Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku

 wykaz tel

 

Ogłoszenie - Przetarg na sprzedaż zestawu do angiografii AXIOM Artis dTC (z lampą RTG MEGALIX) firmy Siemens

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku (87-800) z siedzibą przy ul. Wienieckiej 49 ogłasza przetarg na sprzedaż zestawu do angiografii AXIOM Artis dTC (z lampą RTG MEGALIX) firmy Siemens, rok produkcji 2004, nr seryjny 46021

Cena wywoławcza: 218.471,98 zł brutto (słownie: dwieście osiemnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden 98/100)
Ofertę należy złożyć w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku z siedzibą przy ul. Wienieckiej 49, budynek główny, II piętro, ADMINSTRACJA, Sekretariat pok. nr 5 do godz. 10.00 w dniu 21 grudnia 2017 r.

mgr inż. Karolina Welka
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych
(podpis w aktach)

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie o sprzedaży z 14.12.2017
Oświadczenie VAT z dnia 14.12.2017
Umowa kupna sprzedaży z dnia 14.12.2017
Unieważnienie postępowania z dnia 19.01.2018

 

Informacja - W dniu 02.01.2018 w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku nie będą czynne poradnie specjalistyczne. 

Zaproszenie na bezpłatne badania przesiewowe (usg aorty brzusznej) dla mężczyzn w wieku 65 do 74 roku życia palących papierosy

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku zaprasza Mężczyzn w wieku od 65 do 74 roku życia palących papierosy, zamieszkałych na terenie województwa kujawsko – pomorskiego na bezpłatne badania przesiewowe (usg aorty brzusznej) w ramach realizacji programu pn. „Kujawsko – Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej”

Badania będą wykonywane w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej przy ulicy Wienieckiej 49 (budynek główny, I piętro) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00 po wcześniejszej rejestracji

Rejestracja od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00 osobiście lub pod numerem tel. 54 412 92 29.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Zaproszenie na bezpłatne badania przesiewowe

Ogłoszenie - Przetarg na dostawę i montaż 4 szt. kotłow warzelnianych używanych o pojemności min. 300 l każdy.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku (87-800) z siedzibą przy ul. Wienieckiej 49 ogłasza przetarg na dostawę i montaż 4 szt. kotłów warzelnianych używanych o pojemności: min. 300 l każdy.
Data produkcji nie później niż 2016 r.
Szczegółowa charakterystyka kotłów stanowi zał. nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku z siedzibą przy ul. Wienieckiej 49, budynek główny, II piętro, ADMINSTRACJA, Sekretariat pok. nr 5 do godz. 10.00 w dniu 09 listopada 2017 r.

mgr inż. Karolina Welka
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych
(podpis w aktach)

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie - kotły z dnia 3.11.2017
Zmodyfikowane ogłoszenie - kotły z dnia 6.11.2017
Załącznik nr 1 - umowa kupna-sprzedaży z dnia 3.11.2017
Załącznik nr 2 - specyfikacja z dnia 3.11.2017
Załącznik nr 3 - oświadczenie z dnia 3.11.2017