Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku

ODDZIAŁ MEDYCYNY PALIATYWNEJ

KIEROWNIK ODDZIAŁU: dr n.med. Grażyna Chojnacka - Kowalewska

Kontakt  
Kierownik Oddziały, gabinet lekarski (54) 412 94 45
Pielęgniarka Oddziałowa
Ewa Frankowska, specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
(54) 412 93 80
Gabinet pielęgniarek (54) 412 98 40
(54) 412 94 37
Lokalizacja Budynek boczny
Za blokiem administracji

 

Oddział Medycyny Paliatywnej sprawuje opiekę medyczną, psychologiczną, duchową i społeczną nad chorymi z zaawansowanymi, nie poddającymi się leczeniu przyczynowemu, postępującymi schorzeniami.

Zazwyczaj są to pacjenci z chorobą nowotworową, znajdujący się z reguły w terminalnym okresie choroby, wymagający leczenia objawowego np. bólu, duszności, wymiotów oraz innych dokuczliwych objawów somatycznych, trudnych do opanowania w warunkach domowych.

Celem tych działań jest poprawa jakości życia chorych i ich rodzin.

GALERIA

Paliat1 300x200 Paliat2 300x200 Paliat3 300x200 Paliat4 300x200 Paliat5 300x200 p6