Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku

ODDZIAŁ KARDIOLOGII Z PODODDZIAŁAMI:
INTENSYWNEJ OPIEKI KARDIOLOGICZNEJ
KARDIOLOGII OGÓLNEJ

Kontakt 
Kierownik Oddziału (54) 412 94 88
Pielęgniarka oddziałowa (54) 412 90 99
Sekretariat (54) 412 91 25
Gabinet lekarski: Kardiologia Ogólna (54) 412 96 16
Gabinet lekarski: Intensywna Opieka Kardiologiczna (54) 412 92 16
Gabinet pielęgniarek: Kardiologia Ogólna (54) 412 92 17
Gabinet pielęgniarek: Intensywna Opieka Kardiologiczna (54) 412 90 90
Lokalizacja Budynek główny
Z głównego korytarza w lewo
Boczna klatka schodowa lub winda
I piętro: Pododdział Intensywnej Opieki Kardiologicznej
II piętro: Pododdział Kardiologii Ogólnej
Pracownia Kardiologii Inwazyjnej  
Kierownik (54) 412 94 79
Lekarze (54) 412 94 78
Pielęgniarki (54) 412 94 77
Sekretariat (54) 412 91 35
Lokalizacja Budynek główny
Parter

 

W Oddziale leczymy wszystkie choroby układu krążenia, m.in.:

  • ostre zespoły wieńcowe, w tym zawały serca,
  • ostrą niewydolność serca,
  • ciężkie zaburzenia rytmu serca,
  • zatory tętnicy płucnej,
  • przewlekłe choroby układu krążenia.

W diagnozowaniu i leczeniu Pacjentów wykorzystujemy metody nieinwazyjne i inwazyjne (częścią Oddziału jest Pracownia Kardiologii Inwazyjnej), w tym m.in.:

  • wszczepianie i kontrolę stymulatorów oraz kardiowerterów,
  • całodobową ocenę EKG i ciśnienia metodą Holtera,
  • badanie echokardiograficzne,
  • koronarografię i inne badania inwazyjne,
  • testy wysiłkowe.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Przygotowanie do badania koronarograficznego