Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku

 wykaz tel

Pismo informacyjne w sprawie naruszenia danych osobowych

W dniu 11.01.2024 r. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Bł. Ks. J. Popiełuszki we Włocławku (dalej: ADO) ujawnił utratę jednego z nośników danych. Nośnik ten co do zasady był terminalem dostępowym do aplikacji i nie służył do przechowywania danych osobowych, jednak ze względu na jego utratę na chwilę obecną nie ma możliwości, aby dokonać jego weryfikacji.
Z uwagi na potencjalną możliwość naruszenia poufności części danych osobowych z Oddziału Kardiologii ADO, kierując się dobrem pacjentów i osób, do których z przyczyn od nas niezależnych nie możemy doręczyć indywidualnego powiadomienia, zamieszczamy jego treść na naszej stronie internetowej.

DOKUMENTY DO POBRANIA

14.01.2024 Pismo informacyjne w sprawie naruszenia danych osobowych

 

Informacja - 15.01.2024 jest w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku dniem wolnym od pracy.

15.01.2024 jest w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku dniem wolnym od pracy. (za 6 stycznia 2024). W tym dniu Oddziały Szpitalne pracują w trybie dyżurowym.
Poradnie , Pracownie, Administracja są nieczynne