Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku

 wykaz tel

Informacja - W dniu 02.01.2018 w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku nie będą czynne poradnie specjalistyczne. 

Zaproszenie na bezpłatne badania przesiewowe (usg aorty brzusznej) dla mężczyzn w wieku 65 do 74 roku życia palących papierosy

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku zaprasza Mężczyzn w wieku od 65 do 74 roku życia palących papierosy, zamieszkałych na terenie województwa kujawsko – pomorskiego na bezpłatne badania przesiewowe (usg aorty brzusznej) w ramach realizacji programu pn. „Kujawsko – Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej”

Badania będą wykonywane w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej przy ulicy Wienieckiej 49 (budynek główny, I piętro) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00 po wcześniejszej rejestracji

Rejestracja od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00 osobiście lub pod numerem tel. 54 412 92 29.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Zaproszenie na bezpłatne badania przesiewowe

Ogłoszenie - Przetarg na dostawę i montaż 4 szt. kotłow warzelnianych używanych o pojemności min. 300 l każdy.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku (87-800) z siedzibą przy ul. Wienieckiej 49 ogłasza przetarg na dostawę i montaż 4 szt. kotłów warzelnianych używanych o pojemności: min. 300 l każdy.
Data produkcji nie później niż 2016 r.
Szczegółowa charakterystyka kotłów stanowi zał. nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku z siedzibą przy ul. Wienieckiej 49, budynek główny, II piętro, ADMINSTRACJA, Sekretariat pok. nr 5 do godz. 10.00 w dniu 09 listopada 2017 r.

mgr inż. Karolina Welka
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych
(podpis w aktach)

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie - kotły z dnia 3.11.2017
Zmodyfikowane ogłoszenie - kotły z dnia 6.11.2017
Załącznik nr 1 - umowa kupna-sprzedaży z dnia 3.11.2017
Załącznik nr 2 - specyfikacja z dnia 3.11.2017
Załącznik nr 3 - oświadczenie z dnia 3.11.2017

 

 

Zaproszenie do składania ofert na realizację dostawy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 20.000 zł netto.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego/oprogramowania w asortymencie :
1) Komputer stacjonarny – 1 szt.,
2) Monitor LCD – 1 szt.,
3) Urządzenia wielofunkcyjne - szt .1
dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku ul. Wieniecka 49.
Termin składania upływa dnia 3.11.2017r. (piątek) o godz. 10:00
Termin realizacji zamówienia: 3 dni od podpisania umowy
Umowa zostanie podpisana w ciągu 1 dnia od dnia ogłoszenia lub przekazania informacji wykonawcy przez Zamawiającego o wyborze najkorzystniejszej oferty.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Zaproszenie do składania ofert z 31.10.2017
Formularz ofertowy z 31.10.2017
Projekt umowy z 31.10.2017
Specyfikacja techniczna z 31.10.2017