Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku

 wykaz tel

Ogłoszenie - Zawieszenie pracy Poradni Chorób Zakaźnych od 24.01.2022

Poradnia Chorób Zakaźnych zostaje zawieszona od dnia 24 stycznia 2022r. Do tego czasu zostaną udzielone świadczenia pacjentom, którzy są w trakcie diagnostyki i mają już zlecone i wykonane badania diagnostyczne, aby zakończyć ich leczenie do czasu objęcia opieką przez nowe Poradnie.
Jednocześnie informujemy, że z uwagi na brak możliwości kontynuacji leczenia nowych pacjentów od dnia 24 stycznia 2022r., Poradnia Chorób Zakaźnych nie będzie rejestrować i przyjmować w tym czasie pacjentów pierwszorazowych.

 

 

 

 

Ogłoszenie - Poradnie Specjalistyczne i Administracja - nieczynne 17.01.2022.

W dniu 17.01.2022 (poniedziałek) Poradne Specjalistyczne i Administracja Szpitala będą nieczynne.

 

 

 

 

Ogłoszenie - Poradnie Specjalistyczne i Administracja - nieczynne 24.12.2021.

W dniu 24.12.2021 (piątek) Poradne Specjalistyczne i Administracja Szpitala będą nieczynne.

 

 

 

Ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkownych nr 2 - zaprojektowanie i utworzenie systemu call center

Zamawiający ogłasza wstępne konsultacje rynkowe związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zaprojektowanie i utworzenie systemu call center dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku. Termin składania zgłoszeń upływa 09.11.2021r.

DOKUMENTY DO POBRANIA

28.10.2021 Ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych
28.10.2021 Zgłoszenie do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych
28.10.2021 Regulamin przeprowadzania wstępnych konsultacji rynkowych
28.10.2021 Ogólny opis przedmiotu wstępnych konsultacji rynkowych
03.11.2021 Zgłoszenie do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych v2