Szczegóły przetargu

- DZP/54/2017 Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych (termomodernizacja budynku nr 6) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku w formule „zaprojektuj i wykonaj”.

Dane szczegółowe przetargu Termin składania ofert: 2017-09-06
Ogłoszenie o przetargu
SIWZ
Pytania Oświadczenie JEDZ - Załącznik nr 6 do SIWZ.
Audyt energetyczny - Załącznik nr 7 do SIWZ.
Program Funkcjonalno-Użytkowy - Załącznik nr 8 do SIWZ.
Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 01.08.2017 r.
Umowa - Załącznik nr 5 do SIWZ.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przekazane do Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej w dniu 28.08.2017r.
Zawiadomienie z dnia 28.08.2017r. o przedłużeniu terminu składania ofert na dzień 21.09.2017r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przekazane Dz. U. U.E w dniu 28.08.2017r. i opublikowane w dniu 30.08.2017r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przekazane do Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej w dniu 11.09.2017r.
Zawiadomienie z dnia 11.09.2017r. o przedłużeniu terminu składania ofert na dzień 28.09.2017r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przekazane Dz. U. U.E w dniu 11.09.2017r. i opublikowane w dniu 13.09.2017r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przekazane do Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej w dniu 21.09.2017r.
Zawiadomienie z dnia 21.09.2017r. o przedłużeniu terminu składania ofert na dzień 12.10.2017r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przekazane Dz. U. U.E w dniu 21.09.2017r. i opublikowane w dniu 23.09.2017r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przekazane do Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej w dniu 05.10.2017r.
Zawiadomienie z dnia 05.10.2017r. o przedłużeniu terminu składania ofert na dzień 25.10.2017r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przekazane Dz. U. U.E w dniu 05.10.2017r. i opublikowane w dniu 10.10.2017r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przekazane do Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej w dniu 16.10.2017r.
Zawiadomienie z dnia 16.10.2017r. o przedłużeniu terminu składania ofert na dzień 23.11.2017r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przekazane Dz. U. U.E w dniu 16.10.2017r. i opublikowane w dniu 18.10.2017r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przekazane do Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej w dniu 15.11.2017r.
Zawiadomienie z dnia 15.11.2017r. o przedłużeniu terminu składania ofert na dzień 18.12.2017r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przekazane Dz. U. U.E w dniu 15.11.2017r. i opublikowane w dniu 17.11.2017r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przekazane do Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej w dniu 11.12.2017r.
Zawiadomienie z dnia 11.12.2017r. o przedłużeniu terminu składania ofert na dzień 24.01.2018r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przekazane Dz. U. U.E w dniu 11.12.2017r. i opublikowane w dniu 14.12.2017r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przekazane do Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej w dniu 12.01.2018r.
Zawiadomienie z dnia 15.02.2018r. o przedłużeniu terminu składania ofert na dzień 27.03.2018r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przekazane do Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej w dniu 15.02.2018r.
Zawiadomienie z dnia 12.01.2018r. o przedłużeniu terminu składania ofert na dzień 27.02.2018r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przekazane Dz. U. U.E w dniu 12.01.2018r. i opublikowane w dniu 17.01.2018r.