Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku

 wykaz tel

ln4

Podniesienie jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku - zakup ambulansu oraz środków ochrony osobistej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki w dniu 13 maja 2021 r. podpisał ze Skarbem Państwa – Ministerstwem Zdrowia umowę o dofinansowanie projektu pn. „Podniesienie jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku – zakup ambulansu oraz środków ochrony osobistej” w ramach działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Całkowita wartość projektu : 520.000,00 PLN
Dofinansowanie z EFRR : 442.000,00 PLN
Celem projektu jest wsparcie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku w związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych w tym poprawę infrastruktury sprzętowej podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego lub transportu sanitarnego posiadającego w swej strukturze Zespoły Ratownictwa Medycznego, a także zakup środków ochrony indywidualnej dla Zespołów Ratownictwa Medycznego.
Projekt zakłada zakup:
- ambulansu medycznego typu C wraz z wyposażeniem,
- maseczek jednorazowych typu FFP2,
- kombinezonów ochronnych z osłoną barierową,
- rękawiczek jednorazowych wzmożonego ryzyka.
Zgłaszanie nieprawidłowości - POIiŚ 2014-2020
Uprzejmie informujemy, iż Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko w celu realizacji projektów ramach Programu w sposób etyczny, jawny, przejrzysty stworzyła narzędzie informatyczne umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.
W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:
• skorzystać z formularza na stronie https:/www.pois.gov.pl/strony/zgłaszanie-nieprawidlowości/
lub
• wysłać wiadomość na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.