Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku

 wykaz tel

FWU

Zakup sprzętu medycznego dla poradni Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. bł. Ks. J. Popiełuszki we Włocławku ukierunkowane na rozwój opieki koordynowanej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki w dniu 12 grudnia 2017 r. podpisał z Województwem Kujawsko-Pomorskim umowę o dofinansowanie projektu pn. „Zakup sprzętu medycznego dla poradni Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. bł. Ks. J. Popiełuszki we Włocławku ukierunkowane na rozwój opieki koordynowanej” w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działania 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 .

Całkowita wartość projektu : 400.000,00 PLN

Dofinansowanie z EFRR : 200.000,00 PLN

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych.

Projekt zakłada zakup sprzętu medycznego dla
Poradni Ginekologiczno-Położniczej

  • aparat KTG dla ciąży bliźniaczej,
  • aparat USG ginekologiczne.

Poradni Kardiologii i Kontroli Stymulatorów

  • aparat USG – ECHO,
  • zestaw holterów ( holter rr i holter ekg ze stacją roboczą, oprogramowaniem i rejestratorami ).

 pu2