Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku

Ogłoszenie - opracowanie dokumentacji związanej z aplikowaniem o środki w ramach konkursu nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-205/18 dla WSS we Włocławku.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bł. księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku", zleci opracowanie dokumentacji związanej z aplikowaniem o środki w ramach konkursu:
Nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-205/18 dla Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, Schemat: Inwestycje w zakresie opieki szpitalnej oraz rehabilitacji leczniczej – szpitale wojewódzkie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 zakończone napisaniem i złożeniem w imieniu Szpitala studium wykonalności jako dokumentacji zgodnej z regulaminem konkursu wraz ze wszystkimi obowiązującymi załącznikami i dokumentami.
Ofertę na wykonanie powyższego należy złożyć do dnia 18.07.2017 r. do godziny 12.00 osobiście, na adres Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku, 87-800 Włocławek ul. Wieniecka 49, ADMINISTRACJA lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ofertę na wykonanie powyższego należy złożyć do dnia 20.07.2018 r. do godziny 12.00 osobiście, na adres Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku, 87-800 Włocławek ul. Wieniecka 49, ADMINISTRACJA lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOKUMENTY DO POBRANIA

2018.07.12 Ogłoszenie konkurs Nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-205/18
2018.07.12 Projekt umowy konkurs Nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-205/18
2018.07.17 Ogólny opis projektu
2018.07.17 Odpowiedzi na pytania
2018.07.17 Zapytanie ofertowe zmiana
2018.07.17 Zarządzenie nr 8 Marszałka z 2017.03.29
2018.07.18 Odpowiedzi na pytania nr 2
2018.07.18 Zapytanie ofertowe zmiana nr 2
2018.07.30 Informacja z otwarcia
2018.08.02 Informacja o wyborze

 

Ogłoszenie o dialogu technicznym - dostawa zestawu tomografii komputerowej do WSS we Włocławku.

Zamawiający zgłasza dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa zestawu tomografii komputerowej do WSS we Włocławku.
Celem dialogu technicznego jest doradztwo oraz pozyskiwanie informacji w zakresie niezbędnym do precyzyjnego przygotowania opisu zamówienia na dostawę zestawu tomografii komputerowej.
Podmioty zainteresowane udziałem w dialogu technicznym, spełniające wymagania określone w niniejszym Ogłoszeniu oraz w „Regulaminie przeprowadzania dialogu technicznego” składają prawidłowo wypełnione i podpisane zgłoszenie do udziału w dialogu technicznym (Załącznik nr 1) wraz z pozostałymi dokumentami wskazanymi w niniejszym Ogłoszeniu.
Zgłoszenie można składać :
a) osobiście w biurze Zamawiającego,
b) za pośrednictwem poczty na adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, IIp. ADMINISTRACJA, SEKRETARIAT pok. nr 5.
Termin składania zgłoszeń 18.07.2018r. Decyduje data wpływu zgłoszenia do Zamawiającego.

DOKUMENTY DO POBRANIA

2018.07.11 TK dialog ogłoszenie
2018.07.11 TK dialog zał.1 zgłoszenie
2018.07.11 TK dialog zał.2 regulamin
2018.07.11 TK dialog zał.3 opis
2018.07.25 TK dialog informacja o zakończeniu

 

 

Zdobywcy Uśmiechów Pacjentów – czyli wyniki ZOZ UP i Wyróżnienie dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. bł. Ks. J. Popiełuszki we Włocławku za projekt „Narodowe czytanie w oddziale dziecięcym WSS we Włocławku”

W II edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Zakład Opieki Zdrowotnej Uśmiechniętego Pacjenta Wyróżnienie otrzymał Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. bł. Ks. J. Popiełuszki we Włocławku za projekt „Narodowe czytanie w oddziale dziecięcym WSS we Włocławku”, za oryginalne połączenie czytania, teatru, edukacji i otwartości na potrzeby pacjentów.

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług transportu sanitarnego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku.

Zakres zamówienia :
1. Czas trwania: grudzień 2018
2. Zapewnienie karetki wyposażonej wg obowiązujących wymogów Ministra Zdrowia dla ZESPOŁU PODSTAWOWEGO
3. Personel: kierowca + ratownik
4. Stacjonowanie: WSS we Włocławku, ul. Wieniecka 49
5. Wymiar czasowy: 12 h codziennie w godzinach 7.00 – 19.00.
Oferta powinna być przesłana/dostarczona na adres: Zamawiającego: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku, ul. Wieniecka 49, budynek główny, II piętro, ADMINISTRACJA, Sekretariat pok. nr 5 do godz. 12.00 w dniu 10 lipca 2018 r.
Oferta powinna być przesłana/dostarczona na adres: Zamawiającego: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku, ul. Wieniecka 49, budynek główny, II piętro, ADMINISTRACJA, Sekretariat pok. nr 5 do godz. 12.00 w dniu 12 lipca 2018 r.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Zapytanie ofertowe transport sanitarny
Załącznik nr 1 formularz ofertowy
Załączniki 1.1 do 1.4
Umowa
Załącznik nr 3 do umowy
Umowa powierzenia 


10.07.2018 transport sanitarny zmiana ogłoszenia
Zmiana 10.07.2018 Załącznik nr 1 formularz ofertowy
Zmiana 10.07.2018 Załączniki 1.1 do 1.4
Zmiana 10.07.2018 Umowa powierzenia
Informacja o ofertach
Informacja o wyborze