Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku

ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGII, CHIRURGII GŁOWY I SZYI

Kontakt 
Kierownik Oddziału (54) 412 94 73
Pielęgniarka oddziałowa

(54) 412 92 80

Gabinet lekarski

(54) 412 92 46

Gabinet pielęgniarek (54) 412 93 47
Pracownia Audiologiczna (54) 412 91 20
Lokalizacja Budynek główny
Parter

 

W Oddziale prowadzimy kompleksową diagnostykę i leczenie, zarówno operacyjne, jak i zachowawcze, Pacjentów z chorobami w obrębie:

UCHA

 • operacje w przebiegu przewlekłego zapalenia ucha, w tym operacje poprawiające słuch (tympanoplastyczne),
 • operacje otosklarozy,
 • operacje powikłań wewnątrzczaszkowych w przebiegu przewlekłego zapalenia ucha środkowego,
 • paracenteza oraz drenaże jam bębenkowych,
 • zaopatrywanie urazów ucha zewnętrznego i środkowego,
 • usuwanie wrodzonych przetok oraz guzów obszaru ucha zewnętrznego,
 • operacje plastyczne zdeformowanych małżowin usznych.

NOSA

 • wewnątrznosowa endoskopowa chirurgia nosa i zatok w przewlekłych schorzeniach zatok, w tym operacje funkcjonalne i radykalne zatok,
 • operacje zatok z dojścia zewnętrznego,
 • operacje niedrożności nosa spowodowane deformację nosa zewnętrznego i przegrody nosa, w tym operacje poprawiające kształt nosa z dojścia wewnątrz- i zewnątrznosowego,
 • operacje powikłań ropnych zapaleń zatok,
 • usuwanie polipów i guzów łagodnych nosa oraz diagnostyka guzów złośliwych,
 • zaopatrywanie oraz leczenie nawracających krwawień z nosa,
 • zaopatrywania operacyjne złamań nosa i zatok.

JAMY USTNEJ I GARDŁA

 • usuwanie kamieni i nowotworów ślinianki podżuchwowej i ślinianki przyusznej z zachowaniem funkcji nerwu twarzowego,
 • usunięcie migdałka gardłowego, przycięcie lub wyłuszczenie migdałków podniebiennych, zaopatrywanie krwawień z tego obszaru,
 • operacje plastyczne przerośniętego wędzidełka języka i wargi górnej, usuwanie guzów z obszaru jamy ustnej i gardła,
 • nacięcie i drenaż ropni z tego obszaru.

KRTANI I TCHAWICY

 • ocena endoskopowa i mikroskopowa,
 • pobieranie wycinków do badania i ich ocena histopatologiczna,
 • fonochirurgia - usuwanie łagodnych zmian fałdów głosowych,
 • zabiegi naprawcze w porażeniach fałdów głosowych.

SZYI

 • usuwanie torbieli bocznych i środkowych szyi oraz przetok i zachyłków wrodzonych szyi,
 • wycięcie diagnostyczne węzłów chłonnych szyi,
 • tracheotomia,
 • wycięcie zmian skórnych w obrębie szyi i głowy.

Nasz zespół leczy też Pacjentów z powodu zdarzeń naglących, takich jak:

 • duszność krtaniowa,
 • ciała obce gardła, przełyku, krtani, tchawicy i oskrzeli,
 • nagła głuchota i zawroty głowy,
 • urazy twarzoczaszki.

Przeprowadzamy także zabiegi operacyjne w zespole bezdechu sennego i chrapania z wykorzystaniem technik RF, obejmujące nos, podniebienie miękkie i język.

Oddział posiada swój własny blok operacyjny.

Przy Oddziale funkcjonują Pracownia Audiologiczna oraz Poradnia Otolaryngologiczna, w której przyjmują lekarze z Oddziału, wykonywana jest tu diagnostyka laryngologiczna.