Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku

 wykaz tel

Komunikat - Przeniesienie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej do Szpitala przy ul. Wienieckiej 49 od dnia 30.06.2023 (piątek). Zmiana numerów telefonów od dnia 30.06.2023 (piątek) na 54 412 97 17 oraz 54 412 97 18.

Informujemy, że od dnia 30 czerwca 2023r. od godziny 18.00 Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna będzie funkcjonować w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku przy ulicy Wienieckiej 49 na parterze budynku Oddziału Dermatologii i Poradni Dermatologicznej. Pacjenci mogą dotrzeć do Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej korzystając z pierwszego wejścia dla pieszych od ul. Wienieckiej od miasta. Wejście do Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej jest zlokalizowane od strony windy.
Od dnia 30 czerwca 2023r. od godziny 18.00 telefonami do Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej są 54 412 97 17 oraz 54 412 97 18.
Zasady funkcjonowania pozostają niezmienne.

 1ab2ab3ab4ab5abszkic

 

Przetarg na sprzedaż tomografu komputerowego TOSHIBA TSX-101A/IC AQILION 32

Cena wywoławcza: 1 277 900,00 zł brutto (słownie: jeden milion dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset złotych 00/100)
Ofertę należy złożyć w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku przy ul. Wienieckiej 49, budynek nr 9, Sekretariat pok. nr 5 lub przysłać w formie elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., do godz. 12.00 w dniu 12.06.2023r.
Do upływu terminu składania ofert, celem zabezpieczenia dotrzymania warunków umowy w ramach niniejszego przetargu, Kupujący wpłaci wadium w kwocie 30 000,00 zł na rachunek bankowy: 75 1130 1075 0002 6165 1920 0003 z oznaczeniem "WADIUM - PRZETARG NA SPRZEDAŻ TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO". Niniejszy termin zostanie zachowany jeśli do godz. 10.00 w dniu 12.06.2023r. powyższa kwota wpłynie na konto Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku. Prawidłowe wniesienie wadium jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży.
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.06.2023r. o godz. 12.30 w pok. nr 301 (sala konferencyjna) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku z siedzibą przy ul. Wienieckiej 49, budynek nr 9.
Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w terminie do 19.06.2023r.

DOKUMENTY DO POBRANIA

13.06.2023 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
30.05.2023 Ogłoszenie o przetargu na sprzeaż TK AQUILION - poprawka błedu pisarskiego
29.05.2023 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż TK AQUILION 32
29.05.2023 Wzór umowy kupna - sprzedaży TK AQUILION
29.05.2023 Wzór oświadczenia o zastosowaniu zwolnienia z VAT

 

Zapytanie ofertowe DZP/29/2022 - opracowanie dokumentacji

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku - zakup sprzętu i wyposażenia jako wsparcie systemu ochrony zdrowia w warunkach epidemiologicznych", zleci opracowanie dokumentacji związanej z aplikowaniem o środki w ramach: WEZWANIA DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W TRYBIE POZAKONKURSOWYM Nabór nr RPKP.13.01.00-IZ.00-04-10R/22
Ofertę należy złożyć do dnia 21.04.2022 r. do godziny 13.00

DOKUMENTY DO POBRANIA

19.04.2022 Ogłoszenie
19.04.2022 Projekt umowy
19.04.2022 Wezwanie do złożenia wniosku
20.04.2022 Odpowiedź na zapytanie ofertowe
22.04.2022 Informacja z otwarcia ofert
22.04.2022 Ogłoszenie o wyborze