Przetargi zakończone

Postępowania poniżej progów unijnych określonych w art. 11 ust. 8

Nr przet Tytuł ogłoszenia Termin składania ofert
DZP/41/2017 DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH NA POTRZEBY KUCHNI GŁÓWNEJ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO 2017-08-10
DZP/34/2017 DOSTAWA STYMULATORÓW SERCA 2017-06-21
SUKCESYWNA DOSTAWA PASKÓW POMIAROWYCH DO OZNACZENIA GLUKOZY WE KRWI. DZP/26/2017 2017-06-13
D - I - Z - Zakup sprzętu i aparatury medycznej, niezbednej w diagnozowaniu i leczeniu stanów nagłych dla Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku 2017-05-05
Projekt Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z zakupem sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku” realizowany w ramach Priorytetu XII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 12.1 am 2017-05-05
DZP/12/2017, Dzierżawa fakoemulsyfikatora wraz z dostawą zużywalnych materiałów medycznych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz z dostawą soczewek oraz materiałów do Okulistyki 2017-03-28
DZP/6/2017 DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO CENTRALNEJ STERYLIZATORNII 2017-03-01
DZP/82/2016, DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO DO ZABIEGÓW NEUROCHIRURGICZNYCH 2016-12-12
DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO DO ZABIEGÓW ARTROSKOPOWYCH Znak postępowania DZP/52/2016 2016-11-14
DZP/56/2016 DOSTAWA PREPARATÓW DO ŻYWIENIA POZA I DOJELITOWEGO 2016-09-21
DZP / 51 / 2016 DOSTAWA GAZÓW MEDYCZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ZBIORNIKA, BUTLI I PRZEGLĄDAMI INSTALACJI 2016-07-28
PRZETARG PISEMNY NA SPRZEDAŻ DWÓCH SZTUK SAMOCHODÓW SANITARNYCH 2016-04-20
DZP/30/2016 Dostawa elementów zamkniętego systemu pobierania krwi oraz materiałów laboratoryjnych 2016-04-19
DZP/33/2016 Dostawa odczynników do wykonania oznaczeń parametrów koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatorów oraz sprzętu pomocniczego 2016-04-15
DZP/31/2016 Kompleksowa usługa w zakresie przeglądów, napraw bieżących, awarii oraz napraw okresowych i powypadkowych, diagnostyki, wymiany i wulkanizacji opon, pomocy drogowej holowania oraz innych napraw 2016-04-07
DZP/26/2016, Usługa kompleksowej ochrony fizycznej osób i mienia. 2016-03-24
DZP/22/2016 Dostawa stymulatorów serca, post. II 2016-03-10
DZP/18/2015 Kompleksowa usługa w zakresie przeglądów, napraw bieżących, awarii oraz napraw okresowych i powypadkowych, diagnostyki, wymiany i wulkanizacji opon, pomocy drogowej holowania oraz innych napraw (...) 2016-03-04
DZP/12/2016 Usługa sukcesywnego odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych 2016-02-29
DZP/19/2016 DIALOG TECHNICZNYM poprzedzającym ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie usługa kompleksowa obejmująca sprzedaż i świadczenie usługi przesyłania / dystrybucji energii ciepl 2016-02-23
DZP/3/2016 Usługa kompleksowej ochrony fizycznej osób i mienia 2016-02-17
DZP/10/2016 Dostawa zestawów do ciągłych pomiarów hemodynamicznych wraz z dzierżawą monitorów sztuk 2 2016-02-16
DZP/2/2016 Dostawa stymulatorów serca 2016-02-08
DZP/3/2016 2016-02-04
DZP/5/2016 Kompleksowa usługa w zakresie przeglądów, napraw bieżących, awarii oraz napraw okresowych i powypadkowych, diagnostyki, wymiany i wulkanizacji opon, pomocy drogowej - holowania oraz innych napraw 2016-02-02
DZP/93/2015 Dostawa implantów i stabilizatorów 2015-12-14
DZP/86/2015 Dostawa dwóch przelotowych myjni-dezynfektorów wraz z montażem, uruchomieniem i adaptacją pomieszczeń 2015-12-04
DZP/80/2015 Dostawa rękawic diagnostycznych i chirurgicznych 2015-12-02
DZP/85/2015 Udzielenie i obsługa pożyczki w wysokości 6.000.000 zł 2015-11-30
DZP/83/2015 Dostawa wyrobów medycznych - opatrunki i obłożenia pola operacyjnego. 2015-11-16
DZP/71/2015 Usługi prania i dezynfekcji bielizny szpitalnej 2015-10-26
DZP/75/2015 Dostawa produktów leczniczych. 2015-10-23
DZP/68/2015 Dostawa płynów do ciągłej terapii nerkozastępczej z miejscową antykoagulacją cytrynianową, z modułem CI-CA wraz z dzierżawą aparatów sztuk 3 2015-10-13
DZP/67/2015 Udzielenie i obsługa dwóch odrębnych pożyczek długoterminowych w wysokości 5.000.000 zł każda 2015-09-28
DZP/33/2015 Usługa serwisu zestawu do angiografii firmy SIEMENS 2015-09-16
DZP/51/2015 Usługi sprzątania oraz transportu wewnątrzszpitalnego 2015-07-30
DZP/45/2015 Dostawa materiałów dla potrzeb Oddziału Okulistyki 2015-07-21
DZP/52/2015 Dostawa probówek oraz innych akcesoriów laboratoryjnych 2015-07-16
DZP/50/2015 DOSTAWA PREPARATÓW DO ŻYWIENIA NIEMOWLĄT, DZIECI I DOROSŁYCH. 2015-07-13
DZP/39/2015 Dzierżawa fakoemulsyfikatora wraz z dostawą zużywalnych materiałów medycznych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji 2015-06-12
DZP/46/2015 Dostawa sprzętu komputerowego, postępowanie drugie 2015-06-11
DZP/37/2015 Dostawa materiałów papierniczych, piśmiennych i pozostałych biurowych 2015-05-29
DZP/29/2015 Dostawa sprzętu komputerowego 2015-05-22
DZP/35/2015 Dostawa oleju napędowego dla ambulansów i agregatów prądotwórczych oraz oleju opałowego dla kotłowni 2015-05-22
DZP/23/2015 Dostawa środków do dezynfekcji oraz preparatów do mycia i płukania 2015-05-18
DZP/18/2015 Dostawa odzieży operacyjnej 2015-05-12
DZP/32/2015 Usługa odbioru i transportu odpadów niebezpiecznych 2015-04-29
DZP/0/2015 Testowy 2015-04-14
DZP/24/2015 Dostawa soczewek jednoczęściowych, zwijalnych, sferycznych. 2015-04-10
DZP/21/2015 Dostawa podkładów do pozycjonowania barku i gwoździ do zespolenia kości piętowej 2015-04-08
DZP/22/2015 Dostawa materiałów laboratoryjnych jednorazowego użytku, elementów zamkniętego systemu pobierania krwi oraz innych produktów związanych z pobieraniem, transportem i przechowywaniem materiału biologicznego 2015-04-03
DZP/17/2015 Usługa odbioru i transportu odpadów niebezpiecznych 2015-03-31
DZP/6/2015 Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego dla Zakładu Rehabilitacji 2015-03-16
DZP/15/2015 Kompleksowa usługa w zakresie: przeglądów, napraw bieżących oraz okresowych i powypadkowych, diagnostyki, wymiany i wulkanizacji opon, pomocy drogowej oraz innych, wynikających ze specjalistycznej budowy samochodów sanitarnych 2015-03-03
DZP/4/2015 Dostawa odzieży dla personelu medycznego oraz bielizny szpitalnej 2015-03-02
DZP/12/2015 Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych 2015-02-24
DZP/11/2015 Usługa kompleksowej ochrony fizycznej osób i mienia 2015-02-24
ZP/95/2014 Dostawa stymulatorów serca 2015-01-08
ZP/98/2014 Dostawa rękawic medycznych cz. II 2014-12-30
ZP/90/2014 Dostawa środków do dezynfekcji sprzętu, powierzchni oraz do higieny, pielęgnacji i dezynfekcji skóry. 2014-12-08
ZP/36/2014 Dostawa barwników hematologicznych 2014-12-01
Dostawa rękawic medycznych ZP/47/2014 2014-11-28
ZP/78/2014 Dostawa środków do dezynfekcji sprzętu, powierzchni oraz do higieny, pielęgnacji i dezynfekcji skóry. 2014-11-26
ZP/65/2014 Dostawa odczynników do wykonania oznaczeń parametrów krytycznych wraz z dzierżawą dwóch analizatorów. 2014-11-25
ZP/76/2014 Dostawa implantów i stabilizatorów 2014-11-25
ZP/75/2014 Dostawa płynów do ciągłej terapii nerkozastępczej z miejscową antykolagulacją cytrynianową z modułem CI-CA wraz z dzierżawą aparatów sztuk 2 2014-10-29
ZP/72/2014 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek 2014-10-17
ZP/67/2014 Dostawa materiałów sterylizacyjnych 2014-10-15
ZP/64/2014 Usługi pralnicze 2014-09-11
ZP/55/2014 Dostawa materiałów medycznych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz z dzierżawą fakoemulsyfikatora 2014-08-18
ZP/61/2014 Usługi pralnicze 2014-08-13
ZP/52/2014 Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornika, butli i przeglądami instalacji 2014-07-31
ZP/58/2014 Usługi pralnicze 2014-07-25
ZP/54/2014 Dostawa licencji oprogramowania bazodanowego 2014-07-24
ZP/53/2014 Dostawa preparatów do żywienia dzieci i dorosłych 2014-07-16
ZP/44/2014 Dostawa preparatów do żywienia niemowląt, dzieci i dorosłych. 2014-07-03
ZP/21/2014 Kompleksowa usługa w zakresie: przeglądów, napraw bieżących oraz okresowych i powypadkowych, diagnostyki, wymiany i wulkanizacji opon, pomocy drogowej oraz innych, wynikających ze specjalistycznej budowy samochodów sanitarnych dla potrzeb Woje 2014-06-30
ZP/38/2014 Dostawa materiałów medycznych dla potrzeb okulistyki wraz z zestawem do implantacji 2014-06-09
ZP/30/2014 Dostawa oleju napędowego i opałowego. 2014-06-03
ZP-22-2014, USŁUGA KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ 2014-05-30
ZP-37-2014 DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH NA POTRZEBY ODDZIAŁU CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ - postępowanie II 2014-05-23
ZP/28/2014 Dostawa materiałów medycznych do operacji zaćmy dla potrzeb okulistyki 2014-05-22
ZP/32/2014 Usługa sukcesywnego odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych. 2014-05-13
ZP/31/2014 Dostawa bezterminowej licencji oprogramowania bazodanowego. 2014-05-09
ZP/24/2014 Usługa sukcesywnego odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych. 2014-04-16
ZP-18-2014DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH NA POTRZEBY ODDZIAŁU CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ 2014-04-11
ZP/15/2014 Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. 2014-04-09
ZP-6-2014 Dostawa materiałów biurowych 2014-04-07
ZP-12-2014 Usługa kompleksowej ochrony fizycznej osób i mienia. 2014-03-26
ZP/13/2014 Usługa sukcesywnego odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych 2014-03-04
DIALOG TECHNICZNY dot. wyrobów medycznych na potrzeby Oddziału Chirurgii-Urazowo-Ortopedycznej 2014-02-27
ZP/7/2014 Dostawa materiałów laboratoryjnych jednorazowego użytku, elementów zamkniętego systemu pobierania krwi oraz innych produktów związanych z pobieraniem, transportem i przechowywaniem materiału biologicznego wraz z dzierżawą lodówki laboratoryjnej. 2014-02-21
ZP/9/2014 Usługa sukcesywnego odbioru i transportu odpadów niemedycznych niebezpiecznych 2014-02-13
ZP-8-2014 Usługa sukcesywnego odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych z terenu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku oraz podległych jednostek organizacyjnych. 2014-02-12
ZP/4/2014 Usługa sukcesywnego odbioru i transportu odpadów niemedycznych niebezpiecznych z terenu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku oraz podległych jednostek organizacyjnych. 2014-02-04
ZP-65-2013 Dostawa materiałów szewnych 2014-01-24
ZP-65-2013 Dostawa materiałów szewnych 2014-01-24
ZP/2/2014 Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych i innych niebezpiecznych z terenu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki oraz podległych jednostek organizacyjnych. 2014-01-22
ZP-58-2013 DOSTAWA MATERIAŁÓW DO BADAŃ DLA BANKU KRWI Z PRACOWNIĄ SEROLOGII WRAZ Z DZIERŻAWĄ SPRZĘTU 2014-01-10
ZP-56-2013 Dostawa stymulatorów serca 2014-01-09
ZP/39/2013 usługa sukcesywnego odbioru, transportu i zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku oraz podległych jednostek o 2014-01-09
ZP/49/2013 Dostawa Noża obrotowego wraz z wyposażeniem do operacji laryngologicznych 2013-12-13
ZP-51-2013 Dostawa implantów i stabilizatorów 2013-11-25
ZP-50-2013 Dostawa płynów do ciągłej terapii nerkozastępczej z miejscową antykoagulacją cytyrynianową z modułem CI-CA wraz z dzierżawą aparatów sztuk 2. 2013-10-30
ZP / 31 / 2013 Dostwa materiałów opatrunkowych 2013-10-21
ZP-22-2013 Odbiór , transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych i innych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku przez okres 12 miesięcy 2013-10-15
ZP/36/2013 Dostawa płynów do ciągłęj terapii nerkozastępczej z miejscową antykolagulacją cytrynianową z modułem CI-CA wraz z dzierżawą aparatów sztuk 2 2013-10-14
ZP-35-2013 USŁUGA WYKONANIA DRUKÓW RÓŻNYCH WRAZ Z DOSTAWĄ 2013-10-14
Dostawa obłożeń pola operacyjnego 2013-10-03
ZP-29-2013 Dostawa rękawic medycznych 2013-10-03
ZP-34-2013 świadczenie uslug w zakresie transportu sanitarnego 2013-09-16
ZP/18/2013 Usługi przeglądu, naprawy i remonty samochodów służbowych będących własnością Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku 2013-09-12
ZP-33-2013 Dostawa sprzętu komputerowego 2013-08-29
ZP-21-2013 DOSTAWA BARWNIKÓW HEMATOLOGICZNYCH 2013-08-26
ZP-6-2013 Dostawa materiału sterylizacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku przez okres 12 miesięcy 2013-08-22
ZP-16-2013 Dostawa sprzętu jednorazowego użzytku 2013-08-12
ZP-27-2013 Dostawa sprzętu komputerowego 2013-08-09
ZP / 8 / 2013 Dostawa elementów zamkniętego systemu do pobierania krwi, innych produktów związanych z pobieraniem, transportem i przechowywaniem materiału biologicznego oraz wykonywaniem mikroskopowej analizy osadu moczu 2013-08-08
ZP-2-2013 Obsługa serwisowa aparatury medycznej firmy SIEMENS 2013-07-18
ZP-5-2013 Dostawa środków kontrastowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku przez okres 12 miesięcy 2013-07-15
ZP/19/2013 -Dostawa oleju napędowego dla ambulansów ratunkowych, agregatów prądotwórczych 2013-07-12
ZP/11/2013 DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO DLA AMBULANSÓW RATUNKOWYCH, AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH 2013-07-01
ZP/10/2013 Usługa sprzątania w obiekcie Zamawiającego przy ul. Lunewil 15 we Włocławku ( obiekt dawnej SPR we Włocławku). 2013-06-21
DIZ -7-2013 Serwisowanie urządzeń klimatyzacyjnych przez okres 24 miesięcy 2013-03-28
DIZ-3-2013 Dostawa łóżek dla Oddziału Dziecięcego sztuk-30 2013-02-13
DIZ / 5 / 2013 Dostawa bonów towarowych 2013-02-12
DIZ-2-2013 DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH 2013-01-22
DIZ-84-2012 Dostawa materiałów biurowych 2013-01-09
ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 22 /2012 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku z dnia 18 lipca 2012 roku w sprawie ogłoszenia konkursu i powołania komisji konkursowej na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Kardiologii 2012-12-31
DIZ-86-2012 Dostawa odczynnikow dla Banku Krwi z pracownią Serologii 2012-12-12
DIZ-86-2012 Dostawa odczynników dla Banku Krwi z Pracownią Serologii (post. II) 2012-12-12
DIZ-71-2012 Kompleksowe Ubezpieczenie Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku 2012-12-06
DIZ-77-2012 DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DLA BANKU KRWI z PRACOWNIĄ SEROLOGII 2012-11-29
DIZ-83-2012 Dostawa wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim we Włocławku 2012-11-29
DIZ-78-2012 Dostawa materiałów zużywalnych dla GBO przez okres 24 miesięcy 2012-11-20
DIZ-73-2012 Dostawa wyposażenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim we Włocławku 2012-11-12
DIZ-62-2012 Dostawa analizatorów parametrów krytycznych 2012-11-08
DIZ / 76 / 2012 Dostawa produktu leczniczego 2012-10-31
DIZ / 70 / 2012 Wykonanie bezprzewodowej łączności radiowej dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 2012-10-01
DIZ-69-2012 „Świadczenie usług w zakresie obsługi prawnej Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku” 2012-09-28
DIZ-54-2012 Dostawa materiałów zużywalnych dla GBO przez okres 24 miesięcy. 2012-09-18
DIZ / 64 / 2012 Dostawa materiałów opatrunkowych 2012-09-10
DIZ-58-2012 DOSTAWA STYMULATORÓW SERCA 2012-08-22
DIZ / 56 / 2012 Dostawa wyrobów medycznych ( obłożenia ) 2012-08-17
DIZ- 52 - 2012 DOSTAWA SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU 2012-08-03
Grupowe ubezpieczenie na zycie pracowników Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku oraz członków ich rodzin 2012-08-01
DIZ-51-2012 Dostawa aparatu USG dla Oddziału Położniczego 2012-07-20
DIZ / 47 / 2012 Dostawa gazów medycznych 2012-07-19
DIZ-55-2012 Świadczenie usług transportowych przez okres 36 miesięcy. 2012-07-18
DIZ /46/2012 Świadczenie usług transportowych 2012-07-03
DIZ-38-2012 Dostawa środków kontrastowych na potrzeby Pracowni Kardiologii Inwazyjnej oraz Zakładu Radiologii przez okres 12 miesięcy. 2012-06-21
DIZ-35-2012 ŚWIADCZENIE USŁUG PRALNICZYCH DLA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU 2012-06-18
DIZ-36-2012 Dostawa wyposażenia Oddziału Dziecięcego 2012-05-25
DIZ/19/2012 Świadczenie usług transportowych przez okres 36 miesięcy. 2012-05-24
DIZ-33-2012 Udzielenie pożyczki z przeznaczeniem na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku 2012-05-11
DIZ-30-2012 Obsługa informatyczna Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku 2012-05-09
DIZ-32-2012 - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku 2012-04-27
DIZ-31-2012 DOSTAWA SPRZĘTU UROLOGICZNEGO 2012-04-23
DIZ-22- 2012 Dostawa zestawów do iniekcji 2012-03-28
DIZ / 23 / 2012 Dostawa produktu leczniczego 2012-03-26
DIZ-25_2012 Dostawa drobnego sprzętu dla Oddziału Ortopedii (postępowanie II) 2012-03-23
DIZ-13-2012 - Dostawa zacisków, zastawek i drenaży 2012-03-09
DIZ-14-2012 - Dostawa stabilizatorów 2012-03-07
DIZ-15-2012 - Dostawa płytek ChlP 2012-03-06
DIZ-12-2012 - Dostawa płytek DHS i DCS 2012-03-05
DIZ-10-2012 - Dostawa drobnego sprzętu dla Oddziału Ortopedii 2012-03-02
DIZ / 16 / 2012 Dostawa bonów towarowych 2012-02-29
DIZ-6-2012 Dostawa drobnego sprzętu medycznego 2012-02-09
DIZ 4 / 2012 Przegląd , naprawa i legalizacja gasnic 2012-01-30
Świadczenie usługi przejmowania z siedziby Zamawiającego listów ( do 50 g i powyzej 50g) , paczek nadawanych przez Szpital Wojewódzki we Włocławku przemieszczania i dostarczania ich adresatom na terenie całego kraju i zagranicę przez okres 36 miesięcy 2012-01-24
D - I - Z Zakup sprzetu i aparatury medycznej, niezbednej w diagnozowaniu i leczeniu stanów nagłych dla Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku 2011-12-31
Nadzór inwestorski 2011-12-27
DIZ-87-2011 Ubezpieczenie z tytułu zdarzeń medycznych 2011-12-22
DIZ-83-2011 - Kompleksowe ubezpieczenie Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku 2011-12-12
DIZ/78/2011 Dostawa implantów i stabilizatorów 2011-11-29
DIZ-79-2011 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami Szpitala wojewódzkiego we Włocławku 2011-11-24
DIZ -77-2011 Świadczenie usługi przejmowania z siedziby Zamawiającego listów (do 50 g i powyżj 50 g) paczek nadawanych przez Szpital Wojewódzki we Włocławku ,przemieszczania i dostarczania ich adresatom na terenie całego kraju i zagranicę przez okres 36 m 2011-10-31
DIZ / 72 / 2011 Dostawa Sterylizatora Parowego 2011-10-20
DIZ/60/2011 Świadczenie usługi przejmowania z siedziby Zamawiajacego listów ( do 50 g i powyżej 50 g ), paczek nadawanych przez Szpital Wojewódzki we Włocławku, przemieszczania i dostarczania ich adresatom na terenie całego kraju i zagranicę przez okres 3 2011-10-17
DIZ / 64 / 2011 Świadczenie usług telekomunikacyjnych 2011-09-28
DIZ-67-2011 - Dostawa respiratorów 2011-09-23
DIZ-66-2011 - Dostawa aparatów do znieczulania 2011-09-16
DIZ-62-2011 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie transportu sanitarnego 2011-09-09
DIZ / 63/2011 na zakup płynów do ciągłej terapi nerkozastępczej z miejscową antykoagulacją cytrynianową z modułem Ci-Ca wraz z dzierżawą aparatów sztuk - 2 przez okres 24 miesięcy. 2011-09-08
DIZ-55-2011 DOSTAWA PREPARATÓW DEZYNFEKCYJNYCH 2011-08-31
DIZ-61-2011 DOSTAWA RĘKAWIC MEDYCZNYCH 2011-08-30
DIZ /59/2011 Bezgotówkowy zakup paliw pynnych w systemie kart flotowych lub równoważnych w ilości 33 000 litrów do samochodu karetka szpitalna w posiadaniu Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku przez okres 36 miesiecy. 2011-08-17
DIZ-52-2011 - Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie transportu sanitarnego 2011-07-29
DIZ /37/ 2011 Odbiór , transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych i innych w ilości około 350 000 kgprzez okres 24 miesięcy. 2011-07-29
DIZ / 47 / 2011 Wykonanie modernizacji elewacji budynków nr 2 i nr 3 , w tym Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku 2011-07-25
DIZ- 46 - 2011 Dostawa sprzętu jednorazowego użytku II 2011-07-15
DIZ-42-2011 - Dostawa skanera dla Zakładu Radiologii 2011-07-04
DIZ-43-2011 ŚWIADCZENIE USŁUG PRALNICZYCH W ZAKRESIE PRANIA I DEZYNFEKCJI BIELIZNY SZPITALNEJ 2011-07-04
DIZ-35-2011 Dostawa materiałów zużywalnych dla Głównego Bloku Operacyjnego 2011-07-01
DIZ /39/2011 Dostawa środków kontrastowych na potrzeby Pracowni Kardiologii Inwazyjnej oraz Zakładu Radiologii przez okres 12 miesięcy. 2011-06-29
DIZ-36-2011 Dostawa stołu operacyjnego dla Oddziału Urologii 2011-06-13
DIZ-26-2011 Dostawa aparatu rtg ramię C 2011-06-10
DIZ-38-2011 DOSTOSOWANIE DO PRZEPISÓW OCHRONY POŻAROWEJ SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU 2011-06-06
DIZ -30 - Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem 2011-05-19
DIZ / 18 / 2011 Dostawa łóżek dla Intensywnej Terapii sztuk -2 2011-05-10
DIZ-16-2011 Dostawa lampy do fototerapii 2011-04-14
DIZ / 14 / 2011 Dostawa mikroskopu operacyjnego sztuk-1 2011-04-07
DIZ-22-2011 - Dostawa aparatów do znieczulania 2011-03-21
Świadczenie usługi kompleksowej ochrony fizycznej osób i mienia Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku 2011-03-18
DIZ/70/2010/2011 Dostawa odczynników do oznaczania sodu,potasu i chlorków z wykorzystaniem elektrod jonoselektywnych wraz z dzierżawą nowego automatycznego analizatora elektrolitów przez okres 30 miesiecy. 2011-03-01
DIZ-9-2011 Dostawa materiałów do sterylizacji 2011-02-28
DIZ / 10 / 2011 Dostawa bonów towarowych 2011-02-28
DIZ-13-2011 Dostawa zestawów do iniekcji 2011-02-28
DIZ / 15 / 2011 Dostawa Pieczywa 2011-02-25
DIZ/46/2010/2011Zakup litotryptora ultradźwiękowego + nefroskop sztuk-1 2011-02-23
DIZ / 8 / 2011 Sprzedaż samochodu sanitarnego 2011-02-16
DIZ-5-2011 Dostawa pasków pomiarowych do oznaczenia stężenia glukozy we krwi 2011-02-10
DIZ-4-2011 Dostawa drobnego sprzętu medycznego 2011-02-02
DIZ-75-2010 Dostawa wideogastroskopów i wideokolonoskopu 2011-01-10
---------------------------- Poszukiwanie kandydata na stanowisko Głównego Księgowego 2010-12-31
DIZ-26-2010 Dostawa kardiomonitorów, centrali kardiologicznej i aparatów ekg. 2010-12-27
DIZ-78-2010 - Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku 2010-12-22
DIZ-72-2010 Ubezpieczenie Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku 2010-11-30
DIZ-73-2010 Dostawa odczynników dla Pracowni Serologicznej 2010-11-25
DIZ-35-2010 - Dostawa łóżek dla Intensywnej Terapii 2010-11-16
DIZ-68-2010 Dostawa frezów do wiertarki ANSPACH 2010-11-15
xxxx 2010-10-31
Diz - 48 -2010 Dostawa fotela urologicznego sztuk - 1 2010-10-27
DIZ-65-2010 Dostawa środków dezynfekcyjnych 2010-10-13
DIZ-63-2010 Dostawa bonów towarowych 2010-10-12
DIZ-54-2010 Czyszczenie osadników IMHOFFA wraz z kanalizacją 2010-10-07
DIZ-62-2010 Dostawa artykułów nabiałowych 2010-10-07
DIZ-64-2010 Dostawa bielizny pościelowej szpitalnej 2010-10-06
DIZ - 56 - 2010 Wykonanie usługi wywozu nieczystosci stałych komunalnych w ilości 11724 m3 przez okres 36 miesiecy. 2010-09-27
DIZ-53-2010 Dostawa środków czystości oraz naczyń i sztućców jednoraz. użytku przez okres 36 miesięcy 2010-09-20
DIZ-59-2010 Dostawa odczynników jonoselektywnych wraz z dzierżawą analizatora, sztuk 1. 2010-09-16
DIZ-61-2010 Dostawa aparatów do infuzji, transfuzji oraz przedłużaczy do pomp infuzyjnych 2010-09-15
DIZ-60-2010 Udzielenie pożyczki w kwocie 3.000.000,00 zł 2010-09-15
DIZ-57-2010 Dostawa sprzętu jednorazowego użytku - uzupełnienie 2010-09-13
DIZ-42-2010 Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów sztuk 2 2010-09-09
DIZ-52-2010 Obsługa prawna Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku 2010-09-07
DIZ / 24 / 2010 Dostawa produktów leczniczych 2010-09-02
DIZ-51-2010 Dostawa rekawic medycznych 2010-08-18
DIZ / 55 / 2010 Dostawa żywności ( warzywa ) 2010-08-13
DIZ-41-2010 Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku oraz członków ich rodzin 2010-08-12
DIZ / 50 / 2010 Dostawa jaj kurzych 2010-08-11
DIZ.49/2010 Dostawa żywności 2010-08-10
DIZ-36-2010 Dostawa gazów medycznych 2010-07-27
DIZ-47-2010 Dostawa odzieży medycznej 2010-07-26
DIZ-22-2010 Usługa wykonania druków różnych przez okres 36 miesięcy 2010-07-21
DIZ / 19 / 2010 Dostawa materiałów opatrunkowych 2010-07-19
DIZ-43-2010 II-gi publiczny pisemny-ofertowy przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu sanitarnego marki MERCEDES BENZ 313 Sprinter CDI 3,5 t 2010-07-13
DIZ-40-2010 Dostawa chłodziarek do przechowywania krwi 2010-07-05
DIZ-39-2010 Leasing wiertarki laryngologicznej z shaverem 2010-07-01
DIZ-9-2010 Zakup płynów do terapii nerkozastępczej wraz z dzierżawą dwóch aparatów. 2010-06-21
DIZ-38-2010 Przetarg publiczny ofertowy pisemny na sprzedaż samochodu sanitarnego marki Mercedes Benz 313 Sprinter CDI 3,5 t. 2010-06-17
DIZ-33-2010 Dostawa środków cieniujących do TK 2010-06-02
DIZ-34-2010 Dostawa kontrastów dla Pracowni Kardiologii Inwazyjnej 2010-05-28
DIZ-31-2010 Dostawa zamkniętego systemu pobierania krwi 2010-05-26
DIZ-37-2010 Obsługa informatyczna Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku 2010-05-17
DIZ / 23 / 2010 Dostawa stołów operacyjnych i lamp 2010-04-24
DIZ /30 / 2010 Wykonania nadzoru inwestorskiego dla zadania pt. „Wykonanie modernizacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku” 2010-04-23
DIZ / 21 / 2010 MODERNIZACJA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU 2010-04-21
DIZ / 17 / 2010 Dostawa leków ośrodkowego układu nerwowego 2010-04-08
DIZ / 18 / 2010 Leki okulistyczne i preparaty wiskoelastyczne 2010-03-22
DIZ-15-2010 Dostawa odczynników do oznaczeń glukozy we krwi włośniczkowej 2010-03-16
DIZ / 16 / 2010 Dostawa bonów towarowych 2010-03-15
DIZ-12-2010 Dostawa generatora elektrochirurgicznego 2010-03-05
DIZ-11-2010 Dostawa analizatora holterowskiego z rejestratorami 2010-03-04
DIZ-8-2010 Serwisowanie AXIOM Artis w Pracowni Kardiologii Inwazyjnej 2010-02-22
DIZ-10-2010 Dostawa przyrządów okulistycznych 2010-02-19
DIZ-7-2010 DOSTAWĘ KOMPLETNYCH ZESTAWÓW ODCZYNNIKOWYCH NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA 60.000 OZNACZEŃ STĘŻENIA GLUKOZY WE KRWI WŁOŚNICZKOWEJ, OSOCZU, PMR WRAZ Z DZIERŻAWĄ AUTOMATYCZNEGO ANALIZATORA PRZEZ OKRES 24 MIESIĘCY. 2010-02-18
DIZ-5-2010 Dostawa środków kontrastowych dla Zakładu Radiologii 2010-02-10
DIZ-3-2010 Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych 2010-02-08
DIZ-6-2010 DIZ-6-2010 - dostawa odczynników i akcesoriów niezbędnych do wykonania około 5500 rozdziałów elektroforetycznych i 500 immunofiksacji , wraz z dzierżawą automatycznego systemu do ich wykonania przez okres 48 miesięcy. 2010-02-05
DIZ / 4 / 2010 Dostawa pieczywa 2010-02-04
DIZ-2-2010 dostawa materiałów laboratoryjnych jednorazowego użytku przez okres 48 mies. 2010-01-25
DIZ 63- 2009 Dostawa Pieczywa 2009-12-29
DIZ-66-2009 Dostawa środków kontrastowych dla Pracowni Kardiologii Inwazyjnej 2009-12-07
DIZ / 62 / 2009 Dostawa bonów towarowych 2009-11-05
DIZ-47-2009 Przeglądy i serwisowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,pracujących w Szpitalu Wojewódzkim we Włocławku 2009-10-22
DIZ / 58 / 2009 Dostawa sterylizatora parowego 2009-10-21
DIZ-53-2009 Dostawa implantów i stabilizatorów 2009-10-19
DIZ-50-2009 dostawa materiałów biurowych 2009-10-07
DIZ-55-2009 Dostawa chłodziarek do przechowywania krwi 2009-09-30
DIZ-39-2009 Dostawa respiratorów - sztuk 5 2009-08-26
DIZ-45-2009 Dostawa aparatów do znieczulenia - szt. 2 2009-08-21
DIZ-44-2009 Dostawa fotela ginekologicznego w wersji urologicznej bez elementów składowych opcjonalnych - sztuk 1 2009-08-19
DIZ / 36 / 2009 Dostawa w formie leasingu fabrycznie nowego Ambulansu ratunkowego 2009-08-11
DIZ-37-2009 Dostawa inkubatorów zamkniętych z monitorem transportowym – szt.2 2009-08-03
DIZ-32-2009 Dostawa zestawu do badań EMG/EP z możliwością rejestracji EEG opartego na jednej głowicy – sztuk 1 2009-07-22
DIZ-35-2009 Dostawa barwników hematologicznych i materiałów laboratoryjnych jednorazowego użytku 2009-07-03
DIZ / 13 / 2009 Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej dla inwestycji pod nazwą Budowa budynku nr 13 dla potrzeb Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku 2009-07-01
DIZ / 10 / 2009 Naprawa i konserwacja sprzętu medycznego 2009-06-29
DIZ-33-2009 Dostawa Autoklawu. 2009-06-02
DIZ-19-2009 Dostawa gastroskopów i kolonoskopu 2009-06-01
DIZ-20-2009 Dostawa diatermii z przystawką argonową. 2009-06-01
DIZ-30-2009 Dostawa sprzętu medycznego. 2009-06-01
DIZ-31-2009 Dostawa defibrylatorów. 2009-05-28
DIZ-24-2009 Dostawa aparatów USG. 2009-05-25
DIZ - 29 - 2009 Dostawa central kardiologicznych i kardiomonitorów. 2009-05-15
DIZ/28/2009 Dostawa komputerów 2009-05-14
DIZ-23-2009 Dostawa stołów opatrunkowych, lamp sufitowych i lamp zabiegowych. 2009-05-11
DIZ-21-2009 Dostawa toru wizyjnego z dwoma bronchofiberoskopami 2009-05-07
DIZ-18-2009 Dostawa wiertarki ortopedycznej i zestawu stabilizatorów węglowych 2009-04-29
DIZ / 22 / 2009 ODBIÓR, TRANSPORT I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW MEDYCZNYCH 2009-04-28
DIZ-16-2009 Dostawa funduskamery i lampy szczelinowej 2009-04-24
DIZ - 8 - 2009 Dostawa kraniotomu wraz z wiertarką. 2009-03-30
DIZ-1-2009 Świadczenie usług pralniczych w zakresie prania bielizny szpitalnej. 2009-03-26
DIZ / 9 / 2009 Dostawa bonów towarowych 2009-03-20
DIZ- 4 - 2009 Świadczenie usług transportowych 2009-02-27
DIZ - 2 - 2009 Dostawa pasków pomiarowych do oznaczenia stężenia glukozy we krwi 2009-02-17
DIZ / 66 / 2008 Wykonanie testów specjalistycznych aparatury rtg 2008-12-22
DIZ / 67 / 2008 Ubezpieczenie Szpitala Wojewódzkiego ( post. II ) 2008-12-22
DZI / 64 / 2008 Dostawa pieczywa 2008-12-11
DIZ / 54 / 2008 Dostawa pieczywa 2008-11-24
DIZ/34/2008 Dostawa materiałów do sterylizacji 2008-11-20
DIZ/58/2008 Dostawa mebli dla Oddziału Kardiologii 2008-11-04
DIZ/56/2008 Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych 2008-10-27
DIZ / 53 / 2008 Dostawa bonów towarowych 2008-10-20
DIZ/52/2008 Dostawa odczynników 2008-10-20
DIZ / 46 / 2008 Modernizacja Oddziału Kardiologii z Ośrodkiem Wszczepiania Stymulatorów 2008-08-28
DIZ/40/2008 Dostawa materiałów biurowych 2008-08-28
DIZ-45-2008-II przegląd instalacji klimatyzacyjnej i wentylacyjnej 2008-08-19
DIZ / 44 / 2008 Dostawa żywności ( warzywa ) 2008-08-18
DIZ / 45 / 2008 Przeglądy i serwis klimatyzacji i wentylacji 2008-08-04
DIZ/38/2008 Dostawa rękawic medycznych 2008-07-31
DIZ/42/2008 Dostawa odzieży szpitalnej - uzupełnienie 2008-07-30
DIZ/41/2008 Dostawa gruzu konstnego 2008-07-22
DIZ / 35 / 2008 Dostawa komputerów 2008-07-07
DIZ /37/2008 Wykonanie audytu energetycznego 2008-07-03
DIZ / 28 / 2008 Dostawa żywności 2008-07-02
DIZ / 24 / 2008 Wykonanie audytu energetycznego 2008-06-30
DIZ/33/2008 Usługi transportu sanitarnego 2008-06-30
DIZ-16-2008 Dostawa odzieży szpitalnej i roboczej 2008-06-10
DIZ / 25 / 2008 Przebudowa Pracowni Tomografii Komputerowej dla potrzeb Szpitala Wojewódzkiego 2008-05-26
DIZ / 23 / 2008 Wykonanie modernizacji zasilania energertcznego Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku 2008-05-15
DIZ-18-2008 Dostawa aparatów do infuzji, aparatów do transfuzji oraz przedłużaczy do pomp infuzyjnych 2008-05-15
DIZ/26/2008 obsługa informatyczna Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku 2008-05-06
DIZ / 22 / 2008 Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej dla inwestycji pod nazwą " Modernizacja Oddziału Kardiologii z Ośrodkiem Wszczepiania Stmulatorów ". 2008-05-05
DIZ 19 / 2008 Dostawa odczynników dla Pracowni Serologii 2008-05-02
DIZ / 13 / 2008 Świadczenie usługi kompleksowej ochrony fizycznej osób i mienia 2008-03-19
DIZ / 9 / 2008 Dostawa bonów towarowych 2008-03-03
DIZ-2-2008 Dostawa pasków pomiarowych do oznaczenia stężenia glukozy we krwi 2008-02-28
DIZ-5-2008 Obsługa prawna Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku 2008-02-28
DIZ-1-2008 Dostawa materiałów laparoskopowych 2008-02-21
DIZ/68/2007 Dostawa materiałów opatrunkowych 2008-01-10
DIZ/81/2007 dostawa materiałów sterylizacyjnych 2007-12-17
DIZ / 77 / 2007 Dostawa generatora elektrochirurgicznego i trepana 2007-11-20
DIZ / 70 / 2007 Dostawa bonów towarowych 2007-11-05
DIZ / 58 / 2007 Dostawa kardiomonitorów wraz z centralą nadzoru kardiologicznego 2007-10-23
DIZ /65 / 2007 Dostawa aparatu USG dla Oddz. Urlologii 2007-10-15
DIZ /64 / 2007 Dostawa soczewek okulistycznych 2007-10-12
DIZ / 63 / 2007 Dostawa zestawu do endoskopii nosa i zatok 2007-10-10
DIZ / 56 / 2007 Świadczenie usług telekomunikacyjnych 2007-09-17
DIZ/43/2007 Dostawa środków dezynfekcyjnych 2007-09-14

Postępowania powyżej progów unijnych określonych w art. 11 ust. 8

Nr przet Tytuł ogłoszenia Termin składania ofert
DZP /85 / 2017 2017-12-19
DZP/4/2017 DOSTAWA SPRZĘTU LAPAROSKOPOWEGO NA POTRZEBY ODDZIAŁU GINEKOLOGII I GŁÓWNEGO BLOKU OPERACYJNEGO 2017-04-28
DZP/ 77 /2016 Dostawa sprzętu jednorazowego i wielorazowego dla potrzeb Oddziału Urologii i Głównego Bloku Operacyjnego. 2017-01-02
DZP/76/2016 Dostawa sprzętu do ECPW 2016-12-22
DZP/71/2016 DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH - ŚRODKÓW KONTRASTOWYCH 2016-12-14
DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO I WIELORAZOWEGO DLA POTRZEB ODDZIAŁÓW I PORADNI WSS Znak postępowania : DZP/69/2016 2016-12-01
DZP/60/2016, DOSTAWA MATERIAŁÓW DLA PRACOWNI KARDIOLOGII INWAZYJNEJ ORAZ DZIERŻAWA APARATU DO ULTRASONOGRAFII WEWNĄTRZWIEŃCOWEJ I DO POMIARU CZĄSTKOWEJ REZERWY PRZEPŁYWU 2016-10-10
DZP/47/2016 DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH – LEKI I PŁYNY INFUZYJNE ORAZ SUROWCE FARMACEUTYCZNE I MATERIAŁY POMOCNICZE DO RECEPTURY 2016-08-17
DZP/32/2016 DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO, POSTĘPOWANIE I 2016-05-30
DZP/29/2016 DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH – MATERIAŁY OPATRUNKOWE I CHIRURGICZNE (OBŁOŻENIA) ORAZ DZIERŻAWA APARATÓW DO PODCIŚNIENIOWEJ TERAPII RANY 2016-05-19
DZP/15/2016 Dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów oraz sprzętu pomocniczego dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, post. III 2016-03-22
DZP/11/2016 Dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów oraz sprzętu pomocniczego dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, post. II 2016-03-16
DZP/91/2015 Dostawa odczynników do wykonania oznaczeń parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatora 2016-01-27
DZP/87/2015 Dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów oraz sprzętu pomocniczego dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej 2016-01-21
DZP/62/2015 Dostawa drobnego sprzętu medycznego 2016-01-08
DZP/84/2015 Dostawa środków kontrastowych dla rezonansu magnetycznego 2015-12-15
DZP/65/2015 Kompleksowe ubezpieczenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku 2015-11-19
DZP/25/2015 Dostawa sprzętu do ECPW 2015-10-15
DZP/64/2015 Dostawa materiałów dla Pracowni Kardiologii Inwazyjnej oraz dzierżawa aparatu do ultrasonografii wewnątrzwieńcowej i do pomiaru cząstkowej rezerwy przepływu. 2015-10-07
DZP/54/2015 Dostawa barwników hematologicznych 2015-10-01
DZP/63/2015 Usługi sprzątania oraz transportu wewnątrzszpitalnego 2015-09-24
DZP/60/2015 Dostawa produktów leczniczych - środków kontrastowych 2015-09-24
DZP/55/2015 Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników 2015-09-01
DZP/55/2015 Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników 2015-09-01
DZP/59/2015 Świadczenie usług w zakresie całodziennego, kompleksowego żywienia pacjentów na bazie wydzierżawionych pomieszczeń bloku żywienia wraz z prowadzeniem kuchni mlecznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku 2015-08-20
DZP/28/2015 Dostawa materiałów medycznych na potrzeby Oddziału Ortopedii i Traumatologii 2015-05-15
DZP/20/2015 Dostawa produktów leczniczych-leki i płyny infuzyjne oraz materiały pomocnicze do receptury 2015-05-13
DZP/8/2015 Dostawa wyrobów medycznych - materiały opatrunkowe i chirurgiczne (obłożenia) oraz dzierżawa aparatów do nadciśnieniowej terapii ran. 2015-04-02
DZP/2/2015 Dostawa wyrobów medycznych - szwy chirurgiczne. 2015-03-10
ZP/101/2014 Dostawa implantów do zespoleń kości i mocowania tkanek miękkich. 2015-02-25
Zakup rezonansu magnetycznego wraz z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku;Projekt: Zakup rezonansu magnetycznego wraz z 2015-01-30
ZP/85/2014 Dostawa sprzętu jednorazowego użytku cz. II 2015-01-26
ZP/68/2014 Dostawa materiałów laparoskopowych oraz innego drobnego sprzętu medycznego 2015-01-07
ZP/69/2014 Ubezpieczenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku 2014-11-13
ZP-45-2014 Dostawa sprzętu urologicznego, zacisków, zastawek, drenaży 2014-10-10
ZP-62-2014 Dostawa materiałów dla Pracowni Kardiologii Inwazyjnej 2014-10-09
ZP/48/2014 Dostawa odczynników dla Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej wraz z dzierżawą dwóch aparatów oraz uzyczeniem czterech zestawów komputerowych i chłodni laboratoryjnej jednokomorowej. 2014-09-25
ZP-46-2014 Dostawa endoprotez 2014-08-20
ZP-43-2014 Dostawa produktów leczniczych - środków kontrastowych i innych leków 2014-08-19
ZP/20/2014 Dostawa pasków do pomiaru stężenia glukozy we krwi włośniczkowej oraz odczynników do wykonania rozdziałów elektroforetycznych białek wraz z dzierżawą glukometrów i zestawu aparaturowego do elektroforezy. 2014-06-18
ZP-16-2014 Dostawa sprzętu jednorazowego użytku 2014-06-11
ZP/29/2014 Urządzenie do masażu serca 2014-05-27
ZP - 62 - 2013 DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH 2014-02-04
ZP-59-2013 Kompleksowa dostawa obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku. 2014-01-20
ZP-54-2013 Dostawa materiałów dla Pracowni Kardiologii Inwazyjnej - postępowanie II 2014-01-09
ZP-43-2013 Kompleksowa dostawa obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku 2013-12-03
ZP-45-2013 KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU 2013-11-20
ZP-37-2013 DOSTAWA BARWNIKÓW HEMATOLOGICZNYCH 2013-11-14
ZP-17-2013 Dostawa materiałów dla Kardiologii Inwazyjnej 2013-08-22
DIZ-1-2013 Dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych ... 2013-03-01
DIZ / 82 / 2012 Dostawa leków (uzupełnienie ) 2013-02-04
DIZ-71-2012 Kompleksowe Ubezpieczenie Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku 2012-12-06
DIZ-37 -2012 Dostawa materiałów laparoskopowych 2012-08-28
DIZ 41 / 2012 Dostawa materiałów opatrunkowych 2012-07-30
DIZ-39-2012 DOSTAWA MATERIAŁÓW DLA PRACOWNI KARDIOLOGII INWAZYJNEJ 2012-07-27
DIZ-11-2012 - Dostawa gwoździ śródszpikowych 2012-03-30
Dostawa Leków 2011-11-24
DIZ-75-2011 - Kompleksowe ubezpieczenie Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku 2011-11-18
DIZ-65-2011 - Dostawa materiałów szewnych 2011-11-08
DIZ-70-2011 - Transport sanitarny - postępowanie III 2011-11-02
DIZ-40-2011 Dostawa materiałów zużywalnych dla Pracowni Kardiologii Inwazyjnej 2011-07-28
DIZ /23/2011 Dostawa odczynników dla Pracowni Bakteriologii wraz z dzierżawą aparatów sztuk-2 przez okres 36 miesięcy. 2011-07-11
DIZ-31-2011 Dostawa endoprotez 2011-06-30
DIZ /24 / 2011 Świadczenie usług sanitarno - higienicznych i pomocniczych 2011-05-30
DIZ-7-2011 Dostawa wyposażenia Samodzielnego Oddziału Ratunkowego (SOR) 2011-05-06
DIZ /21/2011 Dostawa materiałów laparoskopowych 2011-04-21
DIZ-11-2011 Dostawa materiałów medycznych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz z nieodpłatnym użyczeniem fakoemulsyfikatora 2011-04-18
DIZ-3-2011 Świadczenie usług pralniczych w zakresie prania bielizny szpitalnej 2011-03-29
DIZ / 1 / 2011 Świadczenie usług w zakresie żywienia zbiorowego 2011-03-24
DIZ-66-2010 Dostawa materiałów dla Pracowni Kardiologii Inwazyjnej 2010-11-19
DIZ-29-2010 DIZ-29-2010 - Dostawa stymulatorów serca 2010-06-30
DIZ-32-2010 Dostawa materiałów dla Pracowni Kardiologii Inwazyjnej 2010-06-25
DIZ / 1 / 2010 Dostawa sprzętu jednorazowego użytku 2010-06-07
DIZ / 51 / 2009 Dostawa leków 2009-10-26
DIZ / 52 / 2009 Dostawa materiałów szewnych 2009-09-22
DIZ-25-2009 Dostawa aparatów RTG. 2009-08-31
DIZ-3-2009 Dostawa tomografu komputerowego 2009-07-01
DIZ-11-2009 Dostawa materiałów zużywalnych dla Pracowni Kardiologii Inwazyjnej. 2009-05-12
DIZ-5-2009 Dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów oraz wyposażenie laboratorium szpitalnego w laboratoryjny system informatyczny (LSI) wraz z jego dzierżawą i dostawą kart zleceń oraz kodów kreskowych. 2009-05-05
DIZ/65/2008 Dostawa gwoździ śródszpikowych 2009-02-20
DIZ/43/2008 Dostawa TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO (fabrycznie nowego) - 1 kpl. 2009-01-15
DIZ / 55 / 2008 Ubezpieczenie Szpitala 2008-12-03
DIZ-11-2008 Dostawa materiałów do hemodynamiki 2008-04-30
DIZ/14/2008 Dostawa stymulatorów serca 2008-04-29
DIZ/10/2008 Dostawa preparatów leczniczych - uzupełnienie 2008-04-23
DIZ/4/2008 Dostawa endoprotez 2008-04-22
DIZ / 12 / 2008 Świadczenie usług sanitarno - higienicznych i pomocniczych 2008-04-21

Przetargi poniżej 137 000 euro

Nr przet Tytuł ogłoszenia Termin składania ofert
  Dostawa odczynników do oznaczania stężenia glukozy 2007-08-27
DIZ / 28 / 2007 Dostawa echokardiografu 2007-08-21
DIZ 48 DIZ 48 Świadczenie usług pralniczych w zakresie kompleksowego prania i dezynfekcji bielizny szpitalnej 2007-08-21
DIZ / 51 / 2007 Dastawa laparoskopu 2007-08-20
  Dostawa usg 2007-08-14
DIZ/50/2007 Dostawa materiałów biurowych - post. II 2007-08-01
  Wywóz nieczystości płynnych i stałych komunalnych 2007-07-31
  Dostawa aparatu rtg i aparatu usg 2007-07-31
  Dostawa aparatu do znieczulania 2007-07-27
  Modernizacja ciągów komunikacyjnych i miejsc postojowych Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku 2007-07-18
  Dostawa materiałów biurowych 2007-07-09
  Modernizacja Oddziału Położniczo - Ginekologicznego i Neonatologii z Intensywną Terapią Noworodka 2007-07-06
  MODERNIZACJA ZAKŁADU RADIOLOGII (III SALA) SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU 2007-07-05
  Dostawa systemu do badań czynnościowych układu oddechowego 2007-07-03
  Dostawa żywności ( warzywa i owoce ) 2007-06-25

Przetargi powyżej 137 000 euro

Nr przet Tytuł ogłoszenia Termin składania ofert
  Zbycie prawa własności nieruchomości położonej w Wieńcu - przetarg ustny nieograniczony 2007-10-09
  Udzielenie kredytu 2007-08-24
  Dostawa leków 2007-07-09