Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku

 wykaz tel

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

W dniu 04 września 2018r. odbył się w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku audit certyfikacyjny systemu zarządzania jakością, który zakończył się wydaniem certyfikatu zgodności z wymaganiami normy ISO 9001:2015 (w załączeniu poniżej).
Audit przeprowadziła renomowana w Polsce jednostka certyfikująca PRS S.A. z Gdańska posiadająca akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w Warszawie w obszarze certyfikacji systemów zarządzania.
Norma ISO 9001 jest fundamentem każdego systemu zarządzania i jest traktowana jako początek drogi ku rozwojowi zintegrowanych systemów zarządzania w kierunku Kompleksowego Zarządzania przez Jakość (TQM). Wszystkie wymagania podane w normie ISO 9001 są ogólne i uniwersalne.
Po pomyślnym przejściu auditu certyfikującego szpital zyskuje ogromne korzyści wewnętrzne jak i zewnętrzne m.in.: zadowolenie pacjentów i wzrost wiarygodności Szpitala, poprawę wizerunku Szpitala, zabezpieczenie interesów Pacjentów poprzez odpowiednie i konsekwentne świadczenie usług o coraz wyższej jakości.
Certyfikat zgodności z normą ISO 9001 jest rozpoznawalnym dokumentem na całym świecie. Honorowany na całym świecie dokument jest oficjalnym potwierdzeniem, że Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku spełnia zewnętrzne normy jakości i realizuje świadczenia zgodnie z precyzyjnie określonymi standardami.

Zakres systemu zarządzania jakością w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku to:
„Udzielanie świadczeń zdrowotnych w warunkach stacjonarnych i ambulatoryjnych w rodzaju: leczenie szpitalne, w tym programy zdrowotne – lekowe, chemioterapia; świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w tym świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych; świadczeń rehabilitacji leczniczej; świadczeń zdrowotnych kontraktowanych odrębnie – tlenoterapii domowej; świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej, świadczeń opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, świadczeń ratownictwa medycznego; transport sanitarny; badania laboratoryjne i diagnostyczne; realizacja usług w zakresie sterylizacji”

Pragniemy, by wewnętrzne standardy wpływały na zadowolenie naszych Pacjentów, ponieważ naszym priorytetowym celem jest dostarczanie Pacjentom wysokiej jakości usług medycznych na każdym etapie pobytu w Szpitalu zgodnie z naszą Polityką jakości z Misją ( w załączeniu poniżej).
Cały czas dokładamy starań, by we wszystkich dziedzinach naszej działalności systematycznie doskonalić ten proces.
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku jest w trakcie realizacji projektu „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku” a także bierze udział w projekcie „Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki” część „Program Akredytacji Szpitali”.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Polityka jakości
Certyfikat ISO 9001 2015
Załącznik do Certyfikatu nr NC 2791
Certyfikat ISO 9001 2015 wersja angielska
Certyfikat ISO 9001 2015 2 wersja angielska
Certyfikat ISO 9001 2015 2 wersja niemiecka
Certyfikat ISO 9001 2015 2 wersja niemiecka 2