Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku

 wykaz tel

ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGII, CHIRURGII GŁOWY I SZYI

Lokalizacja Budynek główny
Parter

 

W Oddziale prowadzimy kompleksową diagnostykę i leczenie, zarówno operacyjne, jak i zachowawcze, Pacjentów z chorobami w obrębie:

UCHA

 • operacje w przebiegu przewlekłego zapalenia ucha, w tym operacje poprawiające słuch (tympanoplastyczne),
 • operacje otosklarozy,
 • operacje powikłań wewnątrzczaszkowych w przebiegu przewlekłego zapalenia ucha środkowego,
 • paracenteza oraz drenaże jam bębenkowych,
 • zaopatrywanie urazów ucha zewnętrznego i środkowego,
 • usuwanie wrodzonych przetok oraz guzów obszaru ucha zewnętrznego,
 • operacje plastyczne zdeformowanych małżowin usznych.

NOSA

 • wewnątrznosowa endoskopowa chirurgia nosa i zatok w przewlekłych schorzeniach zatok, w tym operacje funkcjonalne i radykalne zatok,
 • operacje zatok z dojścia zewnętrznego,
 • operacje niedrożności nosa spowodowane deformację nosa zewnętrznego i przegrody nosa, w tym operacje poprawiające kształt nosa z dojścia wewnątrz- i zewnątrznosowego,
 • operacje powikłań ropnych zapaleń zatok,
 • usuwanie polipów i guzów łagodnych nosa oraz diagnostyka guzów złośliwych,
 • zaopatrywanie oraz leczenie nawracających krwawień z nosa,
 • zaopatrywania operacyjne złamań nosa i zatok.

JAMY USTNEJ I GARDŁA

 • usuwanie kamieni i nowotworów ślinianki podżuchwowej i ślinianki przyusznej z zachowaniem funkcji nerwu twarzowego,
 • usunięcie migdałka gardłowego, przycięcie lub wyłuszczenie migdałków podniebiennych, zaopatrywanie krwawień z tego obszaru,
 • operacje plastyczne przerośniętego wędzidełka języka i wargi górnej, usuwanie guzów z obszaru jamy ustnej i gardła,
 • nacięcie i drenaż ropni z tego obszaru.

KRTANI I TCHAWICY

 • ocena endoskopowa i mikroskopowa,
 • pobieranie wycinków do badania i ich ocena histopatologiczna,
 • fonochirurgia - usuwanie łagodnych zmian fałdów głosowych,
 • zabiegi naprawcze w porażeniach fałdów głosowych.

SZYI

 • usuwanie torbieli bocznych i środkowych szyi oraz przetok i zachyłków wrodzonych szyi,
 • wycięcie diagnostyczne węzłów chłonnych szyi,
 • tracheotomia,
 • wycięcie zmian skórnych w obrębie szyi i głowy.

Nasz zespół leczy też Pacjentów z powodu zdarzeń naglących, takich jak:

 • duszność krtaniowa,
 • ciała obce gardła, przełyku, krtani, tchawicy i oskrzeli,
 • nagła głuchota i zawroty głowy,
 • urazy twarzoczaszki.

Przeprowadzamy także zabiegi operacyjne w zespole bezdechu sennego i chrapania z wykorzystaniem technik RF, obejmujące nos, podniebienie miękkie i język.

Oddział posiada swój własny blok operacyjny.

Przy Oddziale funkcjonują Pracownia Audiologiczna oraz Poradnia Otolaryngologiczna, w której przyjmują lekarze z Oddziału, wykonywana jest tu diagnostyka laryngologiczna.