcinek B

Sekretariat – 54 412 91 28
Gabinet Lekarski – 54 412 93 65
Dyżurka Pielęgniarek – 54 412 92 32

Oddział Chorób Wewnętrznych i Nefrologii Odcinek A


Sekretariat – 54 412 93 79
Gabinet Lekarski – 54 412 92 26
Dyżurka Pielęgniarek – 54 412 92 27

Oddział Kardiologii
Sekretariat – 54 412 91 25
Gabinet Lekarski piętro I – 54 412 96 16
Dyżurka Pielęgniarek piętro I – 54 412 98 42
Gabinet Lekarski piętro II – 54 412 92 16
Dyżurka Pielęgniarek piętro II – 54 412 92 17
Poradnia Kardiologiczna – 54 412 92 03
Pracownia Kardiologii Inwazyjnej
Sekretariat – 54 412 91 35
Gabinet Lekarski – 54 412 94 77
Dyżurka Pielęgniarek – 54 412 91 77
Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej
Gabinet Lekarski – 54 412 90 07
Dyżurka Pielęgniarek – 54 412 90 24
Oddział Urologii
Sekretariat – 54 412 93 73
Gabinet Lekarski – 54 412 94 46
Dyżurka Pielęgniarek – 54 412 93 08
Oddział Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi
Sekretariat – 54 412 92 80
Gabinet Lekarski – 54 412 92 46
Dyżurka Pielęgniarek – 54 412 93 47
Poradnia Otolaryngologiczna – 54 412 90 30
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Sekretariat – 54 412 93 85
Gabinet Lekarski – 54 412 93 86
Dyżurka Pielęgniarek Intensywna Terapia – 54 412 93 87
Oddział Neurochirurgii
Sekretariat – 54 412 93 51
Gabinet Lekarski – 54 412 93 35
Dyżurka Pielęgniarek – 54 412 93 37
Oddział Ortopedii i Traumatologii
Sekretariat – 54 412 93 98
Gabinet Lekarski – 54 412 92 45
Dyżurka Pielęgniarek – 54 412 92 47
Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
Sekretariat – 54 412 93 97
Gabinet Lekarski piętro II – 54 412 92 60
Dyżurka Pielęgniarek piętro II – 54 412 92 63
Gabinet Lekarski piętro III – 54 412 92 36
Dyżurka Pielęgniarek piętro III – 54 412 92 37
Oddział Dziecięcy Obserwacyjny
Sekretariat parter – 54 412 93 15
Sekretariat piętro I – 54 412 92 66
Gabinet Lekarski parter – 54 412 92 31
Dyżurka Pielęgniarek parter – 54 412 93 17
Gabinet Lekarski piętro I – 54 412 93 07
Dyżurka Pielęgniarek piętro I – 54 412 93 06
Izba Przyjęć – 54 412 92 93, 54 412 94 47
Oddział Neonatologii
Sekretariat – 54 412 92 14
Gabinet Lekarski – 54 412 94 41
Dyżurka Pielęgniarek/Położnych – 54 412 93 76
Oddział Położniczo Ginekologiczny
Sekretariat – 54 412 92 94, 54 412 93 32
Gabinet Lekarski – 54 412 92 76, 54 412 94 25
Dyżurka Położnych – 54 412 92 24
Poradnia Ginekologiczno-Połoźnicza – 54 412 92 77
Izba Przyjęć Położniczo-Ginekologiczna – 54 412 92 67
Oddział Neurologii
Sekretariat – 54 412 92 28
Gabinet Lekarski – 54 412 93 25
Dyżurka Pielęgniarek – 54 412 93 27
Pracownia EEG – 54 412 91 32
Oddział Pulmonologii, Diagnostyki i Leczenia Raka Płuca
Sekretariat – 54 412 98 34
Gabinet Lekarski – 54 412 98 33
Dyżurka Pielęgniarek – 54 412 98 32
Oddział Okulistyki
Sekretariat – 54 412 91 26
Gabinet Lekarski – 54 412 92 86
Dyżurka Pielęgniarek – 54 412 92 87
Poradnia Okulistyczna – 54 412 90 30
Oddział Dermatologii
Sekretariat - 54 412 90 54
Gabinet Lekarski – 54 412 93 30
Dyżurka Pielęgniarek – 54 412 93 29

Poradnia Dermatologiczna – 54 412 90 30
Oddział Medycyny Paliatywnej
Sekretariat – 54 412 93 80
Gabinet Lekarski – 54 412 94 45
Dyżurka Pielęgniarek - 54 412 94 37
Zakład Diagnostyki Obrazowej
Sekretariat – 54 412 92 29 Gabinet Lekarski - 54 412 92 04
Technicy RTG – 54 412 92 30
Zakład Rehabilitacji
Rejestracja – 54 412 93 14
Gabinet Lekarski – 54 412 94 07
Gabinet Fizjoterapeutów – 54 412 92 41
Zakład Patomorfologii
Sekretariat – 54 412 94 36
Pracownia Histopatologiczna – 54 412 92 91
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
Rejestracja – 54 412 91 43
Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej
Rejestracja – 54 412 92 43
Bank Krwi z Pracownią Serologii
Pracownia Serologii – 54 412 92 72

Pracownia Endoskopowa – 54 412 93 57


Administracja
Sekretariat Dyrektora Naczelnego – 54 412 94 61
Naczelna Pielęgniarka – 54 412 94 17
Przełożona Pielęgniarek – 54 412 91 18
Pracownik Socjalny – 54 412 94 33
Główna Księgowa – 54 412 90 32
Pełnomocnik ds. Jakości – 54 412 90 17
Kierownik Działu Gospodarczego – 54 412 96 37
Portiernia – 54 412 93 20
Sekcja Rozliczeń – 54 412 91 07
Archiwum - 54 412 92 20
Kancelaria – 54 412 94 67
Kierownik Działu Zamówień Publicznych – 54 412 91 40
Zamówienia Publiczne - 54 412 94 50
Kierownik Magazynu i Zaopatrzenia – 54 412 91 99