Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku

 wykaz tel

 

Komunikat - promieniowanie jonizujące w roku 2020

Realizując Art. 32c pkt. 2 Prawa Atomowego podaje się do wiadomości poniższy komunikat:
W związku z wykonywaną działalnością z wykorzystaniem promieniowania jonizującego informujemy, że pracownicy nie otrzymali dawek ponad dopuszczalne, nie było negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Brak narażenia ludzi z populacji na promieniowanie jonizujące w roku 2020.

 

Inspektorzy Ochrony Radiologicznej.

 

Ogłoszenie - Poradnia Endokrynologiczna

Z dniem 1 sierpnia 2021r. w Poradni Endokrynologicznej, w czwartki w godzinach 10.00 - 14.00, świadczeń będzie udzielał również specjalista w zakresie endokrynologii i diabetologii dziecięcej.
Rejestracja telefoniczna: 54 412 96 75 lub 54 412 97 16.
Serdecznie zapraszamy

 

Ogłoszenie - Poradnie Specjalistyczne i Administracja - nieczynne 30.04.2021.

W dniu 30.04.2021 (piątek) Poradne Specjalistyczne i Administracja Szpitala będą nieczynne.