Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku

 wykaz tel

ODDZIAŁ MEDYCYNY PALIATYWNEJ

Lokalizacja Budynek boczny
Za budynkiem nr 7

 

Oddział Medycyny Paliatywnej sprawuje opiekę medyczną, psychologiczną, duchową i społeczną nad chorymi z zaawansowanymi, nie poddającymi się leczeniu przyczynowemu, postępującymi schorzeniami.

Zazwyczaj są to pacjenci z chorobą nowotworową, znajdujący się z reguły w terminalnym okresie choroby, wymagający leczenia objawowego np. bólu, duszności, wymiotów oraz innych dokuczliwych objawów somatycznych, trudnych do opanowania w warunkach domowych.

Celem tych działań jest poprawa jakości życia chorych i ich rodzin.