Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku

 wykaz tel

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku informuje, że zgodnie z Ustawą z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Poz. 844) - od dnia 1 października 2017 roku, od godziny 8:00, świadczenia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej realizowane będą w nowej lokalizacji - przy ulicy Lunewil 15 (siedziba Stacji Pogotowia Ratunkowego).

Zasady korzystania z Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 do 8.00 dnia następnego.

Pomoc świadczona jest w punktach nocnej opieki i nie jest związana z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, do którego jesteśmy zapisani. Ubezpieczeni w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia mogą korzystać z pomocy dowolnego punktu nocnej opieki, na terenie całej Polski.

Dyżurujący lekarze udzielają porad:

 • w warunkach ambulatoryjnych,
 • telefonicznie,
 • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych).

Świadczenia udzielane są w przypadku:

 • nagłego zachorowania,
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy.

W ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej nie można uzyskać:

 • wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem,
 • recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym,
 • rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia,
 • skierowania do specjalisty.

Pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie (np. zastrzyki) w ramach porady udzielonej przez lekarza POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia.
Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub, w uzasadnionych medycznie przypadkach, w domu pacjenta.

Dla usprawnienia pracy gabinetu zabiegowego, zabiegi wykonywane będą w ustalonych godzinach:

 • 7:30 - 10:30, oraz 17:00 - 22:00 - zabiegi wykonywane dwa razy dziennie
 • 11:30 - 15:00 - zabiegi wykonywane raz dziennie

Do gabinetu zabiegowego zgłaszamy się z dokumentem tożsamości, oraz z otrzymanym w POZ aktualnym zleceniem na zabieg.
Zawsze, kiedy wydaje nam się, że nasze lub czyjeś życie jest zagrożone, należy bezwzględnie telefonować pod numer alarmowy Centrum Powiadamiania Ratunkowego, tel. 112 lub 999. Karetka wyposażona w specjalistyczny sprzęt ma fachowy zespół ratowniczy, który szybko dojedzie pod wskazany adres. Przyjmujący zgłoszenie dyspozytor potrafi ocenić, czy stan zdrowia pacjenta wymaga wysłania karetki, czy też odesłania do Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

Zmiany lokalizacji i tymczasowa organizacja ruchu w WSS we Włocławku w związku z remontem budynków 7,9,12

 wss tor s

Kolorem niebieskim zaznaczono tymczasową organizację ruchu.

  Aktualna lokalizacja
Oddział Pulmonologii, Diagnostyki i Leczenia Raka Płuc Budynek nr 6, IV piętro
Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc, Poradnia Domowego Leczenia Tlenem Budynek nr 3, Poziom (-1) - Poradnie
Poradnia Chorób zakaźnych Budynek nr 8, Parter
Bank Krwi z Pracownią Serologii Budynek nr 2, II piętro, przeniesiony do pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej
Kancelaria gdzie przyjmowane są wnioski o udostępnienie dokumentacji medycznej Budynek nr 1,II piętro, przeniesiona do pomieszczeń po Oddziale Chirurgii Ogólnej
Kasa dla pacjentów Budynek nr 1,II piętro, przeniesiona do pomieszczeń po Oddziale Chirurgii Ogólnej
Dyrekcja z sekretariatem Budynek nr 1,II piętro, przeniesiona do pomieszczeń po Oddziale Chirurgii Ogólnej

 

Pozostałe zmiany lokalizacji

Kierownik Sekcji Remontowej Budynek nr 1, Poziom (-1) przy windach
Dział Kadr Budynek nr 1,II piętro, przeniesiony do pomieszczeń po Oddziale Chirurgii Ogólnej
Naczelna Pielęgniarka Budynek nr 2, Szpitalny Oddział Ratunkowy - parter
Magazyny szpitala Budynek nr 5, poziom (-1)
Apteka szpitalna Budynek nr 5, parter - w trakcie przeprowadzki
Dział Żywienia Budynek nr 11, Poziom (-1)
Kierownik Działu Technicznego
Kierownik Działu Gospodarczego
Sekcja Rozliczeń
Sekcja Dokumentacji Chorych
Budynek nr 11, I piętro
Dział Jakości i Kontroli Zarządczej
BHP
Stacja Pogotowia Ratunkowego przy ul. Lunewil 15, parter
Dział Ekonomiczny
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Sekcja Płac
Stacja Pogotowia Ratunkowego przy ul. Lunewil 15, I piętro