Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku

 wykaz tel

FWU

Zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki w dniu 29 września 2017 r. podpisał z Województwem Kujawsko-Pomorskim umowę o dofinansowanie projektu pn. „Zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku” w ramach: Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działania 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałanie 6.1.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu : 5.706.655,50 PLN

Dofinansowanie z EFRR : 4.286.839,61 PLN

Celem projektu jest poprawa dostępności usług zdrowotnych, jakości oraz kompleksowości realizowanych przez szpital świadczeń medycznych, zagwarantowanie dostępu do nowoczesnych metod leczenia oraz przyspieszenie i podniesienie jakości procesu diagnostyki.

Projekt zakłada zakup następującego sprzętu medycznego :

 • laser holmowy,
 • zestaw do mini PCNL,
 • zestaw do laparoskopii i histeroresektoskopii,
 • myjnia ultradźwiękowa,
 • zestaw narzędzi operacyjnych,
 • wiertarka neurochirurgiczna z zestawem narzędzi,
 • zestaw do zabiegów FESS,
 • monitor nerwów obwodowych,
 • zestaw do cystoskopii,
 • zestaw do cystoskopii z fotelem
 • ramię C z stołem,
 • ultrasonografy,
 • stacja diagnostyczna,
 • zestaw do endoskopii,
 • łóżka zwykłe,
 • łóżka specjalistyczne,
 • łóżko ortopedyczne.

 pu1

3 Łóżko specjalistyczne4 łóżko zwykłe5 Ramię C6 Stacja diagnostyczna7 USG  OIT  18 USG RTG  A9 Zestaw do endoskopii10 Zestaw do laparoskopii i histeroskopii  311 Zestaw do zabiegów FESS

 1 Laser holmowy  urologia

 

 

2 Łóżko ortopedyczne 1