Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku

 wykaz tel

ODDZIAŁ NEONATOLOGII Z PODODDZIAŁAMI:
ASEPTYCZNYM
SEPTYCZNYM Z PATOLOGIĄ I INTENSYWNĄ TERAPIĄ NOWORODKA

Lokalizacja Budynek główny
Główna klatka schodowa lub winda
I piętro

 

W Oddziale diagnozujemy i leczymy schorzenia oraz wady wrodzone dzieci w okresie noworodkowym.

Zapewniamy całodobową opiekę z zakresu neonatologii i intensywnej terapii noworodka, mającą na celu utrzymanie funkcji życiowych oraz leczenie noworodków w stanach zagrożenia życia.

W Oddziale leczone są też dzieci urodzone przedwcześnie i z ciąż powikłanych, m. in.:

 • wcześniaki urodzone z małą i bardzo małą urodzeniową masą ciała,
 • noworodki matek cukrzycowych,
 • noworodki z konfliktem serologicznym i innymi zaburzeniami hematologicznymi.

Do Oddziału na diagnostykę i leczenie przyjmowane są dzieci z domów do 1. miesiąca życia.

Zapewniamy opiekę również zdrowym noworodkom urodzonym w Szpitalu lub przyjętym po porodzie poza Szpitalem w zakresie:

 • karmienia naturalnego i porad laktacyjnych dla matek,
 • szczepień ochronnych,
 • badań przesiewowych.

W przypadku zdrowych noworodków pracujemy w systemie rooming-in, tzn. mama przebywa w sali razem z dzieckiem, dzięki czemu ma z nim bliski i nieprzerwany kontakt od dnia urodzenia.

Sale intensywnej terapii noworodka są w pełni wyposażone w sprzęt niezbędny do postępowania z dziećmi w stanie zagrożenia życia. Dysponujemy m. in.:

 • aparatami do wspomagania oddechu CPAP,
 • respiratorami,
 • lampami do fototerapii,
 • pompami infuzyjnymi,
 • inkubatorami,
 • monitorami funkcji życiowych (kardiomonitor, pulsoksymetr),
 • stanowiskami do resuscytacji.