Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku

ODDZIAŁ PULMONOLOGII, DIAGNOSTYKI I LECZENIA RAKA PŁUCA

Kontakt 
Kierownik Oddziału (54) 412 98 38
Pielęgniarka oddziałowa (54) 412 98 37
Gabinet lekarski (54) 412 98 35
(54) 412 98 33
Gabinet pielęgniarek (54) 412 98 45
(54) 412 98 32
Pracownia Bronchoskopowa (54) 412 98 41
Pracownia Spirometryczna (54) 412 98 34
Lokalizacja

Budynek główny
Z głównego korytarza w lewo
Boczna klatka schodowa lub winda
IV p.

 

W Oddziale diagnozujemy i leczymy:

  • przewlekłą obturacyjną chorobę płuc,
  • astmę oskrzelową,
  • zapalenia płuc i inne choroby oskrzeli,
  • nowotwory płuc i śródpiersia (prowadzimy chemioterapię),
  • choroby opłucnej,
  • choroby śródmiąższowe płuc,
  • diagnozujemy gruźlicę płuc i choroby wywołane przez prątki niegruźlicze.

Częścią Oddziału jest Pracownia Bronchoskopowa, w której wykonujemy badania endoskopowe dróg oddechowych z użyciem videobronchoskopów i bronchoskopu optycznego oraz Pracownia Spirometryczna, która dysponuje kabiną do badań bodypletyzmograficznych oraz specjalistyczną aparaturą do wykonywania spirometrii.

Przy Oddziale mieszczą się Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc oraz Poradnia Domowego Leczenia Tlenem.