Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku

 wykaz tel

di1

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku informuje, że na podstawie umowy nr 5/12/23/2021/653/952 zawartej ze Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia realizuje w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2021 zadanie pn. „Doposażenie podmiotów leczniczych w aparaty do diagnostyki ultrasonograficznej z funkcją echokardiografii na potrzeby oddziału kardiologii w roku 2021”.

Przyznane przez Ministerstwo Zdrowia dofinansowanie w kwocie 198.710,86 zł zostało przeznaczone na zakup Aparatu USG z funkcją echokardiografii.
Całkowita wartość zadania wynosi 199.850,00 zł.

usg1 2

 


di1

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku informuje, że na podstawie
umowy nr 6/13/16/2021/653/358 zawartej ze Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia
realizuje w ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej zadanie
pn. „ Zakup sprzętu i aparatury: sfinansowanie zakupu sprzętu dla Oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii z największą aktywnością donacyjną w latach 2017-2019”

Przyznane przez Ministerstwo Zdrowia dofinansowanie w kwocie 695.649,75 zł zostało przeznaczone na zakup :
- zestawu 10 kardiomonitorów z modułami transportowymi wraz z centralą monitorowania,
- głowicy do aparatu USG,
- wykonanie sieci IT na potrzeby Oddziału Intensywnej Terapii wraz z niezbędny wyposażeniem sprzętowym

 oiom1

 oiom2

oiom3

oiom4