Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku

 wykaz tel

ODDZIAŁ PULMONOLOGII, DIAGNOSTYKI I LECZENIA RAKA PŁUCA

Lokalizacja

Budynek główny
Z głównego korytarza w lewo
Boczna klatka schodowa lub winda
IV p.

 

W Oddziale diagnozujemy i leczymy:

  • przewlekłą obturacyjną chorobę płuc,
  • astmę oskrzelową,
  • zapalenia płuc i inne choroby oskrzeli,
  • nowotwory płuc i śródpiersia (prowadzimy chemioterapię),
  • choroby opłucnej,
  • choroby śródmiąższowe płuc,
  • diagnozujemy gruźlicę płuc i choroby wywołane przez prątki niegruźlicze.

Częścią Oddziału jest Pracownia Bronchoskopowa, w której wykonujemy badania endoskopowe dróg oddechowych z użyciem videobronchoskopów i bronchoskopu optycznego oraz Pracownia Spirometryczna, która dysponuje kabiną do badań bodypletyzmograficznych oraz specjalistyczną aparaturą do wykonywania spirometrii.

Przy Oddziale mieszczą się Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc oraz Poradnia Domowego Leczenia Tlenem.