Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku

PUNKT POBRAŃ

Kontakt 
Lokalizacja Budynek Poradni Specjalistycznych, gabinet nr 12
Telefon (54) 412 96 99
Pobieranie materiału Od poniedziałku do piątku w godz. 7:15 do 12:30.
Wydawanie wyników badań płatnych Dnia następnego po pobraniu w godz. 10:00-13:30
Płatności Nie obsługujemy kart płatniczych, płatność tylko gotówką. Potrzebę otrzymania faktury należy zgłosic przed rozpoczęciem paragonu.
Odbiór wyników serologicznych (grupa krwi+RH, przeciwciała odpornościowe) Pracownia Serologiczna - budynek główny szpitala II piętro

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Wykaz badań oferowanych pacjentom zewnętrznym
Prawidłowe przygotowanie do badania laboratoryjnego
Oświadczenie pacjenta