Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

KIEROWNIK ODDZIAŁU
lek. med. Iliya Iliev

 

 

Kontakt 
Kierownik Oddziału (54) 412 93 41
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Ewa Kruszewska (54) 412 93 02
Sekretariat (54) 412 91 10
Punkt przyjęć (54) 412 91 57
Rejestracja (54) 412 93 83
(54) 412 92 11
Lokalizacja Budynek główny
Parter

 

Szpitalny Oddział Ratunkowy wchodzi w skład systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, w związku z czym naszym głównym zadaniem jest udzielanie pomocy pacjentom w stanach nagłego i bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia. Są to sytuacje, które wymagają natychmiastowego podjęcia czynności ratunkowych. Jeżeli bowiem czynności ratunkowe nie zostaną podjęte w odpowiednim czasie, pacjent może doznać trwałego i nieodwracalnego uszkodzenia funkcji organizmu. Sytuacjami oraz objawami, mogącymi wskazywać na poważne zagrożenie funkcji życiowych są między innymi:

 • wypadki komunikacyjne,
 • nagły szkodliwy wpływ środowiska (udar cieplny, porażenie prądem, podtopienie, rozległe oparzenia, ostre reakcje uczuleniowe),
 • ostre zatrucia, np. lekami, środkami chemicznymi,
 • nagła silna duszność,
 • nagły ostry ból w klatce piersiowej,
 • utrata przytomności,
 • masywne wymioty z krwią.

W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym udzielamy świadczeń pacjentom:

 • przywiezionym przez zespoły ratownictwa medycznego,
 • skierowanym przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej,
 • zgłaszającym się bez skierowania, jeżeli istnieje niebezpieczeństwo trwałej utraty zdrowia lub w stanach nagłego zagrożenia życia.

Ze względu na swoje zadania Szpitalny Oddział Ratunkowy dzieli się na następujące obszary:

 • segregacji medycznej, gdzie oceniamy stan pacjentów i decydujemy, komu w pierwszej kolejności udzielić pomocy; w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym nie obowiązuje tradycyjnie rozumiana kolejka, bezwzględne pierwszeństwo mają chorzy w stanach zagrożenia życia lub trwałej utraty zdrowia,
 • resuscytacyjno-zabiegowy, gdzie przeprowadzamy zabiegi ratujące zdrowie i życie > resuscytację krążeniowo‑oddechowo‑mózgową oraz okołourazową,
 • wstępnej intensywnej terapii, gdzie monitorujemy i podtrzymujemy funkcje życiowe, wykonujemy diagnostykę i wdrażamy wczesne leczenie,
 • terapii natychmiastowej, gdzie wykonujemy drobne zabiegi chirurgiczne oraz opatrunki gipsowe,
 • obserwacji, gdzie monitorujemy funkcje życiowe pacjenta w trakcie przedłużonego pobytu (maksymalnie hospitalizujemy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym na 72 godziny),
 • konsultacyjny, gdzie lekarze specjaliści badają i konsultują pacjentów zgłaszających się samodzielnie do szpitala (wyłącznie w trybie nagłym!).