Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku

 wykaz tel

DZIECI

Rodzice z dziećmi do planowego przyjęcia zgłaszają się do Dziecięcej Izby Przyjęć (Pawilon nr 13 poziom (-1))

WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW

  • skierowanie,
  • książeczka zdrowia dziecka,
  • karty informacyjne z poprzednich pobytów szpitalnych (jeżeli takie były),
  • posiadane aktualne wyniki podstawowych badań laboratoryjnych oraz innych badań,
  • PESEL dziecka,
  • PESEL rodzica i NIP pracodawcy (jeśli na czas pobytu dziecka w Szpitalu rodzic będzie potrzebował zwolnienia z pracy).

SZANOWNI RODZICE!

Przypominamy, by bez skierowania zgłaszać się do Dziecięcej Izby Przyjęć wyłącznie w najpilniejszych przypadkach, czyli w stanach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia dziecka.

Prosimy pamiętać, że Dziecięca Izba Przyjęć nie jest poradnią pediatryczną, w związku z czym nie pełni jej zadań. W przypadkach nie wymagających natychmiastowej interwencji szpitalnej, prosimy zgłaszać się do poradni dziecięcych lub lekarzy POZ, a w nocy lub w dni wolne od pracy korzystać ze świadczeń nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej.