Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku

ADMINISTRACJA

DZIAŁYLOKALIZACJAKONTAKT
Dział Ekonomiczny    

Główny księgowy

Budynek administracji IVp (54) 412 90 32
Księgowość Budynek administracji IVp (54) 412 94 52
Kasa dla Pacjentów Budynek administracji parter (54) 412 94 58
Dział Techniczny    

Kierownik

Budynek administracji Ip (54) 412 94 44
Dział Kadr    
Kierownik

Budynek administracji IIp (54) 412 94 99
Kadry Budynek administracji IIp (54) 412 94 65
Dział Organizacji i Rozliczeń    
Kierownik

Budynek administracji Ip (54) 412 94 96
Rozliczenia Budynek administracji Ip (54) 412 91 07
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia    
Kierownik

Budynek administracji IIIp (54) 412 91 40
Zamówienia publiczne Budynek administracji IIIp (54) 412 94 32
(54) 412 94 13
(54) 412 94 50
(54) 412 96 70
Kierownik Sekcji Zaopatrzenia i Magazynów Budynek administracji IIIp (54) 412 91 99
Zaopatrzenie Budynek administracji IIIp (54) 412 98 08
(54) 412 94 63
(54) 412 98 23
Dział Gospodarczy    
Kierownik

Budynek administracji Ip (54) 412 96 37
Stanowisko samodzielne    
Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością

Budynek administracji IIIp (54) 412 90 17