Przetargi aktualne

Postępowania poniżej progów unijnych określonych w art. 11 ust. 8

Nr przet Tytuł ogłoszenia Termin składania ofert
DZP/30/2019 Przebudowa pomieszczeń szpitalnych pod potrzeby Pracowni Endoskopii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku 2019-05-31
DZP/18/2019 - DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO DO KARDIOMONITORÓW, RESPIRATORÓW I PULSOKSYMETRÓW 2019-05-13
DZP/16/2019 Przebudowa pomieszczeń szpitalnych pod potrzeby Pracowni Endoskopii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku 2019-04-16
DZP/17/2019 Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku poprzez utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego 2019-04-08
DZP/19/2019, DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO I IMPLANTÓW NA POTRZEBY ZABIEGÓW NEUROCHIRURGICZNYCH 2019-04-04
DZP/15/2019 - DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO I IMPLANTÓW NA POTRZEBY ZABIEGÓW ARTROSKOPOWYCH I LAPAROSKOPOWYCH 2019-03-19
DZP/10/2019 DOSTAWA SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO DLA POTRZEB SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGOI I ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO 2019-03-18
DZP/13/2019 - DOSTAWA ZESTAWÓW DO CIĄGŁYCH POMIARÓW HEMODYNAMICZNYCH RAZEM Z DZIERŻAWĄ MONITORÓW 2019-03-15
DZP/9/2019- MATERIAŁY MEDYCZNE DLA POTRZEB ODDZIAŁU POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEGO I NEONATOLOGICZNEGO 2019-03-12
DZP/11/2019, DOSTAWA PREPARATÓW DO ŻYWIENIA POZA I DOJELITOWEGO DLA NIEMOWLĄT, DZIECI I DOROSŁYCH 2019-03-11
DZP/7/2019, Jednorazowa dostawa odzieży dla pracowników Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM) i odzieży dla pracowników medycznych oraz jednorazowa dostawa obuwia roboczego i odzieży dla pracowników Administracyjno - Technicznych i Gospodarczych 2019-02-18
Dostawa kaniul dożylnych DZP/94/2018 2019-01-10
DZP/82/2018 - DOSTAWA ZESTAWÓW DO CIĄGŁEJ TERAPII NERKOZASTĘPCZEJ RAZEM Z DZIERŻAWĄ APARATÓW DO CIĄGŁYCH TERAPII NERKOZASTĘPCZYCH I PLASMAFEREZY 2018-12-20
DZP/88/2018 DOSTAWA WKŁADÓW WSTRZYKIWACZA AUTOMATYCZNEGO DO BADAŃ TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ 2018-12-10
DZP/39/2018 Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania informatycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku 2018-12-05
DZP/81/2018 - DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO I IMPLANTÓW NA POTRZEBY ZABIEGÓW GINEKOLOGICZNYCH I CHIRURGICZNYCH 2018-11-22
Ubezpieczenia komunikacyjne Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku 2018-11-15
DZP/80/2018 DOSTAWA PASKÓW TESTOWYCH DO OZNACZENIA STĘŻENIA GLUKOZY WE KRWI 2018-11-13
DZP/67/2018 - USŁUGA PRANIA I DEZYNFEKCJI BIELIZNY SZPITALNEJ 2018-11-06
DZP/65/2018 - DOSTAWA GAZÓW MEDYCZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ZBIORNIKA, BUTLI I PRZEGLĄDAMI INSTALACJI 2018-10-23
DZP/54/2018 - DOSTAWA KARETKI - AMBULANSU TYPU C WRAZ Z WYPOSAŻENIEM MEDYCZNYM DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI WE WŁOCŁAWKU 2018-08-29
DZP/53/2018 USŁUGA SUKCESYWNEGO ODBIORU, TRANSPORTU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 2018-08-28
DZP/64/2018 - DOSTAWA SPRZĘTU DO ECPW ORAZ OSPRZĘTU DO ZABIEGÓW ENDOSKOPOWYCH 2018-08-23
DZP/61/2018 - DOSTAWA NAKŁUWACZY DO BEZPIECZNEGO POBIERANIA KRWI ORAZ STAZ 2018-08-07
DZP/50/2018 Przebudowa pomieszczeń szpitalnych pod potrzeby Pracowni Endoskopii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku 2018-07-18
DZP/19/2018 Przebudowa pomieszczeń szpitalnych pod potrzeby Pracowni Endoskopii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku 2018-06-12
DZP/30/2018 - DOSTAWA ELEMENTÓW SYSTEMU ZAMKNIĘTEGO DO POBIERANIA KRWI 2018-06-06
DZP/36/2018 Dostawa ambulansu medycznego wraz z wyposażeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku 2018-05-17
DZP/32/2018 - DOSTAWA MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH DLA ZAKŁADU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ, BANKU KRWI Z PRACOWNIĄ SEROLOGII ORAZ ZAKŁADU DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ 2018-05-08
DZP/26/2018 - DOSTAWA ŚRODKÓW HIGIENICZNYCH 2018-04-23
DZP/8/2018 USŁUGA SUKCESYWNEGO ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW MEDYCZNYCH ORAZ ODPADÓW KUCHENNYCH 2018-03-15
DZP/7/2018 - DOSTAWA PREPARATÓW MYJĄCYCH I AKCESORIÓW DO SPRZĄTANIA 2018-02-28
DZP/109/2017 ,, Zakup sprzętu medycznego dla poradni Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku ukierunkowane na rozwój opieki koordynowanej” Projekt ,, Zakup sprzętu medycznego dla poradni Wojewódzkiego Szp 2018-01-11

Postępowania powyżej progów unijnych określonych w art. 11 ust. 8

Nr przet Tytuł ogłoszenia Termin składania ofert
DZP/77/2018 DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO NA POTRZEBY ZABIEGÓW LAPAROSKOPOWYCH CHIRURGICZNYCH, GINEKOLOGICZNYCH I UROLOGICZNYCH 2018-11-27
DZP/74/2018 DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO I WIELORAZOWEGO UŻYTKU 2018-11-20
DZP/46/2018 Zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we WłocławkuProjekt „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistyczn 2018-09-18
DZP/60/2018 Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz członków ich rodzin na lata 2018-2020 2018-09-03
DZP/62/2018 Zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku Projekt ,, Zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku” nr RPKP.06.01.01-04-0056/17 wsp 2018-08-21
DZP/59/2018 Zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we WłocławkuProjekt ,, Zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku” nr RPKP.06.01.01-04-0056/17 współfinansowanego z Europejsk 2018-08-17
DZP/34/2018 DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH NA POTRZEBY ODDZIAŁU ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII 2018-07-12
DZP/38/2018 ,,Zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku”Projekt ,, Zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku” nr RPKP.06.01.01-04-00 2018-07-10
DZP/28/2018 DOSTAWA RĘKAWIC DLA POTRZEB WSS 2018-05-29
DZP/33/2018 Zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku Projekt ,, Zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku” nr RPKP.06.01.01-04-0056/17 współfinansowanego z Europejsk 2018-05-29
DZP/24/2018 DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO 2018-05-17
DZP/18/2018 Zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku. Projekt ,, Zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku” nr RPKP.06.01.01-04-0056/17 współfinansowanego z Euro 2018-04-05
DZP/ 1 /2018 ,,Zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku”Projekt ,, Zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku” nr RPKP.06.01.01-04-0056/17 współfinanso 2018-03-20
DZP/85/2017 "Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku poprzez utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego 2017-12-19
DZP/54/2017 Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych (termomodernizacja budynku nr 6) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku w formule „zaprojektuj i wykonaj”. 2017-09-06

Przetargi poniżej 137 000 euro

Nr przet Tytuł ogłoszenia Termin składania ofert

Przetargi powyżej 137 000 euro

Nr przet Tytuł ogłoszenia Termin składania ofert