Szczegóły przetargu

- DZP/22/2017 DOSTAWA SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO I WIELORAZOWEGO UŻYTKU DLA POTRZEB ODDZIAŁÓW, PORADNI WSS ORAZ ZAKŁADÓW DIAGNOSTYCZNYCH

Dane szczegółowe przetargu Termin składania ofert: 2017-07-05
Ogłoszenie o przetargu
SIWZ
   Załączniki do siwz:
   Załącznik nr 3 do SWIZ
Pytania Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przekazane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 26.06.2017 r.
Zawiadomienie z dnia 26.06.2017 r. o przedłużeniu terminu składania ofert na dzień 12.07.2017 r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przekazane Dz. U. U. E. w dniu 26.06.2017 i opublikowane w dniu 28.06.2017 r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przekazane do Dz. U. U. E w dniu 04.07.2017
Pytania i odpowiedzi z dnia 04.07.2017 r
SIWZ po modyfikacji z dnia 04.07.2017 r.
Sprostowanie do pytań i odpowiedzi z dnia 04.07.2017 r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przekazane do Dz.U.U.E w dniu 04.07.2017 r. i opublikowane w dniu 06.07.2017 r.
Informacja z otwarcia ofert z dnia 12.07.2017 r
Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie części nr 28,66
Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie części nr 15 oraz o unieważnieniu czynności odrzucenia oferty w zakresie części nr 15
Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie części nr 1.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 28,66
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części nr 1,26
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE CZĘŚĆI NR 15
Rozstrzygnięcie Rozstrzygnięcie