Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku

 wykaz tel

FWU

Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki w dniu 28 grudnia 2017 r. podpisał z Województwem Kujawsko-Pomorskim umowę o dofinansowanie projektu pn. „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku” w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działania 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 .

Całkowita wartość projektu : 86.792.599,14 PLN

Dofinansowanie z EFRR : 63.208.749,07 PLN

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych, polegających na podniesieniu jakości usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku oraz kompleksowości realizowanych przez szpital świadczeń medycznych.
Powyższe zadanie będzie polegało na przebudowie budynków szpitala wraz z wykonaniem koniecznych prac towarzyszących ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich rozwiązań architektonicznych nakierowanych na stworzenie szpitala bezpiecznego, przyjaznego pacjentowi a w szczególności pacjentowi starszemu, niesamodzielnemu i niepełnosprawnemu. Pozwoli na zakup sprzętu medycznego umożliwiającego stosowanie najnowszych technologii diagnostycznych i terapeutycznych.

Projekt zakłada zakup następującego sprzętu medycznego :

  • stołów operacyjnych,
  • kolumn anestezjologicznych,
  • kolumn chirurgicznych,
  • stanowisko resuscytacji noworodka,
  • aparaty do znieczuleń,
  • defibrylatory,
  • zestaw pomp infuzyjnych,
  • stoliki anestezjologiczne,
  • aparaty RTG.