Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku

Rekomendacje - niekorzystne zakończenie ciąży

Rekomendacje postępowania z dziećmi i rodzicami w niepowodzeniu położniczym dla personelu medycznego oddziałów położniczo-ginekologicznych województwa kujawsko-pomorskiego opracowane z zarządzenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Rekomendacje - niekorzystne zakończenie ciąży

 

Nowy angiograf, nowa pracownia

W dniu 8 grudnia zakończył się kolejny etap inwestycji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku. Po nowo otwartym w maju b.r. budynku nr 5 z nowoczesnym Oddziałem Okulistyki wraz z okulistycznym blokiem operacyjnym oraz Oddziałem Neurologii z Pododdziałem Udarowym, w piątek świętowaliśmy podwójnie: zakup nowego angiografu i uruchomienie pracowni elektrofizjologii i elektroterapii.
W uroczystości otwarcia uczestniczyli przedstawiciele władz Województwa Kujawsko - Pomorskiego, władz Miasta Włocławek oraz inne osoby związane z naszym Szpitalem.
Obecnie nasza inwestycja przeszła kolejny etap, który nie tylko miał na celu wymianę jednego z najistotniejszych urządzeń medycznych Szpitala, ale przede wszystkim rozszerzenie o nową dziedzinę opieki kardiologicznej w naszym Szpitalu.

Czytaj więcej...

 

Ogłoszenie - Przetarg na sprzedaż zestawu do angiografii AXIOM Artis dTC (z lampą RTG MEGALIX) firmy Siemens

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku (87-800) z siedzibą przy ul. Wienieckiej 49 ogłasza przetarg na sprzedaż zestawu do angiografii AXIOM Artis dTC (z lampą RTG MEGALIX) firmy Siemens, rok produkcji 2004, nr seryjny 46021

Cena wywoławcza: 218.471,98 zł brutto (słownie: dwieście osiemnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden 98/100)
Ofertę należy złożyć w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku z siedzibą przy ul. Wienieckiej 49, budynek główny, II piętro, ADMINSTRACJA, Sekretariat pok. nr 5 do godz. 10.00 w dniu 21 grudnia 2017 r.

mgr inż. Karolina Welka
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych
(podpis w aktach)

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie o sprzedaży z 14.12.2017
Oświadczenie VAT z dnia 14.12.2017
Umowa kupna sprzedaży z dnia 14.12.2017
Unieważnienie postępowania z dnia 19.01.2018

 

Informacja - W dniu 02.01.2018 w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku nie będą czynne poradnie specjalistyczne.