Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku

 wykaz tel

 

Zaproszenie do negocjacji do postępowania na sprzedaż rezonansu magnetycznego VANTAGE ELAN MRT-2020 firmy TOSHIBA nr seryjny S1B1572167 nr inwentarzowy T-4-40-9-1 wraz z wyposażeniem"

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku (87-800) z siedzibą przy ul. Wienieckiej 49 ogłasza negocjacje na sprzedaż rezonansu magnetycznego VANTAGE ELAN MRT-2020 firmy TOSHIBA nr seryjny S1B1572167 nr inwentarzowy T-4-40-9-1 wraz z wyposażeniem w dniu 14.06.2024 godz. 10.00 w budynku nr 9 pokój 106.

DOKUMENTY DO POBRANIA

31.05.2024 Zaproszenie do negocjacji
19.06.2024 Zawiadomienie o braku ofert

Ogłoszenie o sprzedaży rezonansu magnetycznego VANTAGE ELAN MRT-2020 firmy TOSHIBA nr seryjny S1B1572167 nr inwentarzowy T-4-40-9-1 wraz z wyposażeniem"

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku (87-800) z siedzibą przy ul. Wienieckiej 49 ogłasza przetarg na sprzedaż rezonansu magnetycznego VANTAGE ELAN MRT-2020 firmy TOSHIBA nr seryjny S1B1572167 nr inwentarzowy T-4-40-9-1 wraz z wyposażeniem Cena wywoławcza: 1 407 600,00 zł brutto (słownie: jeden milion czterysta siedem tysięcy sześćset złotych 00/100) Ofertę należy złożyć w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku przy ul. Wienieckiej 49, budynek nr 9, Sekretariat pok. nr 5 do godz. 10.00 w dniu 22.03.2024r.

DOKUMENTY DO POBRANIA

10.03.2024 Ogłoszenie o sprzedaży
10.03.2024 Wzór umowy
10.03.2024 Wzór oświadczenia
26.03.2024 Zawiadomienie o uniewaznieniu postępowania