Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku

 wykaz tel

Zapytanie ofertowe DZP/29/2022 - opracowanie dokumentacji

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku - zakup sprzętu i wyposażenia jako wsparcie systemu ochrony zdrowia w warunkach epidemiologicznych", zleci opracowanie dokumentacji związanej z aplikowaniem o środki w ramach: WEZWANIA DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W TRYBIE POZAKONKURSOWYM Nabór nr RPKP.13.01.00-IZ.00-04-10R/22
Ofertę należy złożyć do dnia 21.04.2022 r. do godziny 13.00

DOKUMENTY DO POBRANIA

19.04.2022 Ogłoszenie
19.04.2022 Projekt umowy
19.04.2022 Wezwanie do złożenia wniosku
20.04.2022 Odpowiedź na zapytanie ofertowe
22.04.2022 Informacja z otwarcia ofert
22.04.2022 Ogłoszenie o wyborze

 

Ogłoszenie - Zawieszenie pracy Poradni Chorób Zakaźnych od 24.01.2022

Poradnia Chorób Zakaźnych zostaje zawieszona od dnia 24 stycznia 2022r. Do tego czasu zostaną udzielone świadczenia pacjentom, którzy są w trakcie diagnostyki i mają już zlecone i wykonane badania diagnostyczne, aby zakończyć ich leczenie do czasu objęcia opieką przez nowe Poradnie.
Jednocześnie informujemy, że z uwagi na brak możliwości kontynuacji leczenia nowych pacjentów od dnia 24 stycznia 2022r., Poradnia Chorób Zakaźnych nie będzie rejestrować i przyjmować w tym czasie pacjentów pierwszorazowych.

 

 

 

 

Ogłoszenie - Poradnie Specjalistyczne i Administracja - nieczynne 17.01.2022.

W dniu 17.01.2022 (poniedziałek) Poradne Specjalistyczne i Administracja Szpitala będą nieczynne.