Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku

ADMINISTRACJA

DZIAŁYLOKALIZACJAKONTAKT
Dział Ekonomiczny    

Główny księgowy

Stacja Pogotowia Ratunkowego
ul. Lunewil 15
Ip
(54) 412 98 00
Księgowość Stacja Pogotowia Ratunkowego
ul. Lunewil 15
Ip
(54) 412 94 52
Kasa dla Pacjentów Budynek główny
Główna klatka schodowa lub winda
IIp
(54) 412 94 58
Dział Techniczny    

Kierownik

Budynek główny
Główna klatka schodowa lub winda
-Ip (piwnica)
(54) 412 94 44
Dział Kadr    
Kierownik

Budynek główny
Główna klatka schodowa lub winda
IIp
(54) 412 94 99
Kadry Budynek główny
Główna klatka schodowa lub winda
IIp
(54) 412 94 65
Dział Organizacji i Rozliczeń    
Kierownik

Budynek główny
Główna klatka schodowa lub winda
IIp
(54) 412 94 96
Rozliczenia Sala nad kuchnią szpitalną
Ip
(54) 412 91 07
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia    
Kierownik

Stacja Pogotowia Ratunkowego
ul. Lunewil 15
Ip
(54) 412 91 40
Zamówienia publiczne Stacja Pogotowia Ratunkowego
ul. Lunewil 15
Ip
(54) 412 94 32
(54) 412 94 13
(54) 412 94 50
Zaopatrzenie Stacja Pogotowia Ratunkowego
ul. Lunewil 15
Ip
(54) 412 94 48
(54) 412 98 08
(54) 412 96 70
(54) 412 94 63
Dział Gospodarczy    
Kierownik

Pokój nad kuchnią szpitalną
Ip
(54) 412 96 37
Dział Jakości i Kontroli Zarządczej    
Kierownik

Stacja Pogotowia Ratunkowego
ul. Lunewil 15
Parter
(54) 412 97 52
Koordynator Kontroli Zarządczej

Budynek główny
Główna klatka schodowa lub winda
IIp
(54) 412 90 17