Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku

 wykaz tel

WNIOSKI I SKARGI

Szanowni Państwo,
Poniżej przedstawiamy zasady dotyczące możliwości wnoszenia oraz rozpatrywania skarg i wniosków związanych z działalnością Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku.


KTO MOŻĘ WNIEŚĆ SKARGĘ LUB WNIOSEK?
Skargę lub wniosek może wnieść każda osoba, które uważa, że naruszono jej prawa lub interes, bądź która chciałaby zgłosić kwestie związane z szeroko rozumianym funkcjonowaniem Szpitala


CZEGO MOŻE DOTYCZYĆ SKARGA LUB WNIOSEK?
Przedmiotem skarg bądź wniosków może być każdy aspekt funkcjonowania Szpitala, obejmujący w szczególności kwestie takie jak: zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez jednostki i komórki organizacyjne Szpitala albo przez ich personel, niezależnie od podstawy jego zatrudnienia, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, jak również przewlekle lub biurokratyczne załatwianie spraw. W zakresie wniosków składanych co do funkcjonowania Szpitala mogą one obejmować w szczególności kwestie dotyczące ewentualności ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności oraz lepszego zaspokajania potrzeb ludności, w tym pacjentów poddanych opiece Szpitala.


JAK NALEŻY WNIEŚĆ SKARGĘ LUB WNIOSEK
Skargę można wnieść osobiście lub imieniu innej osoby za jej zgodą – pisemnie na adres Szpitala (ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek) lub oddać ją w sekretariacie Szpitala.
Możliwe jest także złożenie skargi w wersji elektronicznej (e-mail) na adres poczty elektronicznej Szpitala: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. jak również ustnie do protokołu.


ILE TRWA ROZPATRYWANIE SKARGI LUB WNIOSKU
Co do zasady odpowiedzi na skargę lub wniosek udzielona zostanie w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc, przy czym jeżeli kwestia będzie złożona lub wymagać będzie wnikliwej analizy termin ten może ulec przedłużeniu, o czym zostaną Państwo poinformowani wraz ze wskazaniem nowego terminu załatwienia sprawy.


ORGAN WŁAŚCIWY DO ROZPOZNANIA WNIOSKU LUB SKARGI
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku
ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek