Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku

ODDZIAŁ NEONATOLOGII Z PODODDZIAŁAMI:
ASEPTYCZNYM
SEPTYCZNYM Z PATOLOGIĄ I INTENSYWNĄ TERAPIĄ NOWORODKA

Kontakt 
Kierownik Oddziału (54) 412 92 73
Pielęgniarka oddziałowa (54) 412 91 03
Gabinet lekarski (54) 412 94 41
(54) 412 91 44
Gabinet pielęgniarek (54) 412 93 76
(54) 412 93 96
Sekretariat (54) 412 92 14
Sala intensywnej terapii (54) 412 93 55
Lokalizacja Budynek główny
Główna klatka schodowa lub winda
I piętro

 

W Oddziale diagnozujemy i leczymy schorzenia oraz wady wrodzone dzieci w okresie noworodkowym.

Zapewniamy całodobową opiekę z zakresu neonatologii i intensywnej terapii noworodka, mającą na celu utrzymanie funkcji życiowych oraz leczenie noworodków w stanach zagrożenia życia.

W Oddziale leczone są też dzieci urodzone przedwcześnie i z ciąż powikłanych, m. in.:

 • wcześniaki urodzone z małą i bardzo małą urodzeniową masą ciała,
 • noworodki matek cukrzycowych,
 • noworodki z konfliktem serologicznym i innymi zaburzeniami hematologicznymi.

Do Oddziału na diagnostykę i leczenie przyjmowane są dzieci z domów do 1. miesiąca życia.

Zapewniamy opiekę również zdrowym noworodkom urodzonym w Szpitalu lub przyjętym po porodzie poza Szpitalem w zakresie:

 • karmienia naturalnego i porad laktacyjnych dla matek,
 • szczepień ochronnych,
 • badań przesiewowych.

W przypadku zdrowych noworodków pracujemy w systemie rooming-in, tzn. mama przebywa w sali razem z dzieckiem, dzięki czemu ma z nim bliski i nieprzerwany kontakt od dnia urodzenia.

Sale intensywnej terapii noworodka są w pełni wyposażone w sprzęt niezbędny do postępowania z dziećmi w stanie zagrożenia życia. Dysponujemy m. in.:

 • aparatami do wspomagania oddechu CPAP,
 • respiratorami,
 • lampami do fototerapii,
 • pompami infuzyjnymi,
 • inkubatorami,
 • monitorami funkcji życiowych (kardiomonitor, pulsoksymetr),
 • stanowiskami do resuscytacji.