Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku

ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGII, CHIRURGII GŁOWY I SZYI

dr_Bogdan_Zagrzejewski_300x200.JPG

KIEROWNIK ODDZIAŁU
dr n. med. Bogdan Zagrzejewski

 

 

Kontakt  
Kierownik Oddziału (54) 412 94 73
Pielęgniarka oddziałowa
Lilla Nowakowska, specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego

(54) 412 92 80

Gabinet lekarski

(54) 412 92 46

Gabinet pielęgniarek (54) 412 93 47
Pracownia Audiologiczna (54) 412 91 20
Lokalizacja Budynek główny
Parter

 

W Oddziale prowadzimy kompleksową diagnostykę i leczenie, zarówno operacyjne, jak i zachowawcze, Pacjentów z chorobami w obrębie:

UCHA

 • operacje w przebiegu przewlekłego zapalenia ucha, w tym operacje poprawiające słuch (tympanoplastyczne),
 • operacje otosklarozy,
 • operacje powikłań wewnątrzczaszkowych w przebiegu przewlekłego zapalenia ucha środkowego,
 • paracenteza oraz drenaże jam bębenkowych,
 • zaopatrywanie urazów ucha zewnętrznego i środkowego,
 • usuwanie wrodzonych przetok oraz guzów obszaru ucha zewnętrznego,
 • operacje plastyczne zdeformowanych małżowin usznych.

NOSA

 • wewnątrznosowa endoskopowa chirurgia nosa i zatok w przewlekłych schorzeniach zatok, w tym operacje funkcjonalne i radykalne zatok,
 • operacje zatok z dojścia zewnętrznego,
 • operacje niedrożności nosa spowodowane deformację nosa zewnętrznego i przegrody nosa, w tym operacje poprawiające kształt nosa z dojścia wewnątrz- i zewnątrznosowego,
 • operacje powikłań ropnych zapaleń zatok,
 • usuwanie polipów i guzów łagodnych nosa oraz diagnostyka guzów złośliwych,
 • zaopatrywanie oraz leczenie nawracających krwawień z nosa,
 • zaopatrywania operacyjne złamań nosa i zatok.

JAMY USTNEJ I GARDŁA

 • usuwanie kamieni i nowotworów ślinianki podżuchwowej i ślinianki przyusznej z zachowaniem funkcji nerwu twarzowego,
 • usunięcie migdałka gardłowego, przycięcie lub wyłuszczenie migdałków podniebiennych, zaopatrywanie krwawień z tego obszaru,
 • operacje plastyczne przerośniętego wędzidełka języka i wargi górnej, usuwanie guzów z obszaru jamy ustnej i gardła,
 • nacięcie i drenaż ropni z tego obszaru.