Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku

 wykaz tel

 

di1

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku informuje, że na podstawie umowy nr 6/13/19/2023/653/955 zawartej ze Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia realizuje w ramach Programu Wieloletniego na lata 2023-2032 pn. „Narodowy Program Transplantacyjny” zadanie pn. „Zakup sprzętu i aparatury” – poprzez zakup sprzętu i aparatury dla oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii z największą aktywnością donacyjną w 2022 r.”

Przyznane przez Ministerstwo Zdrowia dofinansowanie w kwocie 500.000,00 zł zostało przeznaczone na zakup :
- 3 łóżek wielopozycyjnych,
- 3 podgrzewaczy do płynów infuzyjnych,
- analizatora parametrów krytycznych,
- systemu kompresji klaki piersiowej,
- urządzenia do hipotermii

di5 1di5 2di5 3di5 4di5 5

 

di1

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku informuje, że na podstawie umowy nr 1/14/9/2022/653/552 zawartej ze Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia realizuje w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej zadanie pn. „ Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego”

Przyznane przez Ministerstwo Zdrowia dofinansowanie w kwocie 398.839,36 zł zostało przeznaczone na zakup 10 szt. cystoskopów giętkich

u

di1

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku informuje, że na podstawie umowy nr 6/13/15/2022/653/399 zawartej ze Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia realizuje w ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej zadanie pn. „ Zakup sprzętu i aparatury dla oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii z największą aktywnością donacyjną”

Przyznane przez Ministerstwo Zdrowia dofinansowanie w kwocie 599.999,99 zł zostało przeznaczone na zakup :
- 2 aparatów ultrasonograficznych,
- 9 zestawów do kapnografii kompatybilnych z kardiomonitorami Bene Vision
- 6 zestawów PiCCO kompatybilnych z kardiomonitorami Bene Vision
- 3 zestawów do pomiaru ciśnienia śródczaszkowego kompatybilnych z kardiomonitorami Bene Vision

 o1o2o3o4

di1

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku informuje, że na podstawie umowy nr 5/12/23/2021/653/952 zawartej ze Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia realizuje w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2021 zadanie pn. „Doposażenie podmiotów leczniczych w aparaty do diagnostyki ultrasonograficznej z funkcją echokardiografii na potrzeby oddziału kardiologii w roku 2021”.

Przyznane przez Ministerstwo Zdrowia dofinansowanie w kwocie 198.710,86 zł zostało przeznaczone na zakup Aparatu USG z funkcją echokardiografii.
Całkowita wartość zadania wynosi 199.850,00 zł.

usg1 2

 


di1

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku informuje, że na podstawie
umowy nr 6/13/16/2021/653/358 zawartej ze Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia
realizuje w ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej zadanie
pn. „ Zakup sprzętu i aparatury: sfinansowanie zakupu sprzętu dla Oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii z największą aktywnością donacyjną w latach 2017-2019”

Przyznane przez Ministerstwo Zdrowia dofinansowanie w kwocie 695.649,75 zł zostało przeznaczone na zakup :
- zestawu 10 kardiomonitorów z modułami transportowymi wraz z centralą monitorowania,
- głowicy do aparatu USG,
- wykonanie sieci IT na potrzeby Oddziału Intensywnej Terapii wraz z niezbędny wyposażeniem sprzętowym

 oiom1

 oiom2

oiom3

oiom4