Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku

ODWIEDZINY

Mając na uwadze rytm doby w Szpitalu, zalecamy, by Pacjentów odwiedzać w dni powszednie w godzinach 14:00 - 19:00, a w dni wolne od pracy i święta w godzinach 10:30 - 20:00. Szczegółowo mogą ustalać te kwestie Kierownicy Oddziałów w ramach wewnętrznych regulaminów poszczególnych Oddziałów. We wszystkich oddziałach dziecięcych przez całą dobę z dzieckiem może przebywać jedna bliska osoba.

W salach pooperacyjnych odwiedziny mogą odbywać się tylko w uzasadnionych przypadkach za zgodą kierownika oddziału, lekarza prowadzącego lub lekarza dyżurnego.

O CZYM JESZCZE MUSZĄ WIEDZIEĆ ODWIEDZAJĄCY?

1. Pacjentów nie mogą odwiedzać osoby:

 • dotknięte chorobą zakaźną lub wirusowymi infekcjami dróg oddechowych,
 • w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub znajdujące się pod wpływem działania środków psychoaktywnych.

2. Miejscem przeznaczonym do odwiedzin jest sala chorych lub korytarz z wydzielonymi miejscami siedzącymi.

3. Zalecamy, by jednego pacjenta w tym samym czasie odwiedzały maksymalnie dwie osoby.

4. Odwiedzający są zobowiązani:

 • zachowywać się kulturalnie i podporządkować się wszelkim poleceniom pracowników Szpitala,
 • ograniczyć korzystanie z telefonów komórkowych.

5. Odwiedzającym zabrania się:

 • dostarczania Pacjentom alkoholu, papierosów oraz artykułów, które zostały zabronione przez lekarza,
 • siadania na łóżkach szpitalnych,
 • wieszania na łóżkach odzieży,
 • prowadzenia głośnych rozmów,
 • palenia,
 • wprowadzania zwierząt,
 • chodzenia po salach innych niż ta, w której znajduje się odwiedzany Pacjent,
 • podłączania w salach chorych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, z wyjątkiem uzasadnionych przypadków i tylko za zgodą pracowników oddziału.

6. Na czas odwiedzin oddzież wierzchnią należy zostawić w szatni (budynek główny > główna klatka schodowa > piwnica).