Przetargi aktualne

Postępowania poniżej progów unijnych określonych w art. 11 ust. 8

Nr przet Tytuł ogłoszenia Termin składania ofert
DZP/7/2018 - DOSTAWA PREPARATÓW MYJĄCYCH I AKCESORIÓW DO SPRZĄTANIA 2018-02-28
DZP/3/2018 Kompleksowa usługa w zakresie przeglądów, napraw bieżących, awarii oraz napraw okresowych i powypadkowych, diagnostyki, wymiany i wulkanizacji opon, pomocy drogowej holowania oraz innych napraw, wynikających ze specjalistycznej budowy samochod 2018-02-19
DZP/2/2018 - DOSTAWA MATERIAŁÓW SZEWNYCH 2018-01-25
DZP/70/2017 - DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO NA POTRZEBY ZABIEGÓW ORTOPEDYCZNYCH WYKONYWANYCH NA GŁÓWNYM BLOKU OPERACYJNYM 2018-01-15
DZP/75/2017 DOSTAWA ZESTAWÓW DO SZYCIA ŁĄKOTKI 2018-01-12
DZP/109/2017 ,, Zakup sprzętu medycznego dla poradni Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku ukierunkowane na rozwój opieki koordynowanej” Projekt ,, Zakup sprzętu medycznego dla poradni Wojewódzkiego Szp 2018-01-11
DZP/111/2017 - DOSTAWA KARDIOWERTERÓW-DEFIBRYLATORÓW JEDNOJAMOWYCH I DWUJAMOWYCH NA POTRZEBY ODDZIAŁU KARDIOLOGII 2018-01-10
DZP/95/2017 DOSTAWA PREPARATÓW DEZYNFEKCYJNYCH 2018-01-08
DZP/107/2017, DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH – MATERIAŁY OPATRUNKOWE I CHIRURGICZNE 2018-01-03
DZP/96/2017, DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO I IMPLANTÓW NA POTRZEBY ZABIEGÓW NEUROCHIRURGICZNYCH 2017-12-21
DZP/76/2017, DOSTAWA PREPARATÓW DO ŻYWIENIA POZA I DOJELITOWEGO DLA NIEMOWLĄT, DZIECI I DOROSŁYCH 2017-11-28
UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI WE WŁOCŁAWKU 2017-11-27
DZP/40/2017 Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania informatycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku 2017-11-27
DZP/72/2017 Dostawa sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku 2017-11-22
DZP/63/2017 Dostawa oleju napędowego dla ambulansów, agregatorów prądotwórczych, oleju opałowego dla kotłowni oraz etyliny Pb 95 2017-10-31
DZP/65/2017 USŁUGA PRANIA I DEZYNFEKCJI BIELIZNY SZPITALNEJ 2017-10-06
DZP/48/2017 Dostawa materiałów papierniczych, piśmiennych i pozostałych biurowych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 2017-09-18
DZP/59/2017 DOSTAWA ZESTAWÓW DO CIĄGŁYCH POMIARÓW HEMODYNAMICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ MONITORÓW 2017-09-05
DZP/57/2017 DOSTAWA IMPLANTÓW DO ZESPOLEŃ KOŚCI DROBNYCH NA POTRZEBY ODDZIAŁU ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII 2017-08-23
DZP/35/2017 Usługa kompleksowej obsługi informatycznej 2017-07-13
DZP/24/2017 Dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku 2017-06-20
DZP/30/2017 Dostawa odczynników do wykonywania oznaczeń parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatora 2017-06-06
DZP/9/2017 DOSTAWA STYMULATORÓW SERCA 2017-05-31
DZP/16/2017 USŁUGA KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ 2017-05-22
DZP/20/2017 Dostawa płynów do ciągłej terapii nerkozastępczej wraz z dzierżawą aparatów sztuk 3 oraz sprzęt do dializ dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku 2017-04-12
DZP/8/2017 Kompleksowa usługa w zakresie przeglądów, napraw bieżących, awarii oraz napraw okresowych i powypadkowych, diagnostyki, wymiany i wulkanizacji opon, pomocy drogowej holowania oraz innych napraw, wynikających ze specjalistycznej budowy samochod 2017-03-29
DZP/7/2017 DOSTAWA ELEMENTÓW ZAMKNIĘTEGO SYSTEMU POBIERANIA KRWI ORAZ MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH 2017-03-20
DZP/79/2016 ZAKUP ŁÓŻEK SZPITALNYCH DLA POTRZEB WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI WE WŁOCŁAWKU 2016-11-23
DZP/68/2016 ZAKUP ŁÓŻEK SZPITALNYCH DLA POTRZEB WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI WE WŁOCŁAWKU 2016-11-08
DZP/58/2016 Dostawa oleju napędowego dla ambulansów, agregatów prądotwórczych, oleju opałowego dla kotłowni oraz etyliny Pb 95 2016-09-28
DZP/53/2016 Dostawa odczynników i akcesoriów do wykonania 4010 rozdziałów elektroforetycznych wraz z dzierżawą zautomatyzowanego systemu do elektroforezy na żelach agarozowych 2016-08-02
DZP/46/2016 Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków nr 8,9,12,hotel oraz węzłów cieplnych na terenie WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki WE WŁOCŁAWKU 2016-07-26
DZP/48/2016 Dostawa odczynników i akcesoriów do wykonania rozdziałów elektroforetycznych wraz z dzierżawą aparatury 2016-07-12
DZP/40/2016 Dostawa elementów zamkniętego systemu pobierania krwi, pojemników na płyny ustrojowe oraz pojemników histopatolicznych 2016-05-17

Postępowania powyżej progów unijnych określonych w art. 11 ust. 8

Nr przet Tytuł ogłoszenia Termin składania ofert
DZP/ 1 /2018 ,,Zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku”Projekt ,, Zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku” nr RPKP.06.01.01-04-0056/17 współfinanso 2018-03-20
DZP/112/2017, DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH – LEKI I PŁYNY INFUZYJNE ORAZ ŚRODKI KONTRASTOWE. 2018-02-12
DZP/85/2017 "Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku poprzez utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego 2017-12-19
DZP/66/2017 DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DLA ZAKŁADU DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGIOCZNEJ WRAZ Z DZIERŻAWĄ DWÓCH ANALIZATORÓW MIKROBIOLOGICZNYCH I APARATU DO BARWIENIA METODĄ GRAMA 2017-11-21
DZP/36/2017 Kompleksowe ubezpieczenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku 2017-10-31
DZP/62/2017 DOSTAWA MATERIAŁÓW DLA PRACOWNI KARDIOLOGII INWAZYJNEJ ORAZ DZIERŻAWA APARATU DO ULTRASONOGRAFII WEWNĄTRZWIEŃCOWEJ I DO POMIARU CZĄSTKOWEJ REZERWY PRZEPŁYWU 2017-10-25
DZP/61/2017 DOSTAWA ENDOPROTEZ NA POTRZEBY ODDZIAŁU ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII 2017-10-24
DZP/31/2017 DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU 2017-09-07
DZP/54/2017 Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych (termomodernizacja budynku nr 6) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku w formule „zaprojektuj i wykonaj”. 2017-09-06
DZP/37/2017 DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH – MATERIAŁY OPATRUNKOWE I CHIRURGICZNE (OBŁOŻENIA) ORAZ DZIERŻAWA APARATÓW DO PODCIŚNIENIOWEJ TERAPII RANY 2017-08-16
DZP/22/2017 DOSTAWA SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO I WIELORAZOWEGO UŻYTKU DLA POTRZEB ODDZIAŁÓW, PORADNI WSS ORAZ ZAKŁADÓW DIAGNOSTYCZNYCH 2017-07-05
DZP/17/2016 KOMPLEKSOWA DOSTAWA OBEJMUJĄCA SPRZEDAŻ ENERGII CIEPLNEJ ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUGI DYSTRYBUCJI ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki WE WŁOCŁAWKU 2016-04-21

Przetargi poniżej 137 000 euro

Nr przet Tytuł ogłoszenia Termin składania ofert

Przetargi powyżej 137 000 euro

Nr przet Tytuł ogłoszenia Termin składania ofert