Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku

I ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH Z PODODDZIAŁEM KARDIODIABETOLOGICZNYM

Kontakt 
Kierownik Oddziału (54) 412 94 83
Pielęgniarka oddziałowa (54) 412 93 67
Gabinet lekarski (54) 412 93 65
Gabinet pielęgniarek (54) 412 93 03
Sekretariat (54) 412 91 28
Pracownia Echokardiografii (54) 412 91 88
Lokalizacja Pawilon nr 13
Główne wejście do pawilonu
lub przez łącznik w budynku głównym
Poziom 2

 

W Oddziale leczymy Pacjentów ze schorzeniami narządów wewnętrznych. Nasze najważniejsze zadania to:

  • diagnostyka i leczenie chorób serca ze szczególnym uwzględnieniem ostrej i przewlekłej niewydolności serca, szybkiej diagnostyki choroby wieńcowej (próby wysiłkowe, badanie KT serca); w Oddziale przeprowadzamy też wstępną kwalifikację do wszczepiania stymulatorów resynchronizujących CRT oraz kardiowerterów-defibrylatorów serca ICD,
  • leczenie nadciśnienia tętniczego oraz diagnostyka postaci wtórnych,
  • diagnostyka zaburzeń gospodarki węglowodanowej i lipidowej (m. in. zespołu metabolicznego, hiperlipidemii, określanie typu cukrzycy, diagnostyka niedoborów wielogruczołowych),
  • diagnostyka i leczenie cukrzycy wszystkich typów oraz powikłań cukrzycowych,
  • diagnostyka i leczenie niedokrwistości,
  • diagnostyka i leczenie ostrych i przewlekłych schorzeń układu oddechowego.
Częścią Oddziału jest pracownia diagnostyczna z aparatem Echokardiograficznym oraz bieżnią do prób wysiłkowych. Dla Pacjentów chorych na cukrzycę prowadzimy edukację oraz reedukację pielęgniarską - uczymy zasad samokontroli cukrzycy, właściwej diety oraz profilaktyki przewlekłych powikłań, np. stopy cukrzycowej.

W Oddziale znajduje się, między innymi, odcinek intensywnego nadzoru medycznego z 10 stanowiskami monitorowanymi.