Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku

 wykaz tel

PUNKT POBRAŃ

Kontakt 
Lokalizacja Budynek Poradni Specjalistycznych, gabinet nr 12
Telefon (54) 412 96 99
Pobieranie materiału Od poniedziałku do piątku w godz. 7:15 do 12:30.
Wydawanie wyników badań płatnych Dnia następnego po pobraniu w godz. 10:00-13:30
Płatności Potrzebę otrzymania faktury należy zgłosic przed rozpoczęciem paragonu.
Odbiór wyników serologicznych (grupa krwi+RH, przeciwciała odpornościowe) Pracownia Serologiczna - budynek główny szpitala II piętro

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Wykaz badań oferowanych pacjentom zewnętrznym
Prawidłowe przygotowanie do badania laboratoryjnego
Oświadczenie pacjenta