Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku

 wykaz tel

Ogłoszenie o zatrudnieniu lekarzy - chirurgów dziecięcych

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku bardzo pilnie zatrudni lekarzy specjalistów lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgii dziecięcej.
Oferujemy dogodną formę zatrudnienia, dogodny wymiar czasu pracy/udzielania świadczeń zdrowotnych oraz atrakcyjne warunki finansowe.
Szczegółowych informacji udziela Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa oraz Kierownik Działu Kadr.
tel. Sekretariat: 54 413 18 70 , 54 412 94 61
CV należy przesyłać na adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku 87 – 800 Włocławek, ul. Wieniecka 49 lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki
we Włocławku
lek. med. Marek Bruzdowicz

 

 

Ratownicy w Zespole Szkół Muzycznych

Pracownicy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. bł. księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku w ramach promocji zawodu pielęgniarza i ratownika medycznego odwiedzili uczniów Zespołu Szkół Muzycznych.
Fotorelacja ze spotkania - materiał portalu ddwloclawek.pl

Oświadczenie Dyrektora Szpitala we Włocławku w sprawie kontrowersyjnych Konferencji prasowych polityków przed Szpitalem.

Włocławek, dnia 19 października 2018 r.

Nasz znak: WSS / DE / 092 / X / 2018


DOTYCZY: SPRZECIWU wobec przekazywanych do mediów nieprawdziwych informacji o Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku.


Szanowni Państwo,


Niniejszym informujemy, że w dniu dzisiejszym w godzinach wczesnopołudniowych przed bramą Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku, odbyła się kolejna konferencja prasowa, w której udział wzięli kandydat na prezydenta miasta Włocławek, Pan Jarosław Chmielewski, Pani Poseł Joanna Borowiak oraz tym razem Pan Minister Zdrowia Łukasz Szumowski.


W związku z faktem, iż po raz kolejny Pan Jarosław Chmielewski i Pani Poseł Joanna Borowiak prowadzili w ramach kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości konferencję na tle Szpitala przekazując zupełnie nieprawdziwe, a wręcz kłamliwe informacje, których celem jest deprymowanie dokonującego się rzeczywistego postępu modernizacyjnego i technologicznego Szpitala i wprowadzanie opinii publicznej w błąd, nie mogę pozostać obojętny. Działanie takie jest ewidentnym działaniem na szkodę włocławskiego Szpitala, urągające jego pracownikom zaangażowanym w pozytywne działanie na rzecz Szpitala oraz działaniem bijącym w zaufanie, którym obdarzyli nas leczący się tu pacjenci. Najbardziej zaskakującym jest jednak fakt, że dzieje się to z jednoczesnym udziałem przedstawicieli Rządu RP, którzy ku mojemu ogromnemu zdziwieniu firmują takie zachowanie tutejszych polityków.


Jest niedopuszczalnym, aby Minister Zdrowia, reprezentujący, w myśl KONSTYTUCJI, wszystkich Polaków, wszystkich pacjentów i wszystkich pracowników służby zdrowia przyjechał w dniu dzisiejszym do Włocławka, stanął pod bramą Szpitala, brał czynny udział w konferencji prasowej Prawa i Sprawiedliwości w ramach trwającej kampanii wyborczej i firmował kłamstwa przekazywane przez POLITYKÓW reprezentujących jedną tylko partię. Zaskakującym w szczególności jest to, że nasz Minister Zdrowia, nie znalazł nawet chwili czasu, aby wejść na teren Szpitala, przywitać się z Pracownikami lub złożyć gospodarską wizytę Pacjentom. Pomijam fakt, że przebywający w tym czasie na terenie Szpitala Dyrektor nie został poinformowany o wizycie Ministra i nie została złożona mu wizyta celem przynajmniej zdementowania lub potwierdzenia nieprawdziwych informacji przekazywanych przez polityków PiS. Jest to naganne działanie, systematycznie powtarzające się w tej kampanii wyborczej, działające na szkodę włocławskiego Szpitala. Należy też zadać pytanie, czy była to wola Pana Ministra, czy decyzja lokalnych polityków PiS.


W trakcie konferencji prasowej ponownie padł zarzut, że Szpital nie skorzystał z możliwości pozyskania dofinansowania w zakresie wyposażenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, co podczas w/w wypowiedzi uznano za naganne. Niniejszym przedkładamy prawdziwe informacje w powyższym temacie, otóż Szpital otrzymał dotację w wyniku udziału w konkursie nr POIS.09.01.00-IP.04-00-007/16 ogłoszonym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego i uzyskał środki na realizację zadania p.n. „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku – wyposażenie SOR”, o wartości całkowitych środków kwalifikowanych w wysokości 6.685.890,00 zł, przy czym w tym kwota samej dotacji to 5.683.006,50 zł.


Jednocześnie chciałbym podkreślić, że w roku 2017 i 2018 Szpital wziął udział w 8 projektach unijnych, w wyniku których uzyskał środki samych tylko dotacji na wartość: 87.661.659,87 zł.(!) dla realizacji zadań inwestycyjnych, w tym zakupów nowego sprzętu medycznego oraz przebudowy z rozbudową budynków Szpitala o łącznej wartości: 130.592.193,50 zł!!


Jak widać tylko na powyższym przykładzie nieprawdziwe i nie potwierdzone żadnymi faktami informacje przekazywane podczas konferencji polityków PiS- Pana Jarosława Chmielewskiego i Pani Poseł Joanny Borowiak zarówno dzisiaj, z udziałem Ministra Zdrowia Łukaszem Szumowskim, jak i kilka dni wcześniej, z udziałem sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Szefa Rady Mediów Narodowych, Krzysztofa Czabańskiego, czy podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia, Janusza Cieszyńskiego, na tle Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku są działaniami oburzającymi, gdyż godzą w dobre imię Szpitala jak i interesy Pacjentów i Pracowników.


Takim działaniom, zarówno ze strony lokalnych polityków Prawa i Sprawiedliwości jak i Ministra Zdrowia jestem zmuszony powiedzieć zdecydowane NIE!!!!!


Z poważaniem
Marek Bruzdowicz
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. bł. księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

2018.10.19 Oświadczenie Dyrektora Szpitala

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie usługi inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania p.n.: „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych (termomodernizacja budynku nr 6) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku w formule zaprojektuj i wykonaj”” prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień nieprzekraczających 30 000 Euro.

DOKUMENTY DO POBRANIA

2018.10.10 Opis przedmiotu zamówienia
2018.10.10 Formularz ofertowy
2018.10.10 Załączniki 1.2 do 1.9
2018.10.10 Załącznik 1.10 Projekt umowy
2018.10.18 Informacja z otwarcia ofert
2018.11.05 Informacja o wyborze