Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku

FWU

Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki w dniu 28 grudnia 2017 r. podpisał z Województwem Kujawsko-Pomorskim umowę o dofinansowanie projektu pn. „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku” w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działania 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 .

Całkowita wartość projektu : 86.792.599,14 PLN

Dofinansowanie z EFRR : 63.208.749,07 PLN

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych, polegających na podniesieniu jakości usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku oraz kompleksowości realizowanych przez szpital świadczeń medycznych.
Powyższe zadanie będzie polegało na przebudowie budynków szpitala wraz z wykonaniem koniecznych prac towarzyszących ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich rozwiązań architektonicznych nakierowanych na stworzenie szpitala bezpiecznego, przyjaznego pacjentowi a w szczególności pacjentowi starszemu, niesamodzielnemu i niepełnosprawnemu. Pozwoli na zakup sprzętu medycznego umożliwiającego stosowanie najnowszych technologii diagnostycznych i terapeutycznych.

Projekt zakłada zakup następującego sprzętu medycznego :

 • stołów operacyjnych,
 • kolumn anestezjologicznych,
 • kolumn chirurgicznych,
 • stanowisko resuscytacji noworodka,
 • aparaty do znieczuleń,
 • defibrylatory,
 • zestaw pomp infuzyjnych,
 • stoliki anestezjologiczne,
 • aparaty RTG.

 

FWU

Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku – wyposażenie SOR

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki w dniu 19 grudnia 2017 r. podpisał ze Skarbem Państwa – Ministerstwem Zdrowia umowę o dofinansowanie projektu pn. „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku – wyposażenie SOR” w ramach działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Całkowita wartość projektu : 6.685.890,00 PLN

Dofinansowanie z EFRR : 5.683.006,50 PLN

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego, zwiększenie efektywności i jakości udzielanych świadczeń przez Szpitalny Oddział Ratunkowy w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku. Nowoczesna aparatura medyczna zakupiona w ramach projektu wpłynie na podniesienie standardu świadczonych usług medycznych a także na lepsze wykorzystanie kwalifikacji i doświadczenia personelu medycznego oraz znacząco poprawi proces diagnostyczny.

Projekt zakłada zakup następującego sprzętu medycznego :

 • tomograf komputerowy,
 • aparaty do USG,
 • zestaw do endoskopii,
 • 4 kardiomonitory z centralą,
 • aparaty do znieczulenia,
 • respiratory,
 • defibrylatory z kardiowersją i opcją elektrostymulacji serca,
 • zestawy pomp infuzyjnych,
 • materace lub inne urządzenia do regulacji temperatury pacjenta,
 • łóżka do intensywnej terapii z materacem przeciwodleżynowym,
 • aparat RTG cyfrowy przyłóżkowy.

FWU

Zakup sprzętu medycznego dla poradni Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. bł. Ks. J. Popiełuszki we Włocławku ukierunkowane na rozwój opieki koordynowanej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki w dniu 12 grudnia 2017 r. podpisał z Województwem Kujawsko-Pomorskim umowę o dofinansowanie projektu pn. „Zakup sprzętu medycznego dla poradni Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. bł. Ks. J. Popiełuszki we Włocławku ukierunkowane na rozwój opieki koordynowanej” w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działania 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 .

Całkowita wartość projektu : 400.000,00 PLN

Dofinansowanie z EFRR : 200.000,00 PLN

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych.

Projekt zakłada zakup sprzętu medycznego dla
Poradni Ginekologiczno-Położniczej

 • aparat KTG dla ciąży bliźniaczej,
 • aparat USG ginekologiczne.

Poradni Kardiologii i Kontroli Stymulatorów

 • aparat USG – ECHO,
 • zestaw holterów ( holter rr i holter ekg ze stacją roboczą, oprogramowaniem i rejestratorami ).

 

FWU

Zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki w dniu 29 września 2017 r. podpisał z Województwem Kujawsko-Pomorskim umowę o dofinansowanie projektu pn. „Zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku” w ramach: Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działania 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałanie 6.1.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu : 5.047.000,00 PLN

Dofinansowanie z EFRR : 4.289.950,00 PLN

Celem projektu jest poprawa dostępności usług zdrowotnych, jakości oraz kompleksowości realizowanych przez szpital świadczeń medycznych, zagwarantowanie dostępu do nowoczesnych metod leczenia oraz przyspieszenie i podniesienie jakości procesu diagnostyki.

Projekt zakłada zakup następującego sprzętu medycznego :

 • laser holmowy,
 • zestaw do mini PCNL,
 • zestaw do laparoskopii i histeroresektoskopii,
 • myjnia ultradźwiękowa,
 • zestaw narzędzi operacyjnych,
 • wiertarka neurochirurgiczna z zestawem narzędzi,
 • zestaw do zabiegów FESS,
 • monitor nerwów obwodowych,
 • zestaw do cystoskopii,
 • zestaw do cystoskopii z fotelem
 • ramię C z stołem,
 • ultrasonografy,
 • stacja diagnostyczna,
 • zestaw do endoskopii,
 • łóżka zwykłe,
 • łóżka specjalistyczne,
 • łóżko ortopedyczne.