Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku

 wykaz tel

Ogłoszenie - Oddział Chirurgii Dziecięcej

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku Oddział Chirurgii Dziecięcej zawiesił działalność w okresie od 1.04.2019 do 30.09.2019
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku uruchomił Oddział Chirurgii Dziecięcej - Leczenie jednego dnia od 24.04.2019

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko salowa/salowy

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki ogłasza nabór kandydatów na stanowisko salowa/salowy.
Umowa na wykonywanie usługi przez salową/ salowego zostanie zawarta na okres 24 miesięcy w ramach umowy zlecenia.
Usługa wykonywana będzie w dni robocze, soboty, dodatkowe dni ustawowo wolne od pracy, niedziele i święta.
Oferty należy składać w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku, ul. Wieniecka 49, w Głównym Budynku Administracja II piętro, pok. 5.
- w zamkniętych kopertach z dopiskiem: - „Nabór na stanowisko salowa/ salowy”,
- w terminie do dnia 28.02.2019r. do godz. 10.00


DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki
we Włocławku
lek. med. Marek Bruzdowicz

DOKUMENTY DO POBRANIA

2019.02.19 Ogłoszenie nabór na stanowisko salowa/salowy

 

 

Ogłoszenie o uruchomieniu Poradni Onkologicznej.

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku rozpoczęła działalność Poradnia Onkologiczna.
Poradnia Onkologiczna zlokalizowania jest w głównym budynku poradni specjalistycznych. Rejestracja pacjentów odbywa się w głównym budynku poradni w centralnej rejestracji, rejestracja telefoniczna pod numerem (54) 412 99 06.