Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku

 wykaz tel

PRACOWNIE

 

Komórka organizacyjna Struktura w ramach komórki organizacyjnej
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii  
Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej  
Oddział Chirurgii Dziecięcej – Leczenie Jednego Dnia  
Oddział Ortopedii i Traumatologii  
Oddział Dziecięcy Obserwacyjny w tym: Izba Przyjęć
Oddział Dermatologii w tym: Izba Przyjęć
Oddział Kardiologii

w tym: Pododdział Intensywnej Opieki Kardiologicznej, Pododdział Kardiologii Ogólnej, Pracownia Echokardiografii i Testów Obciążeniowych Echo, Pracownia Holterowska, Pracownia Prób Wysiłkowych, Pracownia Telemedycyny

Zespół Pracowni Interwencji Sercowo - Naczyniowych
w tym: Pracownia Kardiologii Inwazyjnej, Pracowania Elektroterapii, Pracowania Elektrofizjologii, Pracownia Angiografii

Oddział Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi w tym: sala operacyjna, Pracownia Audiometryczna, Pracownia Badań Zaburzeń Równowagi
Oddział Neurochirurgii   
Oddział Neurologii w tym: Pracowania EEG, Pracowania EMG
Oddział Udarowy  
Oddział Neonatologii w tym: Pododdział Aseptyczny, Pododdział Septyczny z Patologią i Intensywną Terapią Noworodka
Oddział Okulistyki w tym: sala operacyjna, Pracownia Laseroterapii, Pracownia Angiografii
Oddział Położniczo – Ginekologiczny  w tym: Izba Przyjęć Położniczo – Ginekologiczna, Pododdział Położnictwa Aseptycznego, Pododdział Ginekologii i Patologii Wczesnej Ciąży, Pododdział patologii Późnej Ciąży z Położnictwem Septycznym, Blok Porodowy, Sala Porodowa Septyczna, Blok Operacyjny, Sale Biofizycznego Monitorowania Płodu, Szkoła Rodzenia
Oddział Urologii  
Oddział Chorób Wewnętrznych i Nefrologii  
Oddział Pulmonologii, Diagnostyki i Leczenia Raka Płuca w tym: Pracownia Bronchoskopowa, Pracownia Spirometryczna z Pletyzmografią, Poradnia Domowego Leczenia Tlenem 
Oddział Medycyny Paliatywnej   
Szpitalny Oddział Ratunkowy w tym: Główna Izba Przyjęć, Odcinek Ratunkowy
Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej   
Oddział Dzienny Rehabilitacji Kardiologicznej   
Główny Blok Operacyjny  
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej  w tym: Pracownia Analityki Ogólnej, Pracownia Biochemii i Immunochemii, Pracownia Hematologii, Pracownia Koagulologii i Równowagi Kwasowo – Zasadowej 
Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej w tym: Pracownia Jelitowa i Zakażeń Układu Moczowego, Pracownia Bakteriologii Ogólnej, Pracownia Mykologiczna
Zakład Diagnostyki Obrazowej w tym: Pracownia Rentgenodiagnostyki, Pracownia USG, Pracownia Tomografii Komputerowej, Pracownia Rezonansu Magnetycznego
Zakład Rehabilitacji W tym: Pracownia Fizjoterapii, Poradnia Rehabilitacyjna 
Zakład Patomorfologii  
Bank Krwi z Pracownią Serologii  
Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego