Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku

 wykaz tel

ZAKŁAD PATOMORFOLOGII

Lokalizacja Budynek na prawo od głównego wejścia do Szpitala
Za Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym

 

Zakład jest czynny w dni robocze w godzinach 700 - 1400, część prosektoryjna Zakładu w godzinach 700 - 1430 .

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

  • badania histopatologiczne materiału pooperacyjnego,
  • badania histopatologiczne wycinków oligobiopsyjnych (gastroskopia, kolonoskopia, bronchoskopia, biopsje gruboigłowe),
  • badania cytologii ginekologicznej,
  • badania płynów z jam ciała (opłucna, otrzewna),
  • badania cytologiczne popłuczyn, wymazów, moczu,
  • badania śródoperacyjne (doraźne),
  • wykonywanie i ocena biopsji aspiracyjnych, cienkoigłowych,
  • wykonywanie badań histopatologicznych i cytologicznych weterynaryjnych,
  • badania sekcyjne.

TERMINY WYKONYWANIA BADAŃ

Badania śródoperacyjne - 15-20 minut od chwili dostarczenia materiału
Badania pilne - wykonywane w ciągu 2-3 dni
Badania planowe - wykonywane w ciągu 5-10 dni
Biopsje aspiracyjne cienkoigłowe - wykonywane w ciągu 2 dni

PACJENCI ZEWNĘTRZNI

W przypadku badań cytologicznych moczu materiał musi być dostarczony do Zakładu w ciągu kilkunastu minut. Zalecane jest zaopatrzenie się w pojemnik do moczu jednorazowego użytku i oddanie moczu do badania na terenie Zakładu w godzinach 7:30 - 13:00. Materiał do badania histopatologicznego trzeba dostarczyć w szczelnym pojemniku, zatopiony całkowicie w 10% roztworze formaliny. Dopuszczalne jest tymczasowe umieszczenie materiału na czas transportu w roztworze soli fizjologicznej.

W Zakładzie wykonuje się także badania biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej zmian palpacyjnych, jak i pod kontrolą USG, pacjentów spoza Szpitala. Rejestracja pacjentów na bieżąco pod numerem sekretariatu Zakładu.

PROSEKTORIUM

Część prosektoryjna Zakładu jest otwarta w godzinach 7:00 - 14:30 za wyjątkiem dni wolnych od pracy i świąt. Zwłoki osób zmarłych w Szpitalu są przechowywane w chłodni bezpłatnie przez okres 72 godzin od chwili zgonu. Za przechowanie zwłok przez okres dłuższy niż 72 godziny pobierana jest opłata w wysokości określonej w regulaminie Szpitala. Po uzyskaniu informacji o zwolnieniu z wykonywania sekcji lub po wykonaniu autopsji zwłoki są wydawane Rodzinie lub upoważnionemu zakładowi pogrzebowemu w godzinach funkcjonowania Zakładu. W przypadku sekcji wykonywanych na zlecenie prokuratury, kartę statystyczną zgonu wydaje Kierownik Zakładu po przeprowadzonej sekcji i dostarczeniu dokumentu zezwalającego na pochowanie zwłok.